Sorularla İslamSorularla İslamiyet

Hanımlara Özel Bilgiler

121. Kadın hangi oruçlarını kocasının izni olmadan tutamaz?
121. Nafile oruçlarını. Ancak, kocası başka yerde ise ya da hastaysa ondan izin almadan da oruç tutabilir.
122. Hamile hanımın, cenine; ya da emzikle kadının, emzirdiği çocuğa zarar gelir endişesiyle oruç tutmaması caiz midir?
122. Caizdir.

123. Çocuk yaşta anne ve babanın kaybetmiş ve korumasız kalmıştır. Zalim biri tarafından yakalanmış, önce hizmetçi
olarak çalıştırılmış, sonra köle olarak satılmıştır. Bu yıllarda isteği dışında çalgı ve eğlence hayatı gibi günahlara da
bulaştırılmıştır. Sonradan geçirdiği hallerde büyük manevi dercelere ulaşmış ve azat edilmiştir. Bundan sonra şehrin
yakınında bir dağa çekilmiş ve bir külübede hayatını sürdürmüştür. Süfyan-ı Sevri, Malik b. Dinar gibi devrin büyük
zatları ondan öğüt almışlardır. Tasvvufta çığır açan bu veli kadın kimdir?
123. Rabiatü’l-Adeviyye (r.anha).

124. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in buyurduğuna göre işledediği günahlara tevbe ederek bir daha işlememeye söz veren
kimsenin Allah katındaki durumu nedir?
124. Hiç günah işlememiş gibi olur.

125. Sabah kalkınca okunacak dua?
125. Elhamdülillahi’llezi Ahyâna Ba’de mâ Emâtenâ ve İleyhi’l-Ba’sü ve’n-Nüşür.
(Hamd olsun bizi öldükten sonra dirilten Allah’a! Öldükten sonra diriltmek O’na aittir).

126. Evden nasıl çıkılır, hangi dua yapılır?
126. Eş ve çocuklarla, hayırlar dileğiyle vedalaşıp helalleşilir ve “Bismillahi Tevekkeltu alellahi, velâ Havle velâ Kuvvete
illâ Billah” duası okunur. (Allah’ın adıyla, Allah’a güvendim. Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır).

127. Gece yatağa girerken okunacak dua?
127. Bismike’llahümme Ahyâ ve Emütu. (Allah’ım! Senin adını anacak yaşar ve ölürüm).

128. Camiye girildiğinde okunacak dua?
128. Bismillahi vesselâtü vesselâmü alâ Rasülillahi Allahümme İftah li Ebvâbe Rahmetik.
(Allah’ın adıyla, salât ve selam Rasülullah’ın üzerine olsun. Allah’ım bana rahmet kapılarını aç!).

129. Kadın, kimlerin yanında başını açabilir ?
129. Kocası, kendisinin ve kocasının babası, oğulları, kendi kardeşleri, kendi kardeşlerinin oğulları,
kardeşlerinin oğulları ve küçük çocukların yanında.

130. Yanında başını açamıyacağı kimselerin dışındaki erkeklerle tokalaşması, bir müslüman hanım için caiz midir?
130. Caiz değildir.

131. Kadının örtünmesi Kur’an’da hangi ayetler emrediyor?
131. Ahzab suresi 33. ve 59. ayetler, Nur suresi 31. ayet.

132. Şöhret ve dikkat çekmek için süslenmenin dinimizce hükmü nedir?
132. Haramdır.

133. Kadın kimin için süslenmelidir?
133. Kocası için.

134. Hicretin 2. yılında Yahudi bir kuyumcunun, dükkanına alış-veriş için gelen müslüman bir kadının örtüsünü zorla
açması üzerine başlayan olayların sonucunda Hz. peygamber’in yahudilere karşı açmış olduğu savaşın adı nedir?
134. Beni Kaynuka Savaşı.

135. Kadının islami örtünüşü nasıldır?
135. El, yüz ve topuklardan aşağısı hariç, tüm bedenin, hatlarının belli etmeyecek şekilde örtülmesidir.

136. Hz. Abbas’ın hanımı ve Hz. Peygamber’in hanımlarından Meymune annemizin kızkardeşidir. İslam’ın yayılmasında
büyük hizmetler verdi. Bu güzide hanım, biri meşhur bilgin İbni Abbas (r.a.) olmak üzere hayatlarını İslam’a adayan
7 çocuğun da annesidir. Kimdir?
136. Ümmü’l-Fadl (r.anha).

137. Hz. Ebubekir zengin olduğu halde, kızı Esma’yı yoksul fakat müslüman bir gençle evlendirmişti. Kimdi bu genç?
137. Zübeyr İbnu’l-Avvam.

138. Zubeyr İbnu’l-Avvam için Rasülullah (s.a.v.) nu buyurmuştur?
138. “Her peygamberin havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyr’dir.

139. Esma’ya neden “iki kemerli” lakabı verilmiştir?
139. Hz. Peygamberle, Hz. Ebubekir’e hicret için hazırladığı yiyecek ve su tulumunu bağlayacak bir şey bulamadığında
kemerini ikiye bölerek ip yapmıştı.

140. Esma, oğlu Abdullah b. Zubeyr’i nerede doğurmuştur?
140. Hicrette, Kuba’ya varıldığında. Muhacirlerin Medine’de doğan ilk çocuğu idi.

141. Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir?
141. Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten birbirlerine bağlanmaları,
kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini korumalı, hayat sınavında yardımlaşmalar?.

142. Kocasına karşı hangi tavırları, ailenin mutluluğunu artırıcıdır?
142. Sabahları kocasını güler yüzle ve dualarla uğurlaması, akşamleyin de, güler yüzle ve “hoşgeldin”le karşılaması, paketi
varsa elinden alması, sevinç ve üzüntüsünü paylaşması, yorgunsa dinlenmesini sağlaması, giyimine özen göstermesi.

143. Erkekler ev içinde hanımlarının en çok hangi davranışlarından incinirler?
143. Olumsuz ses tonuyla karşılık vermeleri, kolayca yerine getirilmeyecek bir şeyde ısrarlı olmaları.

144. İçten gelmek ve Allah için olmak şartıyla insanların her fırsatta birbirlerine “Seni seviyorum” demesini 14 asır önce
kimin tavsiye ettiğini biliyor musunuz?
144. Hz. Peygamber (s.a.v.)

145. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bildirdiğine göre kadınların, kocalarının haklarına saygılı olmaları ve meşru isteklerini yerine
getirmeleri hangi ibadetin karşılığıdır?
145. Cihad ibadetinin.

146. Bir kadının yabancı olsun tanıdık olsun bir erkeğe selam vermesi doğru mudur?
146. Doğru değildir. Bir kadın ancak mahremlerine selam verebilir.

147. Kadın, ezan okuyup, kamet getirebilirmi?
147. Hayır.

148. Abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim’i bir örtü ile tutmak caiz midir?
148. Caizdir.

149. Kadın, ezan okuyup, kamet getirebilir mi?
149. Hayır.

150. Hayızlı kadın tilavet secdesi yapabilir mi?
150. Hayır yapamaz.

Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6Sonraki sayfa

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu