Mucizeler

 • May- 2012 -
  20 Mayıs

  Evrenin Varoluşu

  EVRENİN VAROLUŞU Kuran-ı Kerim’de evrenin ortaya çıkışı şöyle açıklanır: “O gökleri ve yeri yoktan var edendir…„ (En’am Suresi, 101) Kuran’da…

 • 20 Mayıs

  Zamanın Göreceliği

  ZAMANIN GÖRECELİĞİ Zamanın göreceliği konusu bugün ispatlanmış bilimsel bir gerçektir. Ancak bu gerçek, yüzyılın başlarında Einstein’ın görecelik kuramı ile ortaya…

 • 20 Mayıs

  Evrenin Genişlemesi

  EVRENİN GENİŞLEMESİ Astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde, 14 asır önce indirilen Kuran-ı Kerim’de evrenin genişlediğinden şöyle bahsedilir: “Biz…

 • 20 Mayıs

  Yağmurdaki Ölçü

  YAĞMURDAKİ ÖLÇÜ Kuran’da yağmur hakkında verilen bir diğer bilgi ise, yağmurun belli bir ölçü ile indirildiğidir. Zuhruf Suresi’nde şöyle buyrulur:…

 • 20 Mayıs

  Göklerle Yerin Birbirinden Ayrılması

  GÖKLERLE YERİN BİRBİRİNDEN AYRILMASI Göklerin yaratılışı konusundan bahseden bir başka ayet ise şöyledir:  “O inkar edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta)…

 • 20 Mayıs

  Yağmurun Oluşumu

  YAĞMURUN OLUŞUMU Yağmurun nasıl oluştuğu uzun süre insanlar için bir sırdı. Ancak hava radarlarının keşfedilmesinden sonra, yağmurun hangi evrelerden geçerek…

 • 20 Mayıs

  Yörüngeler

  YÖRÜNGELER Kuran’da Güneş ve Ay’dan bahsedilirken her birinin belli bir yörüngesi olduğu şöyle vurgulanır:  “Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan…

 • 20 Mayıs

  Aşılayıcı Rüzgarlar

  AŞILAYICI RÜZGARLAR Kuran’ın bir ayetinde rüzgarların “aşılama” özelliğine ve bunun sonucunda yağmurun oluştuğuna dikkat çekilir: “Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik,…

 • 20 Mayıs

  Dünyanın Şekli

  DÜNYANIN ŞEKLİ “Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor…„ (Zümer Suresi,…

 • 20 Mayıs

  Denizlerin Birbirine Karışmaması

  DENİZLERİN BİRBİRİNE KARIŞMAMASI Denizlerin, araştırmacılar tarafından çok yakın bir geçmişte tespit edilen bir özelliği, Kuran’ın Rahman Suresi’nde şöyle bildirilir: “Birbirleriyle…

 • 20 Mayıs

  Korunmuş Tavan

  KORUNMUŞ TAVAN Kuran’da Allah, gökyüzünün ilginç bir özelliğine şöyle dikkat çeker: “Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden…

 • 20 Mayıs

  Denizlerdeki Karanlık ve İç Dalgalar

  DENİZLERDEKİ KARANLIK VE İÇ DALGALAR “Ya da (inkar edenlerin amelleri) engin bir denizdeki karanlıklara benzer; onun üstünü bir dalga kaplar,…

 • 20 Mayıs

  Geri Döndüren Gök

  GERİ DÖNDÜREN GÖK Kuran-ı Kerim’de, Tarık Suresi’nin 11. ayetinde gökyüzünün “geri döndürücü” özelliğinden bahsedilir: “Dönüşlü olan göğe andolsun.„ (Tarık Suresi,…

 • 20 Mayıs

  Hareketlerimizi Yönlendiren Bölge

  HAREKETLERİMİZİ YÖNLENDİREN BÖLGE “Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz; O yalancı, günahkar…

 • 20 Mayıs

  Atmosferin Katmanları

  Bilimsel bir kaynakta bu konu şöyle açıklanır: Bilim adamları atmosferin birçok katmandan oluştuğunu keşfettiler. Katmanlar, basınçları ve bunları oluşturan gazların…

 • 20 Mayıs

  İnsanın Doğumu

  İNSANIN DOĞUMU Kuran’da insanlar imana çağırılırken oldukça farklı konulardan bahsedilir. Allah, kimi zaman gökleri, kimi zaman yeryüzünü, bazen hayvanları ve…

 • 20 Mayıs

  Dağların Görevi

  DAĞLARI GÖREVİ Kuran’da dağların önemli bir jeolojik işlevine dikkat çekilmektedir: “Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık…„ (Enbiya Suresi, 31)…

 • 20 Mayıs

  Anne Sütü

  Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak üzere Allah tarafından yaratılmış eşsiz bir…

 • 20 Mayıs

  Dağların Hareket Etmesi

  DAĞLARIN HAREKET ETMESİ Bir ayette dağların göründükleri gibi sabit olmadıkları, sürekli hareket halinde bulundukları şöyle bildirilmektedir: “Dağları görürsün de, donmuş…

 • 20 Mayıs

  Kur’an’ın Gelecekle İlgili Haberleri

    KURAN’IN GELECEKLE İLGİLİ HABERLERİ GİRİŞ   Kuran’ın mucizevi yönlerinden biri de, gelecekte gerçekleşecek olan bazı olayları önceden haber vermiş…

Başa dön tuşu