Çocuk ve İsim Sözlüğü

Çocuk ve İsim Sözlüğü

 • Tem- 2012 -
  22 Temmuz

  Çocuk ve İsim Sözlüğü

  ANSİKLOPEDİK İSİM SÖZLÜĞÜ ÖNSÖZ İsim; ad, unvan, nam, alem, şöhret, lakap anlamına gelen bir kelimedir. Somut ya da soyul olan…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – A

  ÂBAD: (Fars.) Er. 1. Şen, bayındır. 2. (Ar.) Sonsuz gelecek zamanlar. ABADÎ: (Fars.) Er. – Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. Abadı Mehmet Çe­lebi. Türk hukuk…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – B

  BABA: (Tür.) Er. 1. Kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. Birinci dereceden erkek akraba. 3. Koruyucu, velinimet. 4. Saygı ifadesi olarak…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – C

  CABBAR: (Ar.) Er. – (bkz. Cebbar). CABGU: (Ar.) Er. 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse. CABİR: (Ar.) Er. – 1.…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – Ç

  ÇAĞA: (Tür.). – Çocuk. ÇAĞAÇAR: (Tür.) Er. – Çağ açacak kimse. ÇAĞAKAN: (Tür.) Er. – Çağı yakalayan, çağdaş. ÇAĞAN: (Tür.) Er. – Bayram, şenlik.…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – D

  DADAŞ: (Tür.) Er. 1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, babayiğit. DAFİ: (Ar.) Er. l. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten. DAĞAŞAN: (Tür.) Er. –…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – E

  EBAN: (Ar.) Er. – Eban b. Osman b. Affan: Hz. Osman’ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz, Aişe’ye refakat etmiştir. EBBEDULLAH: (Ar.)…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – F

  FADALE: (Ar.) Er. 1. Faziletli. 2. Rasulullah’a tabi olmuş sahabedendir. Medineli ilk müslümanlardandır. Birçok hadis rivayeti mevcuttur. FADIL: (Ar.) Er. – (bkz.…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – G

  GABRA: (Ar.) Ka. – Yer, yeryüzü, arz. GAFFAR: (Ar.) Er. 1. Kullarının günahlarını affeden, Allah. 2. Çok merhamet eden. Allah’ın isimlerinden. -(bkz.…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – H

  HABBAN: (Ar.) Er. – Güney Arabistan’da bir kasaba. HABİB: (Ar.) Er. – Sevgili. Seven, dost. HABEŞİ: (Ar.) Er. – Habeşler gibi derisinin…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – I

  IDIK: (Tür.) Er. – Kutsal, mübarek. IDIKUT: (Tür.) Er. 1. Eski Türklerde bir şan. 2. Devlet yönetme gücü. IKNAT: (Ar.) Ka. 1. Allah’a…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – İ

  İBADULLAH: (Ar.) Er. 1. Allah’ın kullan, insanlar, (bkz. Abdullah). 2. Çok, pek çok. İBER: (Ar.). – İbretler, alınan kötü dersler. – Erkek…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – K

  KAAN: (Tür.) Er. 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar. KA’B: (Ar.) Er. 1. Topuk kemiği, aşık kemiği anlamında.…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – L

  LÂCEREM: (Ar.) Ka. 1. Şüphesiz. 2. Besbelli, elbette. LAÇİN: (Tür.). 1. Bir cins şahin. 2. Sarp, yalçın. 3. Şiddetli. – Erkek ve…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – M

  MACİD: (Ar.) Er. – Şan ve şeref sahibi olan kimse. İyi ahlaklı. Ulu. MACİDE: (Ar.) Ka. – (bkz. Macid). MAĞFİRET: (Ar.) Ka. –…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – N

  NABİ: (Ar.) Er. 1. Haberci, haber veren. 2. Yüksek, yüce. 3. Büyük Türk şairidir. 17. asrın ikinci yarısında yaşamıştır. NABİA: (Ar.) Ka.…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – O

  OBA: (Tür.) Er. 1. Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Genellikle bölmeli göçebe cadın. 3. Yabancı. 4. Zeka ya…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – Ö

  ÖCAL: (Tür.) Er..- Yapılan kötülü­ğün acısını çıkar, öcünü al. ÖCALAN: (Tür.) Er. – İntikam alan. ÖDÜL: (Tür.) l Bir basan ya da iyilik…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – P

  PADİŞAH: (Fars.) – Hükümdar. PAHA: (Tür.) – Değer, fîat, eder, tutar. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. PAKALIN: (f.t.i.) Er. – Dürüst,…

 • 7 Temmuz

  İsim anlamları – R

  RABBANİ: (Ar.) Er. 1. Allahla ilgili. 2. Kendini bütün varlığıyla Allah’a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah’tan geleni…

Başa dön tuşu