İslam’da Kadın ve Aile

 • Sıla-i Rahim

  Akraba ve yakınları ziyaret etme, hallerini ve hatırlarını sorma, gönüllerini alma anlamında bir İslam ahlâkı terimi. İslam’da insanlar arası ilişkilere…

  Devamını Oku »
 • Komşuluk Hakkı

  Yüce dinimiz İslamiyet’e göre komşunun komşu üzerinde hakları vardır. Buna komşuluk hakkı diyoruz. Dinimiz komşuluk hakkı üzerinde çok durmuştur. Hz.…

  Devamını Oku »
 • Çocuğun Kefaleti

  Çocuğun kefaleti farzdır. Çünkü terk edildiği zaman çocuk helak olur. Bu, Allah’ın vacip kıldığı canın korunması türünden bir farziyettir. Dolayısıyla…

  Devamını Oku »
 • Çok Evlilik

  Taaddüd-i Zevcat “İki zevcesi olup da birine tamamen meyledip diğerini ihmal eden kimse, kıyamet gününde, bir yanı felçli olarak gelir.”…

  Devamını Oku »
 • İslamda Çok Evlilik

  Cenab-ı Hak buyuruyor:  “Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer,…

  Devamını Oku »
 • Namahreme Bakış

  İslam dîni, mahrem olmayan kadınlara bakmayı yasaklamıştır. Zevcesi veya mahremi olmayan (nâmahrem) kadınlara bilerek bakmak câiz değildir. Kur’ân-ı Kerim’de: “Mü’min…

  Devamını Oku »
 • Efendimiz’in (sav) Evlilikleri

  Her vesile ile İslâmiyete saldıran ve o güneşin üflemekle söneceğini sanan bazı zavallılar, Peygamberimizin (S.A.V.) yaptığı evliliklerin nefsanî (beşerîlik ve…

  Devamını Oku »
 • Eşlerin birbirlerine karşı görevleri

  Aile ve aile fertlerinin karşılıklı görevleri pedagoji, sosyoloji, hukuk vb. bilimlerin alanına giren önemli konulardan biridir. Bu bilimlerin her biri,…

  Devamını Oku »
 • Evlenilmesi Haram Olanlar

  NİKÂHI HARAM OLAN KADINLARI TANIMADA ÖLÇÜ İslâmî hükümlere göre kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlara “Muharremât” adı verilmektedir. Haramlığın müebbed ve…

  Devamını Oku »
 • Evlilik nedir?

  Evlilik bir sanattır; ailemizdeki mutluluğumuzu sürdürebilmemizde sanatımızı nasıl icra etiğimizle yakından ilişkilidir. Hangi dallarda mı sanatımızı göstermemiz gerekli, gelin kısaca…

  Devamını Oku »
 • İslam’da Evlenmenin Hükmü Nedir?

  İslam’da evlenmenin hükmü üç kısımdır: Vacip, sünnet ve mübahtır. 1- Bir kimsenin şehveti galebe çalıp günaha girmekten endişe ederse evlenmesi…

  Devamını Oku »
 • İslam’da Kürtaj

  Kürtaj, ana rahmindeki “cenin”* in herhangi bir dış etkiyle düşmesi. Bu, kasıtlı olarak ilaç kullanma vb. ile olabileceği gibi, korku, yüksek…

  Devamını Oku »
 • Kadının Eşini Seçme Hakkı ve İslam

  Medine’nin yerlilerinden olan Hidam’ın kızı Hansa, bir gün Aişe validemize gelir ve sorusunu şöyle sorar: Valide, der. Babam beni itibarlı…

  Devamını Oku »
 • Kadının Evlilikteki Durumu

  Evlenmekle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’in Nûr Sûresi’nde şöyle buyurulur: “İçinizden bekârları ve kölelerinizden, câriyelerinizden iyi davranışta olanları evlendirin! Eğer bunlar…

  Devamını Oku »
 • Evliliğin Gayesi

  İslâm’da evliliğin en başta gelen gâyesi, îmânlı bir neslin yetiştirilmesi ve İslâm ümmetinin sayısının çoğaltılmasıdır. Bu hususda Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:…

  Devamını Oku »
 • Kadının Çalışması

  Efendim, kadının çalışıp çalışmayacağı konusunu soran okuyucularıma burada tek şıkkı tavsiyeyi pek isabetli bulmamaktayım. Çalışamaz, yahut da çalışmalıdır şeklinde tek…

  Devamını Oku »
 • İslam ve Akraba Evliliği

  Akraba evliliği sakat doğumlara sebep oluyorsa İslâm akraba evliliğine neden izin vermiştir?Sakat doğuma akraba evliliği değil, hastalık (kan uyuşmazlığı, ırsi…

  Devamını Oku »
 • Miras

  Mirasta erkeğe kadına verilen miktarın iki katı verildiğini söyleyerek kadına haksızlık yapıldığını iddia ederler. Halbuki İslamiyet’te kadın erkek mirasta eşit…

  Devamını Oku »
 • Eşitlik

  Allah kadınla erkeği eşit yaratmamıştır. Her ikisini de insan olma yönünden, akıl, bilgi, kültür yönünden eşit olsa da, kadın erkekten…

  Devamını Oku »
 • Kadının Şahitliği

  Şahitlik konusunda iki kadına bir erkeği mi kabul eder İslam…?! Asla!: İslâm hukûkunda erkeklerin vâkıf olamayacağı ve tamamen kadınların ilgi…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu