Efendimiz S.A.V

Hz. Muhammed Mustafa S.a.v.

 • Şub- 2017 -
  10 Şubat
  Peygamber Efendimizin Sünnetleri

  Peygamber Efendimizin Sünnetleri

  Peygamber Efendimizin (S.A.V) Sünnetleri, Peygamberimizin günlük sünnetleri, davranışları hal ve hareketleri  Pazarlık yapmak Artık bırakmamak Misafire ilgi göstermek Birbirini sevmek…

 • Tem- 2012 -
  24 Temmuz
  Allahümme Salli Alâ Seyydinne Muhammed

  Allahümme Salli Alâ Seyydinne Muhammed

  Peygamberimize Salavat Getirmek “Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler.Ey iman edenler! Sizde ona salavat getirin ve tam bir…

 • May- 2012 -
  19 Mayıs
  Dünyaya Gelmeden Öncesi

  Dünyaya Gelmeden Öncesi

  Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişine Kadar Cereyan Eden Hâdiseler Resûl-i Ekrem Efendimizin Pâk Nesebleri Cenâb-ı Hak, insanlığın babası Hz. Âdem’i yaratmıştı.…

 • 19 Mayıs
  Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi ve Çocukluğu

  Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi ve Çocukluğu

  Resûl-i Ekrem Efendimizin Dünyaya Teşrifleri Yeryüzünü mânevî bir karanlık kaplamıştı. Mevcudat, beşerin zulüm ve vahşetinden âdetâ mâteme bürünmüştü. Gözyaşı döken…

 • 19 Mayıs
  Peygamber Efendimizin On İki Yaşından Otuz Yaşına Kadar Olan Hayatı

  Peygamber Efendimizin On İki Yaşından Otuz Yaşına Kadar Olan Hayatı

  Peygamberimizin, Amcasıyla Şam’a Gidişi Kâinatın Efendisi Peygamberimiz (a.s.m.) on iki yaşına girmişti. Akranları arasında artık farklı beden ve sîmâya sahipti.…

 • 19 Mayıs
  Peygamberlikten Önce Dünya

  Peygamberlikten Önce Dünya

  Efendimize Peygamberlik Verilmeden Önce Dünyanın ve İnsanlığın Durumu Dünyanın ve İnsanlığın Durumu Kâinatın Efendisine, risâlet vazifesi verilmeden önce, insanlığın ve…

 • 19 Mayıs
  Kâinatın Efendisine Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi

  Kâinatın Efendisine Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi

  Şu kâinatın sahip ve mutasarrıfı, elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve herşeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve herşeyde…

 • 19 Mayıs
  İlk Müslümanlar ve Mâruz Kaldıkları İşkenceler

  İlk Müslümanlar ve Mâruz Kaldıkları İşkenceler

  İlk Müslüman: Hz. Hatice Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed (a.s.m.), Hira’daki ulvî mazhariyetle İlâhî memuriyetini idrak etmiş ve kudsî risalet vazifesini…

 • 19 Mayıs
  Aleni Davet

  Aleni Davet

  Efendimizin Peygamberliğini Açıklaması Peygamberliğin İlânı ve Davetin Birinci Safhası Bütün insanlığa hitap edecek ve bütün dünyayı kucaklayacak bir din, elbette…

 • 19 Mayıs
  Şakk-ı Kamer Mu'cizesi

  Şakk-ı Kamer Mu’cizesi

  Kureyşli müşrikler, Resûl-i Ekrem Efendimizin davasını tasdik eden bir çok mu’cizeye şâhid oldukları halde, yine de inad ve inkârlarından vazgeçip…

 • 19 Mayıs
  İsrâ ve Mi'raç Mu'cizesi

  İsrâ ve Mi’raç Mu’cizesi

  Hicretten bir buçuk sene önce, Recep ayının 27. gecesiydi. Bu gecede Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan İsrâ1 ve…

 • 19 Mayıs
  Peygamber Efendimizin Medine'ye Hicreti

  Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti

  Medine’ye Hicretin Başlaması Peygamber Efendimiz ile Medineli Müslümanlar arasında cereyan eden Akabe bîatları ve yapılan anlaşmalar, Müslümanlar önünde yep yeni…

 • 19 Mayıs
  Hicretin Birinci Senesi

  Hicretin Birinci Senesi

  Medine ve Ahalisi Resûl-i Ekrem Efendimizin hicretiyle Medine, İslâm merkezi haline gelmiş oluyordu. Bu bakımdan o zamanki Medine ve ahalisi…

 • 19 Mayıs
  Hicretin İkinci Senesi

  Hicretin İkinci Senesi

  Seriyye ve Gazâlar Buvat Gazâsı Hicretin 2. senesi, Rebiülevvel ayı. Bu tarihte Peygamber Efendimiz, beraberinde 200 Muhacirle Medine’den yola çıktı.…

 • 19 Mayıs
  Bedir Muharebesi

  Bedir Muharebesi

  Hicretin 2. senesi: 17 Ramazan Cuma (Mîlâdî: 13 Mart 624). Kureyş’in ticâret kervanı Hicretin ikinci senesinde Kureyş müşrikleri bir ticâret…

 • 19 Mayıs
  Hicretin İkinci Senesinin Diğer Mühim Hâdiseleri

  Hicretin İkinci Senesinin Diğer Mühim Hâdiseleri

  Ramazan orucunun farz kılınması Ramazan orucu, Kıble’nin Kâbe tarafına çevrilişinden bir ay sonra, Pegamberimizin Medine’ye hicretinin 18. ayının başlarında, Şaban…

 • 19 Mayıs
  Hicretin Üçüncü Senesi

  Hicretin Üçüncü Senesi

  Şair Kâ’b bin Eşref’in Öldürülmesi Kâ’b bin Eşref, muhteris bir Yahudî, meşhur bir şâirdi. Bilhassa muhteşem Bedir muzafferiyetinden sonra, kıskançlık…

 • 19 Mayıs
  Hicretin Dördüncü Senesi

  Hicretin Dördüncü Senesi

  Reci’ Vak’ası Hicretin 4. senesi, Sefer ayı. Uhud Harbinden sonra Müslümanların harpteki mağlubiyetleriyle zaafa uğradıkları zannına kapılan etraftaki bazı Arap…

 • 19 Mayıs
  Hicretin Beşinci Senesi

  Hicretin Beşinci Senesi

  Dûmetü’l-Cendel Gazâsı Hicretin 5. senesi, Rebiülevvel ayı (Milâdî, 626). Birkaç Arap kabilesi Medine’ye on beş gece uzaklıkta bulunan Şam beldelerinden…

 • 19 Mayıs
  Hendek Savaşı

  Hendek Savaşı

  Hicretin 5. senesi, 29 Şevval. Milâdî 24 Ocak 627. Uhud Harbinden iki yıl sonra vuku bulan Hendek Muhârebesi, İslâmî gelişmenin…

Başa dön tuşu