Dini Sözlük

Dini Sözlük ile ilgili tüm metinlere bu kategoriden ulaşabilirsiniz.

 • Haz- 2017 -
  12 Haziran

  İtikaf Ne Demek?

  İtikaf, akıl, baliğ (ergen) olan veya temyiz kudretine sahip bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir…

 • Mar- 2017 -
  11 Mart

  İyilik nedir? (Hasene nedir?)

  HASENE (الحسنة) İyi hal ve hareketlerle hoşa giden, ulaşılmak istenen nimet ve imkânları ifade eden bir terim. Sözlükte “güzel olmak”…

 • Şub- 2017 -
  11 Şubat

  İMAN NEDİR

  İman; bir şeyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten ve yürekten inanmadır. İslâm’a göre iman, Peygamber Efendimizin Yüce Allah’tan getirdiklerinin…

 • 4 Şubat

  islamiyet nedir?

  İslamiyet nedir? teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına gelir. Allahü Teala’nın emirlerine teslim olup itaat etmeğe dayanan bir din…

 • Nis- 2016 -
  15 Nisan

  Müslümanlık Nedir?

  Müslümanlık, maddi ve manevi temizliktir. Hem vücud temizliği, hem kalp temizliğidir. Müslümanlık, hem dünya ve hem de ahirette, Saadet temin…

 • Mar- 2015 -
  20 Mart

  Züyûf Nedir?

  Altın ve gümüş oranı yarıdan az olan paralar. Züyûf ile ödünç verdikten sonra, o züyûfun kıymeti kalmasa, İmâmeyne yâni İmâm-ı…

 • 20 Mart

  Zürriyyet Nedir?

  Soy, nesil. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Ey Rabbimiz! Bizi sana teslîmde, boyun eğmekte ve ihlâsta sâbit kıl. Zürriyyetimizden bir…

 • 20 Mart

  Zünnâr Nedir?

  Papazların bellerine bağladıkları ipten veya kıldan örme kaba sert ve uçları öne sarkık kuşak. Allahü teâlânın evliyâsını, enbiyâsını (peygamberlerini) ve…

 • 20 Mart

  Zümer Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz dokuzuncu sûresi. Zümer sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yetmiş beş âyettir. İsmini yetmiş bir ve yetmiş üçüncü…

 • 20 Mart

  Zülkifl Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Asıl ismi Bişr’dir. Elyesâ aleyhisselâmdan sonra; kızmadan, sabır göstererek Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmeyi üzerine aldığı,…

 • 20 Mart

  Zülkarneyn Aleyhisselâm Nedir?

  Peygamber veya velî. Kur’ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya düzenlediği seferleri zikr edilmiştir. Asıl ismi, İskender olup, doğuya ve batıya…

 • 20 Mart

  Zülcenâhayn Nedir?

  “İki kanatlı” mânâsına hem ilim hem de mârifette (tasavvufta) yüksek dereceye ulaşmış olan âlimlere verilen lakab (isim). Mürşid-i kâmiller, ictihâd…

 • 20 Mart

  Zül-Celâli Ve’l-İkrâm Nedir?

  Esmâ-i hüsnâdan (Allahü teâlânın güzel isimlerinden). Kemâl mertebesinde (noksansız, kusursuz) şeref, kerem (ikrâm, ihsân, iyilik) celâl (büyüklük ve şeref) sâhibi…

 • 20 Mart

  Zühd Nedir?

  1. Şüpheli olmak korkusu ile mübâh şeylerin çoğundan sakınmak. Zühd, insanın kalbini dünyâ sıkıntılarından uzak tutar. Allahü teâlânın yüceliğini ve…

 • 20 Mart

  Zulmet Nedir?

  Karanlık, kalbin kararması. Dört haslet kalbin zulmetindendir. Karnı tıka basa doyurmak, zâlimlerle sohbet etmek, geçen günâhları unutmak, uzun emel. (Abdullah…

 • 20 Mart

  Zulm (Zulüm) Nedir?

  Adâletsizlik, adâletin sınırını aşmak, başkasının hakkına tecâvüz etmek. Bir şeyi kendi yerinden başka bir yere koymak, haksızlık. Allahü teâlâ Kur’ân-ı…

 • 20 Mart

  Zuhruf Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin kırk üçüncü sûresi. Zuhrûf sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Seksen dokuz âyet-i kerîmedir. Otuz beşinci âyet-i kerîmede geçen…

 • 20 Mart

  Zrâ (Zirâ) Nedir?

  Kırk sekiz santimetrelik bir ölçü birimi. Misâfirin; bir milden yâni 1920 metreden az uzakta su bulacağını alâmetlerle veya âkıl bâliğ…

 • 20 Mart

  Zinnûreyn Nedir?

  İki nûr sâhibi. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem iki kızıyla evlendiği için hazret-i Osman’a verilen lakab. Eshâb-ı kirâmın (Peygamber…

 • 20 Mart

  Zînet Nedir?

  Fâidesi, menfaati olmayıp, yalnız gösteriş için kullanılan şey, süs. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Dünyâ hayâtı elbette la’b, yâni oyun…

Başa dön tuşu