Dini Sözlük

Dini Sözlük ile ilgili tüm metinlere bu kategoriden ulaşabilirsiniz.

 • Photo of İtikaf Ne Demek?

  İtikaf Ne Demek?

  İtikaf, akıl, baliğ (ergen) olan veya temyiz kudretine sahip bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir…

  Devamını Oku »
 • Photo of İyilik nedir? (Hasene nedir?)

  İyilik nedir? (Hasene nedir?)

  HASENE (الحسنة) İyi hal ve hareketlerle hoşa giden, ulaşılmak istenen nimet ve imkânları ifade eden bir terim. Sözlükte “güzel olmak”…

  Devamını Oku »
 • Photo of İMAN NEDİR

  İMAN NEDİR

  İman; bir şeyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten ve yürekten inanmadır. İslâm’a göre iman, Peygamber Efendimizin Yüce Allah’tan getirdiklerinin…

  Devamını Oku »
 • islamiyet nedir?

  İslamiyet nedir? teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına gelir. Allahü Teala’nın emirlerine teslim olup itaat etmeğe dayanan bir din…

  Devamını Oku »
 • Müslümanlık Nedir?

  Müslümanlık, maddi ve manevi temizliktir. Hem vücud temizliği, hem kalp temizliğidir. Müslümanlık, hem dünya ve hem de ahirette, Saadet temin…

  Devamını Oku »
 • Züyûf Nedir?

  Altın ve gümüş oranı yarıdan az olan paralar. Züyûf ile ödünç verdikten sonra, o züyûfun kıymeti kalmasa, İmâmeyne yâni İmâm-ı…

  Devamını Oku »
 • Zürriyyet Nedir?

  Soy, nesil. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Ey Rabbimiz! Bizi sana teslîmde, boyun eğmekte ve ihlâsta sâbit kıl. Zürriyyetimizden bir…

  Devamını Oku »
 • Zünnâr Nedir?

  Papazların bellerine bağladıkları ipten veya kıldan örme kaba sert ve uçları öne sarkık kuşak. Allahü teâlânın evliyâsını, enbiyâsını (peygamberlerini) ve…

  Devamını Oku »
 • Zümer Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz dokuzuncu sûresi. Zümer sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yetmiş beş âyettir. İsmini yetmiş bir ve yetmiş üçüncü…

  Devamını Oku »
 • Zülkifl Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Asıl ismi Bişr’dir. Elyesâ aleyhisselâmdan sonra; kızmadan, sabır göstererek Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmeyi üzerine aldığı,…

  Devamını Oku »
 • Zülkarneyn Aleyhisselâm Nedir?

  Peygamber veya velî. Kur’ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya düzenlediği seferleri zikr edilmiştir. Asıl ismi, İskender olup, doğuya ve batıya…

  Devamını Oku »
 • Zülcenâhayn Nedir?

  “İki kanatlı” mânâsına hem ilim hem de mârifette (tasavvufta) yüksek dereceye ulaşmış olan âlimlere verilen lakab (isim). Mürşid-i kâmiller, ictihâd…

  Devamını Oku »
 • Zül-Celâli Ve’l-İkrâm Nedir?

  Esmâ-i hüsnâdan (Allahü teâlânın güzel isimlerinden). Kemâl mertebesinde (noksansız, kusursuz) şeref, kerem (ikrâm, ihsân, iyilik) celâl (büyüklük ve şeref) sâhibi…

  Devamını Oku »
 • Zühd Nedir?

  1. Şüpheli olmak korkusu ile mübâh şeylerin çoğundan sakınmak. Zühd, insanın kalbini dünyâ sıkıntılarından uzak tutar. Allahü teâlânın yüceliğini ve…

  Devamını Oku »
 • Zulmet Nedir?

  Karanlık, kalbin kararması. Dört haslet kalbin zulmetindendir. Karnı tıka basa doyurmak, zâlimlerle sohbet etmek, geçen günâhları unutmak, uzun emel. (Abdullah…

  Devamını Oku »
 • Zulm (Zulüm) Nedir?

  Adâletsizlik, adâletin sınırını aşmak, başkasının hakkına tecâvüz etmek. Bir şeyi kendi yerinden başka bir yere koymak, haksızlık. Allahü teâlâ Kur’ân-ı…

  Devamını Oku »
 • Zuhruf Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin kırk üçüncü sûresi. Zuhrûf sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Seksen dokuz âyet-i kerîmedir. Otuz beşinci âyet-i kerîmede geçen…

  Devamını Oku »
 • Zrâ (Zirâ) Nedir?

  Kırk sekiz santimetrelik bir ölçü birimi. Misâfirin; bir milden yâni 1920 metreden az uzakta su bulacağını alâmetlerle veya âkıl bâliğ…

  Devamını Oku »
 • Zinnûreyn Nedir?

  İki nûr sâhibi. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem iki kızıyla evlendiği için hazret-i Osman’a verilen lakab. Eshâb-ı kirâmın (Peygamber…

  Devamını Oku »
 • Zînet Nedir?

  Fâidesi, menfaati olmayıp, yalnız gösteriş için kullanılan şey, süs. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Dünyâ hayâtı elbette la’b, yâni oyun…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı