Dini Sözlük

Dini Sözlük ile ilgili tüm metinlere bu kategoriden ulaşabilirsiniz.

 • Zinâ Nedir?

  1. Âkıl ve bâliğ olan (akıllı, ergenlik çağına ulaşmış) kadın ve erkeğin aralarında nikâh olmadan gayr-i meşrû münâsebette bulunmaları. Allahü…

  Devamını Oku »
 • Zilzâl Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin doksan dokuzuncu sûresi. Zilzâl sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). Sekiz âyet-i kerîmedir. İsmini ilk âyet-i kerîmede geçen ve…

  Devamını Oku »
 • Zillet Nedir?

  Aşağılık, horluk, hakîrlik. Zillete düşmeyecek şekilde tevâzu gösteren, meşrû kazancını meşrû yolda sarfeden, düşkünlere acıyan, fakîr ve hakîmler ile oturup…

  Devamını Oku »
 • Zilhicce Nedir?

  Kamerî senenin ayları olan Arabî ayların sonuncusu. Zilhicce ayının onuncu günü Kurban bayramı günüdür. Her kim o gün bayram namazından…

  Devamını Oku »
 • Zikr-i Hafî Nedir?

  Allahü teâlâyı gizli (sessiz) olarak ve kalb ile hatırlama. Zikr-i hafî, zikr-i cehrîden yetmiş kat üstündür. (Hadîs-i şerîf-Mektûbât-ı Seyfiyye) Zikr-i…

  Devamını Oku »
 • Zikr-i Cehrî Nedir?

  Allahü teâlâyı yüksek sesle anma.

  Devamını Oku »
 • Zikr Nedir?

  Anmak; gafleti gidermek için her işte Allahü teâlâyı hatırlamak. Yâd etmek. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: İyi biliniz…

  Devamını Oku »
 • Zî Rahm-i Mahrem Nedir?

  Bir erkeğin ve kadının nikâhlanıp hiç evlenmeyeceği, kan ile olan nesebten (soydan) akrabâsı. Zî rahm-i mahrem şunlardır: Erkekler: 1) Baba,…

  Devamını Oku »
 • Zındık Nedir?

  Hiçbir dinde olmadığı ve Allahü teâlâya inanmadığı hâlde, müslüman görünüp müslümanlığı değiştirmeye, îmânı bozmaya, dinsizliği müslümanlık olarak yaymaya çalışan ve…

  Devamını Oku »
 • Zımmî Nedir?

  İslâm devletindeki gayr-i müslim vatandaş. Zımmîlerden cizye alınmasından maksat, kâfirliğin aşağılığını, müslümanlığın ise, izzet ve şerefini göstermektir. Bu hakâret o…

  Devamını Oku »
 • Zıll Makâmı Nedir?

  Tasavvuf yolunda bir makâm, derece. Tasavvufta asla kavuşmadan önce, aslın görüntülerinin ele geçtiği makam. Zıll makâmının üstünde abdiyyet, kulluk makâmı…

  Devamını Oku »
 • Zıll Nedir?

  Gölge, görünüş, Kâmil bir müslüman, namaza durunca, sanki dünyâdan çıkıp âhirete girer. Çünkü dünyâda Allahü teâlâya yaklaşmak çok az nasîb…

  Devamını Oku »
 • Zıhâr Nedir?

  Erkeğin, hanımını veya onun yüz, baş, ferc gibi bir uzvunu, kendisine nikâhı ebedî haram olan bir kadına veya onun bakılması…

  Devamını Oku »
 • Zeydiyye Fırkası Nedir?

  Hazret-i Ali’yi sevdiğini söyleyip, diğer Eshâb-ı kirâma düşmanlık besleyen, onlar hakkında kötü sözler söyleyen şîanın kollarından. On iki imâmın dördüncüsü…

  Devamını Oku »
 • Zevil Erhâm Nedir?

  İslâm mîrâs hukûkunda, Eshâb-ı ferâiz (farz hisse sâhibi) ve asabe denilen kimseler dışındaki yakın akrabâ. Eshâb-ı ferâizden ve asabeden kimse…

  Devamını Oku »
 • Zevcât-ı Tâhirât Nedir?

  Peygamber efendimizin iffetli, pâk, muhterem zevceleri. Mü’minlerin anneleri. (Bkz. Ezvâc-ı Tâhirât) Peygamber efendimiz ikinci defâ olarak elli beş yaşında iken…

  Devamını Oku »
 • Zevâl Vakti Nedir?

  Güneşin tam tepeden ayrıldığı an. Zuhr yâni öğle namazının evvel vakti, güneşin zevâlden ayrıldığı vakit başlar. (Kedûsî)

  Devamını Oku »
 • Zevâl Nedir?

  Yok olma, sona erme. Ölmez imiş âşık cânı, Hiç çürümez imiş teni, Aşk her kimi kıldı fânî, Ona zevâl ermez…

  Devamını Oku »
 • Zevâid Tekbirleri Nedir?

  İkişer rek’at olan Ramazân ve Kurban bayramı namazlarının her rek’atinde alınan üçer tekbir. Zevâid tekbirleri vâcibdir. (M. Zihni Efendi)

  Devamını Oku »
 • Zevâid Sünnet Nedir?

  1. Farzla birlikte kılınması bildirilmeyen nâfile namazlar. 2. Peygamber efendimizin ibâdet olarak değil de, âdet olarak, devâmlı yaptığı şeyler. Peygamber…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu