ManşetSorularla İslamiyet

Arefe Günü’nün Fazilet ve Önemi

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez..

• Arefe günü, kalbinde zerre miktar iman olanlar dahi bağışlanır
Nafi’ yolu ile gelen bir rivayette; İbn-i Ömer (ra), Resulullah (asm) Efendimiz’den şöyle dinlediğini anlatmıştır:
“Cenab-ı Hakk arefe günü kullarına bakar; onlardan kalbinde zerre kadar iman bulunan kimseyi dahi bırakmadan bağışlar.”
İbn-i Ömer’e (ra) şöyle sordum:
“Bütün insanları mı, yoksa yalnız Arafat’ta bulunan kimseleri mi?”
Şöyle dedi:
“Bütün insanları…” (Gunyetü’t Talibin_ Abdül Kadir Geylani)
• Allah hiçbir günde arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez
Cabir (ra) Resulullah (asm) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını anlatmıştır:
Arefe günü olduğunda, Cenab-ı Hakk dünya semasına iner. Orada meleklerine övünerek hacıları gösterir. Allah-ü Teâlâ onlara şöyle buyurur:
“Ey meleklerim, kullarıma bir bakın. Nasıl da ta bana uzak illerden toz toprak içinde, saçları başları dağınık bir halde geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ummakta; azabımdan dahi korkmaktadırlar.
Ziyaret edilene düşer ki: Ziyaretçisine ikram eyleye. Misafir edene düşer ki: Misafirlerine ikram eyleye. Şahit olunuz onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim.”
Melekler derler ki:
“Onların arasında biri var ki, yalancılıktan bu işi yapar. Falan kadın da öyle…”
Allah-ü Teâlâ şöyle buyurur:
“Onları da bağışladım…”
“Allah hiç bir günde, Arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azad etmez. Allah (cc) mahlûkata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve:
“Bunlar ne istiyorlar?” der.
 (Müslim)
• Şeytanın arefe gününde olduğu kadar hakir ve zelil olduğu başka bir gün yoktur
Hibetullah (ra), Talha Bin Abdullah (ra) yolu ile gelen rivayette; Resulullah (asm) Efendimiz’in şöyle buyurduğunu anlattı:
“Arefe gününde olduğu kadar iblis daha küçük, daha hakir, daha zelil ve daha kindar görülmez. Bunun sebebi de: O gün hacılara gelen rahmet ve günahlarının bağışlanmasıdır.
İblis, bir de Bedir gazasında gördüğü şeyden ötürü öyle görülmüştür.”
 (Gunyet’üt Talibin_Abdül Kadir Geylani)
• Arefe günü faziletçe Cuma gününe denktir
Talha Ebu Ubeydullah İbni Küreyz (ra) anlatıyor:
“Resulullah (asm) buyurdular ki;
Günlerin en efdali Arefe günüdür. (Faziletçe) cumaya muvafakat eder. O, Cuma günü dışında yapılan yetmiş Haccdan efdaldir. Duaların en efdali de Arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en efdal söz de: “Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da yoktur.) sözüdür.”
 (Kütüb-i Sitte) 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu