Sorularla İslamSorularla İslamiyet

Hanımlara Özel Bilgiler

31. Ümmü Habibe ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in nikahı nerede ve kimin tarafından kıyılmıştır?
31. Habeşiştan’da kral NECAŞİ tarafından.
32. Kabilesi Yahudi idi. Hayber savaşında kocası Kinâne öldürülmüş, kendisi esir alınmıştı. Peygamberimiz onu azat
etti ve kendisine; “istersen özgür bir kadın olarak kavmine dönebilir, istersen müslüman olarak bana eş olabilirsin”
demiş, o da müslümanlığı ve Peygamber’e eş olmayı seçmiştir. Eskiden Yahudi olması nedeniyle bir ara,
Peygamberimizin diğer eşleri tarafından küçümsendiği duygusuna kapıldı, çok üzüldü, çok ağladı.
Durumu Rasülullah (s.a.v.)’a üzüntüyle bildirdi. Peygamberimiz ise onun bu hüznünü şu sözlerle dindirdi:
Sen o kadınlara; “Benden daha hayırlı ve üstün olduğunuzu nasıl söylüyorsunuz? Benim eşim Muhammed (s.a.v.),
atam Hârun (a.s.), amcam da Musa (a.s.)’dır, deseydin ya!”, Kimdir bu müminlerin annesi?
32. Safiyye (r.anha).

33. Hz. Peygamber (s.a.v.) ile son evlenen hanımdır. İslam tarihinde savaşanlara yardım etmek amacıyla kadınlardan bir
bölük kurarak kurarak bu bölüğün başına geçen ilk kadındır. Tebük savaşında yaralandı. Kütübü Sitte’de
kendisinden rivayet edilen 46 hadis vardır. Kimdir bu annemiz?
33. Hâris kızı Meymune (r.anha)

34. Hz. Osman ile evlenmiş olan Peygamberimizin kızları Rukiyye ve Ümmü Kulsum daha önce kimlerle evliydiler?
34. Rukiyye, Ebu Leheb’in oğlu Utbe; Ümmü Kulsum ise Ebu Leheb’in diğer oğlu Uteybe ile evliydiler.
İslam gündeme gelince, ayrılıp baba evine döndüler.

35. Peygamberimiz (s.a.v.)’in son ve dördüncü kızıdır. Hz. Peygamber’e peygamberlik gelmeden beş sene önce dünyaya
gelmiştir. Her haliyle, oturuşu, kalkışı, sözü ve tavrıyla o kadar Hz. Rasülullah (s.a.v.)’a benziyordu ki ona “Ümmü
Ebiha” yani “Babasının annesi” denmiştir.
“Eşrefünnisa” yani “kadınların hanımefendisi”; “Zehra” yani “saf ve parlak yüzlü”; “Betül” yani “İffetli” ifadeleriyle de
anılmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra ailesinden ona ilk kavuşandı. Biliyor musunuz kimdir?
35. Peygamberimiz (s.a.v.)’in sevgili kızı Hz. Fatıma (r.anha)’dan başkası değildi.

36. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’in oğlu İbrahim kaç yaşında vefat etmiştir?
36. Onsekiz aylıkken.

37. Rasülullah (s.a.)’ın Medine’ye gidişinden sonra, Mekke’de ana babasının himayesinden çıkıp, müslüman olarak
Medine’ye ilk hicret eden kadındır. Ummu Seleme (r.anha) onu sevinçle karşılamış ve: “Allah’a hicret ettin ha?
Rasülullah (s.a.v.) tarafına göctün ha? diye, sevinçle bağırmıştı. Kimdi bu sahabi hanım?
37. Ümmü Kulsum (r.anha).

38. Hz. Ali (r.a.)’nin annesidir. Vefat etttiğinde, Peygamberimiz (s.a.v.) kendi gömleğini çıkarıp, ona kefen yapmıştır.
Kimdir?
38. Esed kızı Fatıma (r.anha).

39. Kâfirler kızgın güneş altında su vermeyerek işkence ederken, Allah’ın gökten kendisine su indirdiği, bunun üzerine
işkence yapanların müslüman olduğu sahabi hanım kimdir?
39. Ümmü Şerik El-Esediyye (r.anha).

40. İkinci Akabe Biatı’nda Medine’yi temsil eden 73 erkek müslüman yanında bulunan iki kadından biriydi. Uhud harbi,
Hudeybiye antlaşması, Hayber, Huneyn ve Yemane savaşlarına katılmış, Uhud savaşında müslümanların bozguna
uğradıkları sırada vücudu kanlar içinde, elinde kılıcı, kocası ve iki oğluyla Peygamber (s.a.v.)’e kalkan olmuştur.
Müseylemetü’l-Kezzab’a karşı verilen Yemane savaşında ise oniki yerinden yaralanmış ve bir kolunu kaybetmiş ve
oğlu Habib’i şehit vermiştir. Bu sahabi hanım kimdir?
40. Künyesi Ümmü Umare, asıl adı Nesibe Bt. Ka’b. (R.anha).

41. Bu biate katılan ikinci sahabi hanım kimdir?
41. Esma Bt. Amr (r.anha).

42. Birinci Akabe Biatı’na katılan kadın sahabinin adı?
42. Ubeyd b. Sa’lebe’nin kızı Afra.

43. Enes b. Malik’in annesi olan sahabi hanımlardan Rumeysa (r.anha)’nın diğer adı nedir?
43. Ümmü Süleym (r.anha).

44. Henüz müslüman olmamış olan Ebu Talha kendisine evlenme teklif ettiğinde Ümmü Süleym ne demiştir?
44. “Ey Ebu Talha, sen reddedilmeyecek birisin. Ancak kafirsin. Ben ise müslüman bir kadınım. Bu nedenle seninle
evlenem!”

45. Ebu Talha’nın “Mehrin nedir?” sorusunu Ümmü Süleym nasıl cevaplandırmıştır?
45. “Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM’dır.”

46. Bu sahabi hanım hakkında Peygamberimiz ne buyurmuştur?
46. “Gördüm ki, cennete girmişim; önümde bir ayak sesi, bir de baktım ki RUMEYSA!”

47. Rasülullah (s.a.v.)’ın halasıdır. Kardeşi Hz. Hamza; oğlu, Zubeyr b. el-Avvam’dır. Uhud savaşında müslümanlara
su taşıyan, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılıp Resulullah (s.a.v.)’ı
savunan, kardeşi Hamza’nın parçalanmış vücudu başında, “Vallahi sabredeceğim, bunlar Allah yolunda oldu”
diyen sahabi hanım kimdir?
47. Abdülmuttalib kızı Safiyye (r.anha).

48. Çocukluğunda Hz. Peygamber (s.a.v.)’in dadılığını yaptı. Usame (r.a.)’nin annesidir. Yürüyerek hicret etti.
Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ömer (r.a.) kendisini ziyarete geldiklerinde ağlamaya başlar ve “Artık bize
gökten haber gelmeyecek!” derdi. Kimdi, tanıyor musunuz?
48. Ümmü Eymen (r.anha).

49. Peygamberimiz (s.a.v.)’in en büyük kızı kimdi?
49. Zeyneb (r.anha).

50. Peygamberimiz (s.a.v.)’in kızı Zeyneb kiminle evliydi?
50. Teyzesi Hale’nin oğlu Ebu’l As B. Rebi ile.

51. Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’ye hicret ettiğinde, Zeyneb neden Mekke’de bekliyordu?
51. Kendisine iyi davranan, fakat henüz iman etmemiş olan kocasının İslamı kabülünü.

52. Ebu’l-As, hangi olay üzerine Zeyneb’i Medine’ye gönderdi?
52. Ebu’l-As, Bedir harbinde müslümanların eline esir düşmüş ve Hz. Peygamber tarafından fidye alınmaksızın
Zeyneb’i Medineye göndermek üzere serbest bırakılmıştı.

53. Ebu’l-As, ne zaman müslüman oldu?
53. Hicretin 7. yılında. Bunun üzerine Hz. Peygamber Zeyneb’i ona geri vermişti.

54. Nifas (lohusalık) nedir?
54. Çocuk doğduğunda, rahimden gelen kandır.

55. Lohusalığın müddeti en çok kaç gündür?
55. 40 gündür.

56. Lohusalıkta kılınamayan namazların sonradan iadesi gerekir mi?
56. Gerekmez.

57. İstihaza (Özür kanı) nedir?
57. İstihaze, ay hali ve lohusalık zamanları dışında rahimden kan gelmesi halidir.

58. İstihaze, kadını namazdan, oruçtan, ay hali ve lohusalıkta yapılamayan diğer şeylerden alıkoyar mı?
58. Hayır, alıkoymaz.

59. Doğum yapan bir kadının 40 günden önce lohusalığı bitse ne yapar?
59. Yıkanır, namazını kılar, ramazansa oruç tutar.

60. Hanımlarda aybaşı müddeti kaç gündür?
60. 3 günle 10 gün arasında değişir.

Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6Sonraki sayfa

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu