Sorularla İslamSorularla İslamiyet

Hanımlara Özel Bilgiler

91. Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde kaç yaşlarında idiler?
91. Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.
92. Hz. Fatıma, yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada, üstelik hamileyken, Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman ne
karşılık almıştı ?
92. “Kızım, Ehli Suffe açlıktan iki büklümken sana bunu veremem.”

93. İsmi Hind olan kadın kimdir?
93. Ebu Süfyan’ın karısıdır. Uhud, savaşında Vahşi’ye Hz. Hamza’yı öldürtüp çiğerini söktürmüştür.

94. Mekke fethedildiğinde kendisi dahil kimseden intikam alınmadığını gören Hind ne demiştir?
94. “Bu kadar da mı aldanmışız, gerçeği görememişiz” demiştir.

95. Ebu Leheb ve karısı hakkında hangi süre nazil olmuştur?
95. Leheb süresi.

96. Kızı annesine “Hayır anne, süte su katamayız, Ömer görmese de Allah görür” diyordu. Bu sözleri duyan Hz. Ömer
(r.a.) bu kızı oğlu Asım’a eş olarak almış, bu evlilikten bir kız dünyaya gelmişti. Bu kız da sonradan evlenecek ve
adaletiyle ün salacak bir kişiyi doğuracaktır. Kimdir bu ünlü kişi?
96. Emevi Halifesi Ömer B. Abdülaziz (r.a.).

97. Ammar b. Yasir’in annesidir ve İslam’ın ilk kadın şehididir. Kimdir biliyor musunuz?
97. Sümeyye (r.anha).

98. Hz. Ali (r.a.)’in kızkardeşini tanıyor musunuz?
98. Fatıma )r.anha).

99. Hz. Ebubekir (r.a.)’in hanımının adı nedir?
99. Ümmü Rumman (r.anha).

100. Kadın veya koca, öldüklerinde birbirlerini yıkayabilirler mi?
100. İslam hukukuna göre kadın öldüğü andan itibaren nikahı düşer. Yani geçersiz olur. Bunun için de kocası kadını
yıkayamaz, kefenleyemez, kabre koyamaz, kısaca kadın için yabancı bir kimse gibi olur.

Ancak erkek ölürse kadının nikahı 130 gün devam eder. Bu süreye iddet denir. Bu yüzden de kadın kocasının
ölümünden sonra 130 gün (üç defa hayiz görüp temizleninceye kadar) başkası ile nikahlanamaz. Kadının iddeti
(bekleme süresi) boşanmış ise 100 gün, kocanın ölümü halinde 130 gündür. Yani koca öldüğünde, nikah devam
ettiğinden halen kadının kocasıdır. Bu yüzden de kocasını yıkayabilir, kefenleyebilir, defnedebilir.

101. Cünüp kimse ile, ay hali olan kimsenin ölüyü yıkamaları caiz midir?
101. Evet, caizdir.

102. Kadınlar cenazenin arkasından yürüyebilirlermi?
102. Caiz değildir.

103. Ölen birisi için siyah elbise giymek ve kocası için üç günden fazla yas tutmak kadın için caiz midir?
103. Caiz değildir.

104. Taziye yapıldığında hangi sözlerle teselli verilir?
104. Allah sabır veecir versin, hüküm Allah’ındır. Allah cennete kavuştursun, gibi sözlerle.

105. Kadın, yanında kocası ya da bir mahremi olmadan hacca gidebilirmi ?
105. Gidemez.

106. Kadınlar hacda ihrama nasıl girerler?
106. Kendi elbiseleri içinde, sadece niyet ederek girerler.

107. Telbiye ne demektir?
107. Telbiye, şu sözleri söylemektir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyle là şerike leke lebbeyk.
İnnelhamde venni’mete leke velmülk. La şerike lek. Türkçe meali: Allah’ım ! Emrine boyun eğdim, huzurundayım.
şerikin yoktur. Davetine içtenlikle uydum; asla şerikin yoktur. Muhakkak ki, hamd da bütün nimetler de, senindir.
Asla şerikin yoktur.”

108. İhrama girdikten sonra söylenecek “telbiye” cümlesini, kadınlar erkekler gibi yüksek sesle mi söylerler?
108. Hayır. Yalnız kendilerinin duyabileceği kısık bir sesle.

109. Kadın hacda ihramlı iken koku ya da kına kullanabilir mi?
109. Kullanamaz.

110. Zekat kimlere verilir?
110. Müslüman fakirler, dilenmeye muhtaç olan yoksullar, borçlu fakirler, yolda kalan garipler, cihada katılmak isteyen
yoksul mücahitler.

111. Zekat kimlere verilmez?
111. Ana, baba, dede ve ninelere; oğul, kız ve torunlara; karı veya kocadan her biri diğerine; zekat vermekle yükümlü
olanlara; müslüman olmayan fakirlere; cami, mescid, çeşme ve benzerlerine yaptırmak ya donarmak için zekat
verilmez.

112. Zekatı kimlere vermek daha iyidir?
112. Zekatı önce muhtaç olan erkek ya da kız kardeşlere, sonra bunların çocuklarına, sonra amcalara, halalara, sonra
bunların çocuklarına, sonra dayılara, teyzelere ve bunların çocuklarına, sonra da fakir komşulara vermek efdaldir.

113. En az ne kadar altına ya da altından yapılan süs eşyalarına zekat düşer?
113. 80,18 gr. altına..

114. En az ne kadar gümüşe zekat düşer?
114. 561,3 gr. gümüşe.

115. Elmas, inci, yakut, mercan gibi değerli taşlar için zekat vermek gerekir mi?
115. Miktarı ne kadar olursa olsun zekat gerekmez.

116. Verilecek zekat miktarı yüzde kaç olarak hesaplanır?
116. Yüzde iki buçuk, yani kırkta bir.

117. Paranın zekatı nasıl hesaplanır?
117. Eldeki paranın miktarı, en az üzerinden 1 yıl geçmek koşuluyla en az 80.18 gr. Altın ya da 561,3 gr. gümüş
değerinde ise bu paraya düşer ve kırkta biri zekat olarak verilir.

118. İnfak nedir?
118. Allah’ın ihsan ettiği maldan O’nun rızası için ve O’nun razı olacağı yerlere harcamada bulunmaktır.

119. Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir?
119. Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten birbirlerine bağlanmaları,
kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini korumaları, hayat sınavında yardımlaşmaları.

120. Kadın kocasının malı ile hayır yapabilir mi?
120. Kocasının izni ile evet.

Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6Sonraki sayfa

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu