Sorularla İslamSorularla İslamiyet

Dini Sualler

1. Müslümanmısın?
Elhamdülillah Müslümanım.

2. Müslümanım demenin manası nedir?
Allah’ı bir bilmek, Kur’an-ı Kerim’i ve Muhammed Aleyhisselam’ı tasdik etmektir.

3. Ne zamandan beri Müslümansın?
“Bela” dediğimiz zamandan beri Müslümanım.

4. “Bela” zamanı neye derler?
Misak’a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben “Elestü birabbiküm” yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu. Onlar da “Bela” (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.

5. Rabbin kimdir?
Allah

6. Seni kim yarattı?
Allah

7. Sen kimin kulusun ?
Allah’ın kuluyum.

8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin?
Allah birdir derim.

9. Allah’ın bir olduğuna delilin nedir?
Sure-i İhlas’ın ilk ayeti kerimesidir.

10. Bunun manası nedir?
Sen söyleki ey Habibim Allah birdir, demektir.

11. Allah’ın varlığına akli delilin nedir?
Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.

12. Allah’ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
Caiz değildir. Çünkü akıl Allah’ın zatını anlamaktan acizdir. Allah’ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.

13. İman-ı yeis nedir?
Firavun gibi ölürken iman etmektir.

14. Bu iman muteber midir?
Değildir.

15. Tevbei yeis nedir?
İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.

16. Bu tevbe muteber midir?
Muteberdir.

17. Dinin hangi dindir?
İslam dinidir.

18. Kitabın hangi kitaptır?
Kur’an’dır.

19. Kıblen neresidir?
Kabe-i Muazzamadır.

20. Kimin zürriyetindensin?
Adem Aleyhisselam’ın zürriyetindenim.

21. Kimin milletindensin?
İbrahim Aleyhisselam’ın milletindenim.

22. Kimin ümmetindensin?
Muhammed Aleyhisselamın.

23. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?
Mekke’de doğdu. Elli yaşından sonra Medine’ye hicret etti. Şimdi Medine’de “Ravza-i Mütaharra”sındadır.

24. Peygamberimizin kaç adı vardır?
Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.

25. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem’dir.

26. Peygamberimizin babasının adı nedir?
Abdullah’tır.

27. Annesinin adı nedir?
Amine’dir.

28. Süt annesinin adı nedir?
Halîme Hatun’dur.

29. Dedesinin adı nedir?
Abdülmüttaliptir.

30. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?
40 yaşında.

31. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
23 sene peygamberlik yaptı.

32. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi?
63 yaşında sona erdi.

33. Peygamberimizin kaç kızı vardı?
Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)’dir.

34. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip) 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.

35. Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
Sayarım. 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş 8) Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

36. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.

37. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
Hz. Aişe (r.a)’dır.

38. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.

39. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.

40. Bunlar kimin çocuklarıdır?
Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)’nındır.

41. Peygamber kime denir?
Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah’ın vazifelendirdiği zata denir.

42. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.

43. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Yirmisekiz.

44. İsimlerini sayarmısınız?
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.

45. Peygamberimiz kaç tarihinde doğdu ve kaç tarihinde vefat etti?
Tarih Milâdî 571, Nisan ayının yirmisi; Fil Vak’asından elli veya elli beş gece sonra. Kamerî aylardan Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi doğdu. Tarih: Hicretin 11. senesi, Rebiülevvel ayının on ikisi, Pazartesi günü. Milâdî 8 Haziran 632 vefat etti.

46. Melek nedir?
Allah’ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

47. Dört büyük melek hangileridir?
Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)

48. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur’an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.

49. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
Cenab-ı Hakk’ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.

50. Mezhep kaçtır?
İkidir.

51. Nelerdir?
İtikatta mezhep, amelde mezhep.

52. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?
İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleridir.

53. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?
Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

54. İtikatta mezhebin nedir?
Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.

55. Amelde mezhebin nedir?
Hanefi mezhebidir.

56. Bizi itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

57. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?
Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleridir.

58. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir?
Semerkand’ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.

59. İmam Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?
Basra’lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir.

60. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız?
Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak.

61. Kaç tane kandil vardır, nelerdir?
Beş tane kandil vardır.

Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
Regaib Kandili : Hz. Amine’nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah’ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
Berat Kandili : Kur’an-ı Kerim’in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
Kadir Gecesi : Kur’an-ı Kerim’in dünya semasındanPeygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu