Sorularla İslamSorularla İslamiyet

Hulefa ve Sahabe

Soru 1 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek
insanlara ne ad verilir?
Cevap : Sahabe.
Soru 2 : Tabiin kime denir?
Cevap : Sahabeleri gören kimseye tabiin denir.

Soru 3 : Tebeut Tabiin kimlere denir?
Cevap : Tabiini gören kimselerdir.

Soru 4 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan
insanlara ne ad verilir? (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)
Cevap : Muhadram.

Soru 5 : Hulefai Raşidin kime denir sırasıyla sayınız?
Cevap : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye denir.
a- Hz. Ebu Bekir, b- Hz. Ömer, c- Hz. Osman, d- Hz. Ali (r.a.)

Soru 6 : Aşerei mübeşşire ne demektir ve kimlerdir.
Cevap : Yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir.
a- Hz. Ebu Bekir, b- Hz. Öme,r c- Hz. Osman, d- Hz. Ali, e- Hz. Sad Bin Ebi Vakkas,
f- Hz. Zeyd Bin Sabit, g- Hz. Talha Bin Ubeydullah, h-Hz. Zübeyr Bin Avvam,
i- Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah, j- Hz. Abdurrahman B. Avf.

Soru 7 : İslam devletini kurmak için Mekke’nin şirk ortamından Medine’ye göç eden Mekkeli müslümanlara ne ad verilir?
Cevap : Muhacir.

Soru 8 : Mekke’den göç eden müslümanlara yardım eden, ellerindeki mallarının yarısını veren,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabını bağrına basan Medineli müslümanlara ne ad verilir?
Cevap : Ensar.

Soru 9 : Ashaptan Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Seleme (Abdullah).

Soru 10: İslamın ilk şehidi ve şehidesi bir karı-kocadır.Kimdir bu İslamın ilk kadın ve erkek şehitleri?
Cevap : Yasir ve eşi Sümeyye hatun.

Soru 11: Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.anha)’nın küçük oğlu, İslam tarihinin Kerbelaşehidi diye andığı,
kendi neslinden gelenlere “Seyyit” denilen, Rasulüllah (s.a.v.)’in torunu kimdir?
Cevap : Hz. Hüseyin (r.a.).

Soru 12: En çok hadis rivayet eden sahabedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kedileri çok sevdiği için kedilerin babası
ismini verdiği 5374 hadis rivayet eden sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Hureyre (r.a.).

Soru 13: Kur’an’ı Kerim açıktan Mekkelilere hiç okunmamıştı. Peygamberimiz (s.a.v.)’in teklifini kabul eden sahabe olup
hiç korkmadan ve çekinmeden Kabe’nin yanına vararak Kur’an’ı Azimüşşan’ın Rahman suresini slogan
atarcasına Mekkeli müşriklere okuyan ve Bedir savaşında İslam düşmanı Ebu Cehli öldüren sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Abdullah Bin Mesut (r.a.)

Soru 14: İslam’ı ilk kabul eden insanlardan olup, kendisine Miraç olayında Rasulüllah (s.a.v.)’in “Bir gecede Kudüs’e
oradan da göklere gidip geldiğini söylüyor sen bu işe ne dersin” denildiğinde cevaben: “O söylüyorsa doğrudur”
diyerek imanını ortaya koyduğunda kendisine “Sıddık” lakabı verilen ve İslam’ın ilk halifesi olan, Peygamber
(s.a.v.)’in sadık dostu ve “Kabre hazırlıksız giden, denize kayıksız açılmış gibidir” diyen sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Soru 15: Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan, evlendiği gece cihada katılıp cünüp olarak şehit olan,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike” meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan,
şehitlerin omuzlarında olduğu anlatılan bu şehit kimdir?
Cevap : Hz. Hanzala (r.a.).

Soru 16: Medineli ensarların en büyüklerindendir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devesi hicrette onun evinin önüne
çökerek onun misafiri olmuştu. Yaşadığı dönemde İslam’ın tüm savaşlarına katılmış, Hz. Muaviye’nin emri ile
Bizans üzerine giden orduda yerini almış 93 yaşında İstanbul (Bizans) seferinde şehit olmuş, tarafından bulunmuş
seneler sonra mezarı Akşemseddin adına türbe ve cami inşaat edilmiş ve hala İstanbul’un bir semti ismi ile anılan
bu büyük sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ebu Eyyub El Ensari (r.a.).

Soru 17: Müşrikken Uhut savaşında İslam ordusunun okçular kısmındaki boşluğundan faydalanıp İslam ordusunu zor
durumda bırakan, müslüman olduktan sonra Mute savaşında kazandığı başarı ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in
kendisine : “O Allah (c.c.)’ın kılıçlarından bir kılıçtır” dediği ömrünü harp meydanlarında geçiren Allah’ın kılıcı
(seyfullah) lakabını taşıyan bir sahabedir. Vücudunda kılıç değmedik yer kalmayan, fakat şehitlik nasip olmayan
bu komutan sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Halit Bin Velit (r.a.).

Soru 18: İslam tarihinin kendisine şehitlerin efendisi dediği, Esedullah (Allah’ın Aslanı) lakaplı,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcası olan, uhut savaşında Hindin emri ile Vahşi isimli bir kölenin attığı mızrakla
şehit olan karnı yarılıp kalbi çıkarılan büyük sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Hamza (r.a.).

Soru 19: Annesi Hz. Fatıma (r.anha), babası Hz. Ali (r.a.) olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgili torunudur.
Kendisinin 6 aylık halifelik döneminden sonra halifelik sona erip bu zamandan sonra halifelik adına saltanat
başlamıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu sevgili torununun ismini söyleyiniz?
Cevap : Hz. Hasan (r.a.).

Soru 20: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk eşi ve onun 7 çocuğu olan (Kasım, Tahir, Tayyip, Zeynep, Rukiye,
Ümmü Gülsüm ve Fatıma) isimlerindeki evlatlarının annesidir.
İslam ümmetinin kadınların hayırlısı olarak bildirdiği ilk zevcesinin ismi nedir?
Cevap : Hz. Haticetül Kübra (r.anha).

Soru 21: Müslümanların gizli ibadet ettikleri dönemde arkadaşları ile birlikte Mekke dışına ibadet etmek için giden,
ibadet etmeleri müşrikler tarafından rahatsız edilince bir deve kemiğini alarak müşriklerin birinin kafasına
vurarak İslam’da ilk kan döken sahabe olmuştur. Aynı zamanda düşmana savaşta ilk oku atan sahabe ünvanını
taşıyan ve cennetle müjdelenen kimdir?
Cevap : Hz. Sad Bin Ebu Vakkas (r.a.).

Soru 22: Kureyş’in en asil ailesine mensup, haya örneği bir insandır. İlk müslümanlardan olduğu gibi yaşarken cennetle
müjdelenmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayrı ayrı zamanlarda iki kızı ile evlenmiş olduğu için kendisine
“Zinnureyn” (iki nur sahibi) lakabı verilmiş, Habeşistan’a yapılan ilk hicrete iştirak etmiş, İslam’ın üçüncü halifesi
olmuş, vahiy katipliği yaptığı gibi 146 hadiste rivayet etmiş olan ve Kur’an okurken şehit edilen kendisinden
meleklerin dahi haya ettiği bu büyük sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Osman Bin Avf (r.a.).

Soru 23: İslam tarihinde Hattabın oğlu olarak bilinen, cennetle müjdelenenlerden ikincisi olduğu gibi İslam’ında ikinci
halifesidir. 40.cı müslüman olarak İslam’ı kabul etmiş, cahiliyye döneminde kızını diri olarak toprağa gömmüş
ama İslam’ı kabulünden sonra ise ruhu karıncayı dahi incitmeyecek kadar incelmiş, halifelik döneminde dünyada
bir daha benzeri çok zor yaşanacak adaleti gerçekleştirmiş ve sonunda 63 yaşında iken mecusi bir köle tarafından
hançerlenerek şehit edildi. Yüzüğünde “Nasihat isteyene ölüm yeter” yazılı olan adaletin sahibi İslam’ın
ikinci halifesi bu sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ömer-ül Faruk (Ömer Bin Hattab) (r.a.).

Soru 24: İslamiyet’i kabul ederken “Allah (c.c.) beni yaratırken babam Ebu Talib’e mi sordu ki, ben iman edeceğim
zaman ona sorayım” diyen ve kabul eden, Peygamberimiz (s.a.v.)’in amcasının oğlu, İslam’a ilk giren çocuk,
cennetle müjdelenenlerden, dört halifenin dördüncüsü, Hz. Fatıma (r.anha) validemizin kocası,
Hasan ile Hüseyin (r.a.)’in babası, Allah (c.c.) aslanı lakaplı bu yiğit sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Ali (r.a.).

Soru 25: Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Zer Gifari (r.a.).

Soru 26: Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir zaman mevcut olmamış olan müesseseyi Hz. Ömer (r.a.) kurmuştu.
Halk tarafından sorulan meselelerin cevabını ücretsiz olarak veren bir devlet kuruluşu idi.
Bir nevi avukatlık olan bu müessesenin konusu halka hizmet, fetvaların sıhhatli olarak insana devlet eli
ile (İslam hukukunu) insanın tabi hakkı olanı bildirmekti. Bu müesseselere ne ad verilir?
Cevap : İfta Mahkemeleri.

Soru 27: Cömertliği ile tanınan, elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya girmeyen hatta hanımını dahi
bahçe kapısının dışından çağıran, Uhut savaşında iken Efendimiz (s.a.v.)’e fırlatılan oka kolunu siper yaparak
çolak kalıp vücudunun bir parçasını da vererek cömertliğini bu noktada da gösteren sahabe kimdir?
Cevap : Talha Bin Ubeydullah (r.a.).

Soru 28: Erkam (r.a.)’ın evinde müslüman oldu. Medinelileri eğitmesi için Rasulüllah (s.a.v.) tarafından Medine’ye yollandı.
Medine’de Müslümanlara ilk defa cemaatla namazı o kıldırdı. Uhut’ta müslümanların sancağını taşırken şehit oldu.
Önceden zengin bir ailenin çocuğu iken, müslüman olup şehit edildiğinde vücudunu tam olarak örtecek kadar bir
örtüsü dahi olmayan bu sahabe kimdir?
Cevap : Musab Bin Umeyr (r.a.).

Soru 29: İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan gizli toplantı ve
ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya, tebliğ edilmeye başlandı.
Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle anılan bu misafirperver sahabe kimdir?
Cevap : Erkam Bin Erkam (r.a.).

Soru 30: İslam’a ilk giren sekiz kişiden biri, cennetle müjdelenen on kişiden biri, Hz.Ömer (r.a.)’dan sonraki halife
seçimindeki Şura heyetindeki altı kişiden biri, cennetle müjdelendiğini duyduğu zaman buğday, un ve yiyecek
yüklü 700 deveden oluşan kervanını Allah yolunda hibe eden bu zengin sahabe kimdir?
Cevap : Abdurrahman Bin Avf (r.a.).

Soru 31: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile Sevr mağarasında gizlendiklerinde üç gün
müddetince onlara yemek taşıyan insan o civarda koyun otlatan bir insandı. Allah (c.c.) habibine onun eliyle
yardım ediyordu. Bu sahabe kimdi?
Cevap : Amir Bin Füheyre (r.a.).

Soru 32: Aslen İranlı olan ve çileyi tatmış olan sahabedir. Mecusi (ateşe tapan) bir ailenin çocuğu olup ailesinin inancı
kendisini tatmin etmedi ve Hıristiyanlığı duyunca Hıristiyan olup yıllarca bir papaza hizmet etti. O dinde onu tatmin
etmedi ve Allah Resulü (s.a.v.)’i duydu. İslam’ı kabul etmek için Mekke’ye doğru gelirken onu yol arkadaşları
köle diye bir Medineli yahudiye sattılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Medine’ye geldiğini hurma
dalında iken duyunca heyecandan düştü. İyileşince gidip müslüman oldu ve onu müslümanlar kölelikten kurtarmak
için aralarında 300 hurma ağacı yetiştirip yahudiye vermek için anlaştılar. Yahudi bu hali görünce hidayete erdi ve
müslüman oldu. Böylece o kölelikten, yahudi dininden, hurmalıkta yahudinin olmaktan kurtuldu. Hendek savaşı
öncesinde istişare yapılırken Hendek kazılması fikrini ortaya atan ve fikri kabul edilmiş olan büyük sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Selman-ı Farisi (r.a.).

Soru 33: Ensardan olup küçük yaşta Kur’an’ı Kerim’i ezberledi. Hz. Peygamber(s.a.v.)’in vahiy katipliğini yaptı.
Rasulüllah (s.a.v.)’in emri ile Süryani ve İbrani dillerini öğrendi. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mektuplarını yazdı
ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an ayetlerinin “Mushaf” haline toplanışında çalışan
heyetin başı da olan bu sahabe kimdir?
Cevap : Zeyd Bin Sabit (r.a.).

Soru 34: İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah Bin Cübeyr (r.a.).

Soru 35: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerinde bulunduğu,
Bizanslılara karşı savaşacak İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
komutan atanan sahabe kimdir?
Cevap : Üsame Bin Zeyd (r.a.).

Soru 36: Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i korumak için çarpışıp kahramanlık
gösteren kadın sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Nesibe, lakabı; Ümmü Ümera (r.anha).

Soru 37: Hicretin 49. Senesinde , içlerinde İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyr ve Ebu Eyyub El Ensari (r.a.)’nin de
bulunduğu İslam ordusu İstanbul’u kuşatmıştı. Bu güzide ordunun komutanlığını yapan sahabe kimdir?
Cevap : Süfyan İbni Avf (r.a.).

Soru 38: Savaşa katılmadıkları için haklarında ayet inen üç sahabe vardı ki bunlarla Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve
ashabı konuşmamış, selamlarını almamış ve selam vermemişlerdi. Ne zaman ki pişmanlıklarını tövbe
ile Allah (c.c.)’a kabul ettirmişler ve o zaman Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı Allah (c.c.)’ın izni ile konuşmuşlardı.
Haklarında ayet inen bu üç sahabe hangileridir?
Cevap : Kab Bin Malik, Murare Bin Nebi, Hilal Bin Ümeyye (r.anhüm).

Soru 39: Hz. Bilali Habeşi’ye kızgın çöller üzerinde dininden döndürmek için taşlarla işkence yapan kafir kimdi ve bu
kafirin akıbeti ne oldu.
Cevap : Ümeyye Bin Haleftir. Bedir savaşında sahabeler tarafından öldürüldü.

Soru 40: Annesi, Rasulüllah (s.a.v.)’i korumak için silah kuşanan ilk kadın, babası akabede biat eden yetmiş kişiden biri,
kardeşi Uhut’ta kendini Hz. Peygamber (s.a.v.) için feda edenlerden, Necid’te peygamberlik iddiasında bulunan
Müseyleme’ye Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)în mektubunu götürmüş orada vücudu parça parça doğranarak
şehit edilen sahabe kimdir?
Cevap : Habib İbni Zeyd (r.a.).

Soru 41: Başlangıçta Rasulüllah (s.a.v.)’in aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra pişman olup Medine’ye affolunmak ümidi
ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)’in huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öven meşhur “Bürde”
kasidesini okudu. Rasulüllah (s.a.v.) çok memnun kaldı ve sırtından hırkasını çıkarıp ona giydirdi.
Şair olan bu sahabe kimdi?
Cevap : Kab Bin Züheyr (r.a.).

Soru 42: İslam’da ilk gerilla kurucusu olan sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Basir (r.a.).

Soru 43: Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye, bir sır olarak, münafıkların kimliklerini bildirmişti
(listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş “Acaba bende bu listede varmıyım”
diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiği sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Huzeyfe (r.a.).

Soru 44: Medine’de münafıkların başı olarak bildirilen şahıs kimdir?
Cevap : Abdullah Bin Ubey Bin Selul.

Soru 45: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasında namaz kılmıştır. Bu iki sahabe kimlerdir?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf (r.a.)

1 2 3Sonraki sayfa

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu