Sorularla İslamSorularla İslamiyet

İslami Bilgiler

S.126-Ölümünde Rahmanın arşı titreyen Sahabi kimdir? Ve Şehid olduktan sonra Meleklerin yıkadığı Sahabi kimdir?
C.126-Ölümünde Rahmanın Arşı titreyen Sahabi Sad bin Muaz r.a.’dır.
Şehid olduktan sonra Meleklerin yıkadığı Sahabi Hanzala el Ensarir.a.’dır.
S.127-Rasülüllah s.a.v. ve Ashabı Mekkede kimin evinde gizlice toplanıyordu?
C.127-Erkam r.a.’ın evinde toplanıyorlardı.
S.128-Kur’an-ıı Kerim hangi Halife zamanında Mushaf halinde toplandı ve hangi Halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
C.128-Hz. Ebubekir r.a. zamanında Mushaf halinde toplandı, Hz. Osman r.a. zamanında çoğaltılıp dağıtıldı.
S129-İslami (hicri) birinci yıl miladi kaçıncı yıldır ve hicri yılbaşı nezaman başlar,
kaç gündür?
C.129-Hicri birinci yıl, Miladi 622. yıldır. Hicri yılbaşı Muharrem ayıyla başlar,
hicri 354 gündür.
S.130-Peygamber efendimiz s.a. hangi Sahabilerin arkasında Namaz kılmıştır?
C.130-Hz Ebubekir r.a., Hz. Abdurrahman ibn Avf r.a.‘ın .
S.131-Sahabiler, karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman hangi süreyi okurlardı ve İmam Şafii bu süreden bahsederken ne demiştir?
C.131-Sahabiler Asr süresini okurlardı. İmam Şafii: Kur’andan sadece bu süre nazil olmuş olsaydı, insanlara Dünya ve Ahiret mutluluğu için yeterdi, demiştir.
S.132-Amel’i salih ne demektir?
C.132-Allah’ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak olan iş.
S.133-Cihad nedir?
C.133-Müslümanların, durumuna, imkanına ve yeteneğine göre, Allah yolunda (savaş dahil) canıyla, malıyla, bilgi ve kalemiyle göstermiş olduğu gayret.
S.134-Mekke’de ortasında Kabe’nin bulunduğu Camii Şerif’in adı nedir? Ve Medinede,içinde Rasülüllah’ın kabri saadeti’nin bulunduğu Camii Şerifin adı nedir?
C.134-Ortasında Kabe’nin bulunduğu camii şerifin adı Mescidi Haram’dır. Bu camiye Haremi Şerif te denir. İçinde Rasülüllah’ın kabri saadetinin bulunduğu camii şerifin adı Mescidi Nebi dir. Bu camiye Haremi Şerif veya Mescidi saadet de denir.
S.135-Kuba mescidinin Kur’an daki adı nedir, hangi sürede Kuba Mescidinden bahsedilir?
C.135-Mescidi takva, Takva mescididir. Tevbe süresinde bahsedilir.
S.136-Hz. Peygamberin s.a. ilk inşa ettiği Mescid hangisidir?
C.136-Kuba mescididir.
S.137-Meleklerin Allah’a en yakın olanları ve en büyükleri hangileridir?
C.137-Cebrail a.s., Azrail a.s., Mikail a.s., İsrafil a.s.’dır.
S.138-Kiramen katibin ve Münker ve Nekir bu Meleklerin görevi nelerdir?
C.138-Kiramen katibin: İnsanların sağında ve solunda bulunan sevapları ve günahları yazmakla vazifeli olanMeleklere denir. Münker ve Nekir ise kabirde İnsanlara soru soran Meleklerdir.
S.139-Münafık kime denir? Münafıklığın alametleri nelerdir?
C.139-Müslüman göründüğü halde küfrünü ve düşmanlığını gizleyen kimseye münafık denir. Alametleri ise: konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz,
emanete hıyanet eder.
S.140-Peygamberimiz s.a.v. hangi Sahabiye, bir sır olarak Münafıkların kimliklerini bildirmiştir? Medinede münafıkların başı kimdi?
C.140-Hz. Huzeyfe r.a. ye bildirmiştir. Münafıkların başı: Abdullah b. Ubeyy b. Selül.
S.141-İslam ve şeriat ne demektir?
C.141-İslam, Allahın hükmüne ve iradesine teslimiyet demektir. Şeriat, hak din yoludur, İslam nizamıdır. İslam dininin bir birinden ayrılmaz, kopmaz kanunları ve prensiplerinin tümüdür.
S.142-Peygamberimiz a.s. Medineye hicret ettiğinde kimin evinde kalmıştı, kaç ay kaldı?
C.142-Ebu Eyyub el–ensarinin evinde yedi aya yakın kalmıştı .
S.143-Rasülüllaha s.a.v. Peygamberlik gelişinin onuncu yılı için hüzün yılı denmesinin sebebi nedir?
C.143-Çünkü bu yılda Peygamberimizin kendisini himaye eden amcası Ebu Talip vefat etmiş, üç gün sonrada Hz. Hatice r.a. Ahirete göç etmiştir, her ikisinin böyle arka arkaya vefat etmeleri Rasüli Ekremi çok kederlendirmiştir ve bu yüzden bu seneye hüzün yılı denmiştir.
S.144-Fıkıh ne demektir?
C.144-İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleri ile bildiren ilimdir.
S.145-Ashabı Kiram arasında fıkıhtaki kudret ve dirayetleri ile ün yapmış yedi sahabi kimlerdir?
C.145-Hz. Ömer r.a., Hz.Ali r.a., İbn Mesud r.a., Hz. Aişe r.a., Zeyd b. Sabit r.a., Abdullah ibn Abbas r.a., Abdullah ibn Ömer r.a.
S.146-Başlangıçta Rasulullah s.a.v. aleyhinde hicviyeler yazdı, fakat sonra pişman olup Medineye af olunmak ümidi ile gitti. Rasülullah s.a.v.’ın huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Hz. Peygamber s.a.v.’i öven meşhur “BÜRDE” Kasidesini okudu. Rasülullah s.a.v. çok memnun kaldı, sırtından hırkasını çıkararak ona giydirdi. Kimdir bu şair Sahabi?
C.146-Kab b. Züheyr r.a.’dır.
S.147-Rasülullah s.a.v.’ın Kab b. Züheyr r.a.’e hediye ettiği hırka bugün nerede
muhafaza edilmektedir ?
C.147-İstanbul TopkapıSarayı, Hırkai saadet dairesinde bulunmaktadır.
S.148-Hasta Annesinin yanından ayrılamayışı sebebi ile Hz. Peygamber s.a.v.’i göremedi isede Rasülullah s.a.v. gıyabında ona hırkai saadetlerini vasıyyet etti. Daha sonra
Hz. Ömer r.a. ve Hz Ali r.a. bu vasıyyeti yerine getirmiştir. Hayatını zuhd ve ibadetle geçiren bu mübarek zad kimdir?
C.148-Veysel Karani’dir.
S.149-Rasülullah s.a.v.’ın Veysel Karaniye hediye ettikleri hırka bu gün nerede muhafaza ediliyor ?
C.149-İstanbul’da Hırkai şerif camiinde .
S.150-Kabe’nin etrafında usülüne göre yedi defa dolaşmaya ne denir ?
C.150-Tavaf denir.

Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Sonraki sayfa
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı