Sorularla İslamSorularla İslamiyet

Gençlere İslami Kültürel Bilgiler

a. Peygamberimiz (s.a.v.) „Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır“ buyurmuştur.
Kimdir bu kadınlar?
b. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın kimdir ?
c. Peygamber olmadığı halde, Hz. Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın kimdir ?
d. Hz. Meryem, hangi Peygamberi babasız olarak dünyaya getirmiştir ?
1. CEVAPLAR:

a. Meryem, Asiye, Hatice ve Fatıma.
b. Hz. MERYEM.
c. Hz.MERYEM.
d. Hz. İSA’yı.

2. SORULAR:
a. Resülullah (s.a.v.) ile yirmi beş yıl süren bir evlilik yaşayan validemiz kimdir ?
b. Hz. Hatice validemiz Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşındaydı ?
c. Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimiz Hz. Hatice’nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir ?
d. Hz. Sevde (r.anha) annemiz, Rasülullah (s.a.v.) ile kaç sene evli kaldı ?

2. CEVAPLAR:

a. Hz. HATİCE.
b. Kırk yaşındaydı.
c. Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (r.anha) ile evlenmiştir.
d. Hz. SEVDE (r.anha), beş sene Peygamberimizle birlikte yaşadılar.

3. SORULAR:
a. Sevde’den sonra Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Babası Hz. Ebubekir (r.a.) dır.
Fıkıhta, ilimde, tıpta, şiir’de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın görülmemiştir.
Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren, hicri 58 yılında,
Ramazan ayında 68 vefat eden bu hanımı tanıyor musunuz ?
b. Hz.Aişe ile evlendiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı ?
c. Hz. Peygamber (s.a.v.) kaç yıl tek eşle yaşamıştır ?

3. CEVAPLAR:

a. Hz. AİŞE (r.anha) validemiz.
b. 53 yaşındaydı.
c. 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır.

4. SORULAR:
a. Gusül abdesti alırken kadının örülmüş saçları çözerek, saçının tümünü ıslatması gerekir mi ?
b. Ojeli tırnaklarıyla yıkansa, kadının abdesti sahih olur mu ?
c. Müslüman bir hanım, müslüman olmayan bir erkekle evlenebilirmi ?
d. Müslüman bir hanım koku sürünüp sokağa çıkabilir mi ?
e. Eş seçmede tercih unsuru nedir ?
f. Koğuculuk yapanlar (insanların arasını bozmak için laf taşıyanlar) nereye giremezler ?

4. CEVAPLAR:

a. Gerekmez. Saç diplerini ıslatması yeterlidir.
b. Su tırnakla temas etmeyeceği için sahih olmaz.
c. Evlenemez.
d. Çıkamaz
e. Dindarlık.
f. Cennet’e.

5. SORULAR
a. Çocuğu örneklerden korumak neden önemlidir ?
b. Küçük şeylere neden önem vermek gerekir ?
c. Çocuk çeşitli konularda yalan söylediği zaman anne ne yapmalıdır ?
d. Günümüzde anne babanın çocuklarına karşı en büyük görevi nedir ?

5. CEVAPLAR

a. Çocuk taklitçidir ve örnek onun için her şeydir. Çocuk, iyiliğe de, fenalığa da
örneklerin etkisiyle atılır. Hareket haline gelmiş bir eylem, çocuğun zihnine bir kıvılcım
gibi sıçrar. Zararlı örnekler, çocuğun iyilii seçmesini engeller. Binbir olumsuz etki, kalbine
zalim darbelerle iner. Her an karşısına çıkan sefil, iğrenç sahneler, onun zayıf zihnine,
hayatın en doğal gereğiymiş gibi siner.

BİR ÇAĞRIŞIM, BİR HATIRLATMADIR ÖRNEK.
KONUŞAN, EMREDEN, HÜKMEDEN BİR SESTİR.
BU DUYULMAYAN SES: “BENİ İZLE, SEN DE
BENİM GİBİ YAP !” DER…

Kötü örnekler bir kez yolu açarsa, tedbir çaresiz kalır.

b. Çünkü küçük şeyler küçük kalmaz büyür, kaybımız ve kazancımız hep küçük şeyler
yüzünden olur. Bir tek kırıcı sözle insan kedere sürüklenir; hep küçük nedenlerle yara
alır içtenlik. Hassastır insan kalbi;
dikkatli olunmazsa, bir gül bile incitir. Son anda dengeyi bozan, öfkeyi doğuran, olayı
başlatan hep küçük şeylerdir.

c. HAYIR ! deyip, çocuğa yaptığı yanlışı anlatmalıdır anne.

d. Çocuğu zararlı örneklerin, özellikle olumsuz televizyon programlarının, ayıp tanımayan
etkisinden korumak; çocuklara bizzat örnek olmak ; islam büyüklerinin hayatlarından
kesitler göstererek, onları iyiye, erdeme yönlendirmek ; arkadaş seçiminde ona yardımcı
olmak ; Allah’ın varlığını ve yüceliğini, ihsanını anlatmak,
Peygamber’i sevdirmek ; “Helal” ve “haram” kavramlarıını vermek ; “sorumluluk”
bilincini işletmek; Onları “Allah’a hizmete coşkusuyla bezemek.

6. SORULAR
a. Çocuk eğitiminde en etkili yaş dönemi hangisidir ?
b. Gerçek yetim kimdir ?
c. Çocuğun doğumunun 7. Gününde ne yapılır ?
d. Ana ile baba çocuğa isim koyma hususunda anlaşamadıklarında isim koyma hakkı
kimindir ?
e. Çocukların kaç yaşında namaza alıştırılmaları ve yataklarının birbirinden ayrılmaları
gerekir ?

6. CEVAPLAR

a. 0-6 yaş dönemi.
b. Gerçek yetim, ana-babasının terbiyesinden yoksun kalan çocuktur.
c. Sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunur ve adı konulur, Akika’sı (şükür kurbanı)
kesilir ve saçı traş edilir.
d. 7yaşında namaza alıştırılmaları, 10 yaşına girdiklerinde de yataklarının ayrılması
gerekir.

7. SORULAR
a. Peygamberimizin (s.a.v.)’in kızı Hz. Fatıma’nın çehizi nelerdi ?
b. Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde kaç yaşlarında idiler ?
c. Hz. Fatıma, yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada, üstelik hamileyken, Peygamberimizden
bir hizmetçi istediği zaman ne karşılık almıştı ?

7. CEVAPLAR

a. Bir elbise, bir gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan öbürüde koyun yününden iki
döşek, dışı deri içi ottan dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen,
deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir tas, bir su tulumu, bir ibrik, bir küp ve bir testi.
b. Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.
c. “Kızım, Ehli Suffe açlıktan iki büklümken sana bunu veremem.”

8. SORULAR
a. Kadın veya koca, öldüklerinde birbirlerini yıkayabilirler mi ?
b. Kadınlar cenazenin arkasından yürüyebilirlermi ?
c. Ölen birisi için siyah elbise giymek ve kocası için üç günden fazla yas tutmak kadın için caiz midir ?
d. Taziye yapıldığında hangi sözlerle teselli verilir ?

8. CEVAPLAR

a. İslam hukukuna göre kadın öldüğü andan itibaren nikahı düşer. Yani geçersiz olur. Bunun
için de kocası kadını yıkayamaz, kefenleyemez, kabre koyamaz, kısaca kadın için yabancı
bir kimse gibi olur.

Ancak erkek ölürse kadının nikahı 130 gün devam eder. Bu süreye iddet denir.
Bu yüzden de kadın kocasının ölümünden sonra 130 gün (üç defa hayiz görüp
temizleninceye kadar) başkası ile nikahlanamaz. Kadının iddeti (bekleme
süresi) boşanmış ise 100 gün, kocanın ölümü halinde 130 gündür. Yani koca
öldüğünde, nikah devam ettiğinden halen kadının kocasıdır. Bu yüzden
de kocasını yıkayabilir, kefenleyebilir, defnedebilir.

b. Caiz değildir.
c. Caiz değildir.
d. Allah sabır ve ecir versin, hüküm Allah’ındır. Allah cennete kavuştursun, gibi sözlerle.

9. SORULAR
a. Kadın, yanında kocası ya da bir mahremi olmadan hacca gidebilirmi ?
b. Kadınlar hacda ihrama nasıl girerler ?
c. Telbiye ne demektir ?
d. İhrama girdikten sonra söylenecek “telbiye”cümlesini, kadınlar erkekler gibi yüksek sesle mi söylerler?
e. Kadın hacda ihramlı iken koku ya da kına sürünebilirmi ?

9. CEVAPLAR

a. Gidemez
b. Kendi elbiseleri içinde, sadece niyet ederek girerler.
c. Telbiye, şu sözleri söylemektir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyle là şerike leke
lebbeyk. İnnelhamde venni’mete leke velmülk. La şerike lek.
Türkçe meali: Allah’ım ! Emrine boyun eğdim, huzurundayım. şerikin yoktur. Davetine
içtenlikle uydum; asla şerikin yoktur. Muhakkak ki, hamd da bütün nimetler de, senindir.
Asla şerikin yoktur.”
d. Hayır. Yalnız kendilerinin duyabileceği kısık bir sesle.
e. Sürünemez.

10. SORULAR
a. Zekat kimlere verilir ?
b. Zekat kimlere verilmez ?
c. Zekatı kimlere vermek daha iyidir ?
d. Verilecek zekat miktarı yüzde kaç olarak hesaplanır ?
e. Paranın zekatı nasıl hesaplanır ?

10. CEVAPLAR

a. Müslüman fakirler, dilenmeye muhtaç olan yoksullar, borçlu fakirler, yolda kalan
garipler, cihada katılmak isteyen yoksul mücahitler.
b. Ana, baba, dede ve ninelere; oğul, kız ve torunlara; karı veya kocadan her biri diğerine;
zekat vermekle yükümlü olanlara; müslüman olmayan fakirlere; cami, mescid, çeşme ve
benzerlerine yaptırmak ya donarmak için zekat verilmez.
c. Zekatı önce muhtaç olan erkek ya da kız kardeşlere, sonra bunların çocuklarına, sonra
amcalara, halalara, sonra bunların çocuklarına, sonra dayılara, teyzelere ve bunların
çocuklarına, sonra da fakir komşulara vermek efdaldir.
d. Yüzde iki buçuk, yani kırkta bir.
e. Eldeki paranın miktarı, en az üzerinden 1 yıl geçmek koşuluyla en az 80.18 gr. Altın ya
da 561,3 gr. gümüş değerinde ise bu paraya düşer ve kırkta biri zekat olarak verilir.

11. SORULAR
a . Kadın, kimlerin yanında bağını açabilir ?
b. Yanında bağını açamıyacağı kimselerin dışındaki erkeklerle tokalaşması, bir müslüman
hanım için caiz midir ?
c. Kadının örtünmesi Kur’an’da hangi ayetler emrediyor ?
d. Şöhret ve dikkat çekmek için süslenmenin dinimizce hükmü nedir ?
e. Kadın kimin için süslenmelidir ?
f. Kadının islami örtünüşü nasıldır ?

11. CEVAPLAR

a. Kocası, kendisinin ve kocasının babası, oğulları, kendi kardeşleri, kendi kardeşlerinin
oğulları, kardeşlerinin oğulları ve küçük çocukların yanında.
b. Caiz değildir ?
c. Ahzab suresi 33. ve 59. ayetler, Nur suresi 31. ayet.
d. Haramdır.
e. Kocası için.
f. El, yüz ve topuklardan aşağısı hariç, tüm bedenin, hatlarının belli etmeyecek şekilde
örtülmesidir.

12.SORULAR
a. Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir ?
b. Kocasına karşı hangi tavırları, ailenin mutluluğunu artırıcıdır ?
c. Erkekler ev içinde hanımlarının en çok hangi davranışlarından incinirler ?
d. Bir kadının yabancı olsun tanıdık olsun bir erkeğe selam vermesi doğru mudur ?
e. Kadın, ezan okuyup, kamet getirebilirmi ?
f. Abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim’i bir örtü ile tutmak caiz midir ?

12.CEVAPLAR

a. Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten
birbirlerine bağlanmaları, kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini
korumalı, hayat sınavında yardımlaşmalar?.
b. Sabahları kocasını güler yüzle ve dualarla uğurlaması, akşamleyin de, güler yüzle ve
“hoşgeldin”le karşılaması, paketi varsa elinden alması, sevinç ve üzüntüsünü paylaşması,
yorgunsa dinlenmesini sağlaması, giyimine özen göstermesi.
c. Olumsuz ses tonuyla karşılık vermeleri, kolayca yerine getirilmeyecek bir şeyde ısrarlı
olmaları.
d. Doğru değildir. Bir kadın ancak mahremlerine selam verebilir.
e. Hayır.
f. Caizdir.

13. SORULAR
a. Nişanlıların, yanlarında bir yakını olmadan, başbaşa kalmaları caiz midir ?
b. Düğün gecesi def çalınabilir mi ?
c. Rızası alınmadan bir genç kız evlendirilebilir mi ?

13. CEVAPLAR

a. Caiz değildir.
b. Caizdir.
c. İslam buna izin vermez.

14. SORULAR
a. “Ahirette en çok huzur içinde olan, dünyada en çok düşünendir” sözünü kim söylemiştir ?
b. Elinde kazma, kendisi için mezar kazmaya giden kimseye Hz. Ebubekir (r.a.) ne
söylemiştir ?
c. Kadının değerini ifade eden üç Hadis-i şerif söyleyiniz ?
d. “Müminlerin Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir..” hangi ayetin mealidir ?
e. Peygamberi sevmenin değer ve ölçüsünü veren bir Hadis-i şerif söyleyiniz ?
f. Hangi Hadis-i şerif, Cennet’e dilediği kapıdan girecek kadınları bildiriyor ?
g. “Her yeni eskiyecek ve her şey son bulacaktır. Ben de öleceğim, fakat gam yemem, temiz
bir çocuk doğurdum, dünyaya bir büyük hayır bırakıyorum.” Bu sözleri kim, ne zaman söylemiştir ?

14. CEVAPLAR

a. Hz. Peygamber (s.a.v.)
b. “Kabri kendine hazırlama, kendini kabre hazırla”
c. “Kadınlar size Allah’ın emanetidir.”, ”Cennet annelerin ayakları altındadır”, Dünya
nimetlerinin en hayırlısı dindar kadındır.
d. Ahzap suresi, 6 ayetin
e. “Sizden biriniz, ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha
sevimli ve sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz.”
f. Kadın, beş vakit namazını kılar, yılda bir ay orucunu tutar, iffetini korur ve kocasına itaat
ederse cennet kapılarının dilediğinden girsin?
g. Rasülullah’ın annesi Hz. AMİNE, vefatından önce söylemiştir.

15. SORULAR
a. Hz. Peygamber anıldığında ne yapılır ?
b. Salavat getirmekle neyi ifade etmiş oluruz ?
c. Sahabiler Peygamberimize sevgilerini nasıl dile getirirlerdi ?
d. Müminlerin Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir..” hangi ayetin mealidir ?
e. Peygamber’i sevmenin değer ve ölçüsünü veren bir Hadis-i şerif söyleyiniz.

15. CEVAPLAR

a. Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle “Allahümme salli alà Muhammed” denir.
b. Hz. Peygamber (s.a.v.)’e olan sevgi ve bağlılımız?.
c. Her fırsatta O’na “Anam-babam sana feda olsun, ya Rasulullah” diyerek.
d. Ahzab suresi, 6. ayetin.
e. “Sizden biriniz, ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimlive
sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz.”

16. SORULAR
a. Sabah kalkınca okunacak dua ?
b. Evden nasıl çıkılır, hangi dua yapılır ?
c. Gece yatağa girerken okunacak dua ?
d. Camiye girildiğinde okunacak dua ?

16. CEVAPLAR

a. Elhamdüllahi’llezi Ahyànà B’de mà Emàtenà ve ileyhi’l-Ba’sü ve’n-Nüşür.
Meal: (Hamdolsun bizi öldükten sonra dirilten Allah’a ! Öldükten sonra diriltmek O’na aittir.)
b. Eş ve çocuklarla, hayırlar dileğiyle vedalaşıp helalleşilir ve “Bismillahi Tevvekkeltu alellàhi,
velà Havle velà Kuvvete illà Billah” duası okunur. Meal: (Allah’ın adıyla, Allah’a güvendim.
Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.)
c. Bismike’llahümme Ahyà ve Emütu. Meal: (Allah’ım ! Senin adını anarak yaşar ve ölürüm.)
d. Bismillahi vesselàtü vesselàmü alà Rasülillahi Allahümme iftah li Ebvàbe Rahmetik.
Meal: (Allah’ın adıyla, salàt ve selàm Rasülulah’ın üzerine olsun. Allah’ım bana rahmet
kapılarını aç.)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu