HutbelerManşet

Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

    Muhterem Müminler!

 

Önümüzdeki Cumartesi gününü Pazar’a bağlayan gece yani yarın akşam mirac kandilidir. Hepimize mübarek olsun. Peygamberimiz (s.a.v.)’ in en büyük mucizelerinden biri olan bu gecede Allah (c.c.), kudretini gösteren birçok alameti efendimize göstermek için huzuruna çağırmıştır. Hicretten bir buçuk yıl kadar önce meydana gelen bu yolculuk,  aynı zamanda efendimizin eşi Hz. Hatice’yi ve amcası Ebu Talip’i kaybetmesinin verdiği hüzne bir teselli olmuştur.

Muhterem Müslümanlar!

            Sadece peygamberimize has kılınan bu kutsal yolculuk iki safhada meydana gelmiştir. Önce Hz. Muhammed (s.a.v), Mescid-i Haram’dan alınıp, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. Kur’an-ı Kerim, yolculuğun bu bölümüne gece yürüyüşü manasına gelen  “İsra” adını vermiştir. Nitekim yüce kitabımızda bu hadise şöyle anlatılmaktadır: “Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Yüce Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten işiten ve görendir.”[1]           

Sonra Allah Resulü (s.a.v.), Mescid-i Aksa’dan, Hz. Cebrail’in refakatinde yücelere doğru yükseltilmiştir. İşte bu yükselişe de Mirac denilmektedir.

            Aziz Müminler!

            Peygamberimiz için büyük lütuf ve ikramlarla dolu olan bu gece, biz ümmeti için de manevi feyiz ve bereket kaynağıdır. Çünkü dinin direği, müminin miracı ve gözümüzün nuru[2] beş vakit namaz bu gece farz kılınmıştır.  “Amene’r-rasulü” diye bildiğimiz Bakara Suresi’nin son iki ayeti ve şirk koşmayan müminlerin affedileceği müjdesi[3] bu gecenin lütuflarındandır.

Allah (cc.) tarafından Hz. Peygamber’e vahyedilen, değişmez prensipleri bu gecede yeniden hatırlayıp asla unutmamamız gerekir. Bunlar, anne baba haklarına riayet etmek, yakınlara, yoksullara, muhtaçlara ve darda kalmışlara yardım etmek, israf etmemek, cimrilik yapmamak, rızık endişesiyle çocukları öldürmemek, zinaya yaklaşmamak, haksız yere cana kıymamak, yetimlere iyi muamelede bulunmak,  ölçü ve tartıda hile yapmamak, hakkında bilgi sahibi olmadığımız şeylerin peşine düşmemek, kibirli ve gururlu olmamaktır.[4] Bütün bu emir ve yasaklar rabbimizin biz kullarına vahyettiği hikmet yüklü ilkelerdir.               

            Değerli Kardeşlerim!

Bu gece bütün mü’minler için yürekten dua ve niyazda bulunalım. Günahlarımızdan pişmanlık duyarak tövbe istiğfar edelim. İbadetlerimizin baş tacı ve miracımız olan beş vakit namaza önem verelim. Zira namaz, amellerin en faziletlisi ve Allah’a en sevimli olanıdır[5].

Yüce Rabbimiz; Namazlarımızı Mirac, Miraclarımızı hayırlı eylesin.  Gecemiz hayırlı ve bereketli olsun.

 

Behzat ARSLAN

Penyelüks Cami İmam-Hatibi KÜÇÜKÇEKMECE

 [1] İsra, 17/1

[2] Beyhaki Sünenü’l Kübra Nikah 59

[3] Müslim, İman 279

[4] İsra 17/22-39

[5] Ebû Dâvûd, “Salât”, 426; Tirmizî, “Salât”, 170; Müslim, “Îmân”, 85, Buhârî, “Mevâkît”, 5.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu