Sahabeler

Sahabeler Gökteki Yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız Hidayeti bulursunuz. Hz. Muhammed S.a.v.

 • Photo of EBU MUSA EL-EŞ’ARİ

  EBU MUSA EL-EŞ’ARİ

  Sahâbî. Hz. Ali ile Muâviye arasındaki savaşta meşhur “hakem olayı”nda hakemlik yapan Ebû Musa el-Eş’ari, Yemenlidir. Asıl adı Abdullah’tır. Ailesi…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU SAİD EL-HUDRİ

  EBU SAİD EL-HUDRİ

  Ashâb-ı kirâmın fakihlerinden biri. Sa’d b. Mâlik b. Sinan b. Ubeyd, Adiyy b. Neccâr kabilesindendir. Babası, Medine’de İslâm’ın tebliği başladığında…

  Devamını Oku »
 • Photo of ENES B. MALİK

  ENES B. MALİK

  Milâdı 613 yıllarında Medine’de doğan ve milâdı 709 (h.90) yılında Basra’da vefât eden Hz. Enes b. Mâlik’in neseb silsilesi: Enes…

  Devamını Oku »
 • Photo of ERKAM B.EBi’L ERKAM

  ERKAM B.EBi’L ERKAM

  Mekke’de müslüman olan ilk sahâbîlerden biri. Erkam b. Ebi’l-Erkam b. Esed b. Abdullah b. Ömer b. Mahzûm; künyesi Ebû Abdullah’tır.…

  Devamını Oku »
 • Photo of ES’AD B. ZURARE

  ES’AD B. ZURARE

  Sahâbe-i Kirâm’dan, Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Akabe denilen yerde karşılaşıp müslüman olan ilk Medinelilerden. Tam adı Ebû Umâme Es’ad b.…

  Devamını Oku »
 • Photo of FADL İBN ABBAS

  FADL İBN ABBAS

  Hz. Peygamber’in amcasının oğlu ve sahâbî. Adı Fadl, künyesi Ebû Muhammed’dir. Lâkabı,”Redîfu’r Rasûl” idi. Nesebi, Fadl b. Abbâs, b. Abdulmuttalib…

  Devamını Oku »
 • Photo of HABBAB İBN ERET

  HABBAB İBN ERET

  İslâm ile şereflenen ve İslâm’a girdiği için müşrikler tarafından işkence edilen ilk sahabelerden biri. Nesebi; Habbâb b. Eret b. Cendele…

  Devamını Oku »
 • Photo of HALiD B.VELiD

  HALiD B.VELiD

  Hz. Peygamberin, hakkında “ne güzel kul” diye buyurduğu sahabî. Nesebî, Hâlid b. Velid b.Muğire b. Abdillah b. Amr b. Mahzum.…

  Devamını Oku »
 • Photo of HAMZA iBN ABDULMUTTALiB

  HAMZA iBN ABDULMUTTALiB

  Hz. Peygamber’in amcası, Şehidlerin efendisi. Künyesi; Ebn Ya’la veya Ebû Ammâre; Lakabı; Esedullah (Allah’ın Aslanı)dır. Babası Abdulmuttalib, annesi Hâle’dir. Hz.…

  Devamını Oku »
 • Photo of HASSAN B.SABiT

  HASSAN B.SABiT

  Kâfirlere karşı İslâm ve Müslümanları şiirleriyle destekleyen, “Rasûlullah’ın şâiri” diye bilinen Sahabî. Nesebi; Hassan b. Sâbit, b. Münzir b. Haram…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUAZ B. CEBEL

  MUAZ B. CEBEL

  Ensârın ileri gelenlerinden bir sahabi. Adı, Muaz b. Cebel b. Amr b. Evs el-Ensâri el-Hazrecî’dir. Künyesi, s”Ebu Abdurrahman”dır. On sekiz…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUS’AB İBN UMEYR

  MUS’AB İBN UMEYR

  Ashab-ı kirâm’ın ileri gelenlerinden Künyesi Ebâ Muhammed’tir. Mekke’nin zengin ailelerinden olup, yakışıklı ve güzel giyinen bir gençti. Anne ve babası…

  Devamını Oku »
 • Photo of SELMAN el-FARİSİ

  SELMAN el-FARİSİ

  Seçkin ve meşhur sahabilerden biri. İran asıllı olup, İsfahan’ın Cayy kasabasında doğmuştur. Bir rivayete göre de doğum yeri Râmehürmüz’dur. Doğum…

  Devamını Oku »
 • Photo of ÜBEY B. KA’B

  ÜBEY B. KA’B

  Sahabe-i kiramın büyüklerinden biri olup Rasûlüllah (s.a.s)’in vahiy kâtiplerindendir. Übey (r.a)’ın babasının adı Ka’b, annesinin ismi Suheyle’dir. İki künyesi vardır:…

  Devamını Oku »
 • Photo of ÜSAME B.ZEYD

  ÜSAME B.ZEYD

  Üsame b. Zeyd b. Hârise b. Şurâhîl ashabın ileri gelenlerinden biri olup, Rasûlüllah (s.a.s)’in azadlı kölesi Zeyd b. Hârise’nin oğludur.…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZEYD B.HARiSE

  ZEYD B.HARiSE

  Zeyd b. Hârise b. Şurâhîl el-Kelbî. Üsâme’nin babası. Ashâbın ileri gelenlerinden olup, Resûlullah (s.a.s)’ın en çok sevdiği arkadaşlarındandır. Bu yüzden…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZEYD B.SABiT

  ZEYD B.SABiT

  Zeyd b. Sâbit b. ed-Dahhâk b. Zeyd b. Levzân b. Amr b. Abdi Avf (veya Abd b. Avf) b. Ganem…

  Devamını Oku »
 • Photo of Hz. EBU BEKİR

  Hz. EBU BEKİR

  Hz. Muhammed (s.a.s.)’in İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Sıddîk,…

  Devamını Oku »
 • Photo of Hz. OSMAN B. AFFAN

  Hz. OSMAN B. AFFAN

  Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi’ş-Şems b. Abdi Menaf el-Kureşî el-Emevî; Raşid Halifelerin üçüncüsü. Ümeyyeoğulları ailesine mensup…

  Devamını Oku »
 • Photo of Hz. ÖMER B. HATTAB

  Hz. ÖMER B. HATTAB

  İkinci Raşid Halife. İslâmı yeryüzüne yerleştirip, hakim kılmak için Resulullah (s.a.s)’ın verdiği tevhidî mücadelede ona en yakın olan sahabilerden biri.…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı