Sûresi

 • Nasr Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yüz onuncu sûresi. Nasr sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Üç âyet-i kerîmedir. Peygamber efendimiz, nusret-i ilâhî ile, Allahü…

  Devamını Oku »
 • Nâs Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yüz on dördüncü ve son sûresi. Nâs sûresi Medîne-i münevverede nâzil oldu (indi). Altı âyet-i kerîmedir. İnsanların Allahü…

  Devamını Oku »
 • Nahl Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin on altıncı sûresi. Nahl sûresinin son üç âyeti Medîne’de, diğer âyetleri Mekke’de nâzil oldu (indi). Yüz yirmi sekiz…

  Devamını Oku »
 • Müzzemmil Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yetmiş üçüncü sûresi. Müzzemmil sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Yirmi âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen el-Müzzemmil…

  Devamını Oku »
 • Mürselât Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yetmiş yedinci sûresi. Mürselât sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli âyet-i kerîmedir. Gönderilenler anlamına gelen Mürselât kelimesi ile…

  Devamını Oku »
 • Münâfikûn Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin altmış üçüncü sûresi. Münâfikûn sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). On bir âyet-i kerîmedir. Sûrede münâfıkların (müslüman olmadıkları hâlde…

  Devamını Oku »
 • Mümtehine Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin altmışıncı sûresi. Mümtehine sûresi Medîne-i münevverede nâzil oldu (indi). On üç âyet-i kerîmedir.Mü’mine olduklarını iddiâ eden kadınların imtihâna…

  Devamını Oku »
 • Mülk Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin altmış yedinci sûresi. Mülk sûresi Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Otuz âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen el-Mülk…

  Devamını Oku »
 • Müddessir Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yetmiş dördüncü sûresi. Müddessir sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli iki âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen Müddessir…

  Devamını Oku »
 • Mücâdele Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin elli sekizinci sûresi. Mücâdele sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). Yirmi iki âyet-i kerîmedir. Birinci âyetinde geçen Mücâdele kelimesinden…

  Devamını Oku »
 • Mü’minûn Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yirmi üçüncü sûresi. Mü’minûn sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yüz on sekiz âyet-i kerîmedir.Sûrenin ilk âyetlerinde kurtuluşa eren…

  Devamını Oku »
 • Mü’min Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin kırkıncı sûresi. Gâfir sûresi de denir. Mekke-i mükkerremede nâzil oldu (indi). Sûre 85 âyet olup, 56 ve 57.…

  Devamını Oku »
 • Mutaffifîn Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin seksen üçüncü sûresi. Mutaffifîn sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi.) Otuz altı âyet-i kerîmedir. Ölçü ve tartıda hîle yapanları…

  Devamını Oku »
 • Muhammed Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin kırk yedinci sûresi. Muhammed sûresi, Medîne-i münevverede nâzil oldu (indi). Otuz sekiz âyet-i kerîmedir. İkinci âyetinde Resûl-i ekremin…

  Devamını Oku »
 • Meryem Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin on dokuzuncu sûresi. Meryem sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Doksan sekiz âyet-i kerîmedir. Hazret-i Meryem ve onun…

  Devamını Oku »
 • Meâric Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yetmişinci sûresi. Meâric sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Kırk dört âyet-i kerîmedir. Üçüncü âyet-i kerîmede geçen el-Meâric kelimesinden…

  Devamını Oku »
 • Mâide Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin beşinci sûresi. Mâide sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). Yüz yirmi âyet-i kerîmedir. 112 ve 114. âyet-i kerîmelerde Îsâ…

  Devamını Oku »
 • Mâ’ûn Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yüz yedinci sûresi. Mâ’ûn sûresi Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Yedi âyet-i kerîmedir. Son âyet-i kerîmesinde Mâ’ûn kelimesi…

  Devamını Oku »
 • Lokman Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz birinci sûresi. Lokman sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Otuz dört âyet-i kerîmedir. Lokman aleyhisselâmın kıssası anlatıldığı için,…

  Devamını Oku »
 • Leyl Sûresi Nedir?

  Kur’ân- kerîmin doksan ikinci sûresi. Leyl sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Yirmi bir âyet-i kerîmedir. Geceye yeminle başladığı için sûreye,…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu