Sûresi

 • Dini SözlükHicr Sûresi Nedir?

  Hicr Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin on beşinci sûresi. Hicr sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Doksan dokuz âyet-i kerîmedir. Îtikâd bilgilerine, ahlâka, insanların…

 • Dini SözlükTahrîm Sûresi Nedir?

  Tahrîm Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin altmış altıncı sûresi. Tahrîm sûresi on iki âyet-i kerîmedir. Medîne-i münevverede nâzil oldu (indi). Bu sûrede; bütün mü’minlerin,…

 • Dini SözlükŞûrâ Sûresi Nedir?

  Şûrâ Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin kırk ikinci sûresi. Şûrâ sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli üç âyet-i kerîmedir. Otuz sekizinci âyetinde geçen Şûrâ…

 • Dini SözlükŞuarâ Sûresi Nedir?

  Şuarâ Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yirmi altıncı sûresi. Şuarâ sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). İki yüz yirmi yedi âyet-i kerîmedir. İçinde şâirlerden bahsedildiği…

 • Dini SözlükŞems Sûresi Nedir?

  Şems Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin doksan birinci sûresi. Şems sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). On beş âyet-i kerîmedir. Birinci âyette geçen ve güneş…

 • Dini SözlükSecde Sûresi Nedir?

  Secde Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz ikinci sûresi. Secde sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Otuz âyet-i kerîmedir. On beşinci âyetinde geçen Secde kelimesinden…

 • Dini SözlükSebe Sûresi Nedir?

  Sebe Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz dördüncü sûresi. Sebe’ sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli dört âyet-i kerîmedir. On beşinci âyet-i kerîmede geçen…

 • Dini SözlükSâffât Sûresi Nedir?

  Sâffât Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz yedinci sûresi. Sâffât sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Yüz seksen iki âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen…

 • Dini SözlükSaf Sûresi Nedir?

  Saf Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin altmış birinci sûresi. Saf sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). On dört âyet-i kerîmedir. Dördüncü âyet-i kerîmede mü’minlerin saf…

 • Dini SözlükSad Sûresi Nedir?

  Sad Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz sekizinci sûresi. Sad sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Seksen sekiz âyet-i kerîmedir. Sad harfi ile başladığı için…

 • Dini SözlükRûm Sûresi Nedir?

  Rûm Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuzuncu sûresi. Rûm sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Altmış âyet-i kerîmedir. İranlılarla yapılan savaşta mağlub olan Rumların, sonra…

 • Dini SözlükRahmân Sûresi Nedir?

  Rahmân Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin elli beşinci sûresi. Rahmân sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yetmiş sekiz âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen Rahmân…

 • Dini SözlükRa'd Sûresi Nedir?

  Ra’d Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin on üçüncü sûresi. Ra’d sûresi, kırk üç âyet-i kerîmedir. Sûrenin on üçüncü âyetinde gök gürültüsü mânâsına gelen er-Ra’d…

 • Dini SözlükNûr Sûresi Nedir?

  Nûr Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yirmi dördüncü sûresi. Nûr sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). Altmış dört âyet-i kerîmedir. Otuz beşinci âyetinde Allahü teâlânın,…

 • Dini SözlükNûh Sûresi Nedir?

  Nûh Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yetmiş birinci sûresi. Nûh sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yirmi sekiz âyet-i kerîmedir. Nûh aleyhisselâmın, peygamber olarak gönderilişi…

 • Dini SözlükNisâ Sûresi Nedir?

  Nisâ Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin dördüncü sûresi. Nisâ sûresi, Medîne’de nâzil oldu (indi). Yüz yetmiş altı âyet-i kerîmedir. Nisâ, kadınlar demektir. Sûrede; toplum…

 • Dini SözlükNeml Sûresi Nedir?

  Neml Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yirmi yedinci sûresi. Neml sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Doksan üç âyet-i kerîmedir. On sekizinci âyetinde Süleymân aleyhisselâmın…

 • Dini SözlükNecm Sûresi Nedir?

  Necm Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin elli üçüncü sûresi. Necm sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Altmış iki âyet-i kerîmedir. İlk âyetinde geçen ve yıldız…

 • Dini SözlükNebe Sûresi Nedir?

  Nebe Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yetmiş sekizinci sûresi. Nebe’ sûresi Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Kırk âyet-i kerîmedir. Kıyâmet haberlerini ihtivâ ettiği için…

 • Dini SözlükNâziât Sûresi Nedir?

  Nâziât Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yetmiş dokuzuncu sûresi. Nâziât sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Kırk altı âyet-i kerîmedir. Sûrenin ilk kelimesi olan ve…

Başa dön tuşu