Sûresi

 • Hicr Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin on beşinci sûresi. Hicr sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Doksan dokuz âyet-i kerîmedir. Îtikâd bilgilerine, ahlâka, insanların…

  Devamını Oku »
 • Tahrîm Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin altmış altıncı sûresi. Tahrîm sûresi on iki âyet-i kerîmedir. Medîne-i münevverede nâzil oldu (indi). Bu sûrede; bütün mü’minlerin,…

  Devamını Oku »
 • Şûrâ Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin kırk ikinci sûresi. Şûrâ sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli üç âyet-i kerîmedir. Otuz sekizinci âyetinde geçen Şûrâ…

  Devamını Oku »
 • Şuarâ Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yirmi altıncı sûresi. Şuarâ sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). İki yüz yirmi yedi âyet-i kerîmedir. İçinde şâirlerden bahsedildiği…

  Devamını Oku »
 • Şems Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin doksan birinci sûresi. Şems sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). On beş âyet-i kerîmedir. Birinci âyette geçen ve güneş…

  Devamını Oku »
 • Secde Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz ikinci sûresi. Secde sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Otuz âyet-i kerîmedir. On beşinci âyetinde geçen Secde kelimesinden…

  Devamını Oku »
 • Sebe Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz dördüncü sûresi. Sebe’ sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli dört âyet-i kerîmedir. On beşinci âyet-i kerîmede geçen…

  Devamını Oku »
 • Sâffât Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz yedinci sûresi. Sâffât sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Yüz seksen iki âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen…

  Devamını Oku »
 • Saf Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin altmış birinci sûresi. Saf sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). On dört âyet-i kerîmedir. Dördüncü âyet-i kerîmede mü’minlerin saf…

  Devamını Oku »
 • Sad Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz sekizinci sûresi. Sad sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Seksen sekiz âyet-i kerîmedir. Sad harfi ile başladığı için…

  Devamını Oku »
 • Rûm Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuzuncu sûresi. Rûm sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Altmış âyet-i kerîmedir. İranlılarla yapılan savaşta mağlub olan Rumların, sonra…

  Devamını Oku »
 • Rahmân Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin elli beşinci sûresi. Rahmân sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yetmiş sekiz âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen Rahmân…

  Devamını Oku »
 • Ra’d Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin on üçüncü sûresi. Ra’d sûresi, kırk üç âyet-i kerîmedir. Sûrenin on üçüncü âyetinde gök gürültüsü mânâsına gelen er-Ra’d…

  Devamını Oku »
 • Nûr Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yirmi dördüncü sûresi. Nûr sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). Altmış dört âyet-i kerîmedir. Otuz beşinci âyetinde Allahü teâlânın,…

  Devamını Oku »
 • Nûh Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yetmiş birinci sûresi. Nûh sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yirmi sekiz âyet-i kerîmedir. Nûh aleyhisselâmın, peygamber olarak gönderilişi…

  Devamını Oku »
 • Nisâ Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin dördüncü sûresi. Nisâ sûresi, Medîne’de nâzil oldu (indi). Yüz yetmiş altı âyet-i kerîmedir. Nisâ, kadınlar demektir. Sûrede; toplum…

  Devamını Oku »
 • Neml Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yirmi yedinci sûresi. Neml sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Doksan üç âyet-i kerîmedir. On sekizinci âyetinde Süleymân aleyhisselâmın…

  Devamını Oku »
 • Necm Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin elli üçüncü sûresi. Necm sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Altmış iki âyet-i kerîmedir. İlk âyetinde geçen ve yıldız…

  Devamını Oku »
 • Nebe Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yetmiş sekizinci sûresi. Nebe’ sûresi Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Kırk âyet-i kerîmedir. Kıyâmet haberlerini ihtivâ ettiği için…

  Devamını Oku »
 • Nâziât Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yetmiş dokuzuncu sûresi. Nâziât sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Kırk altı âyet-i kerîmedir. Sûrenin ilk kelimesi olan ve…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu