Sûresi

 • Dini Sözlük

  Zümer Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz dokuzuncu sûresi. Zümer sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yetmiş beş âyettir. İsmini yetmiş bir ve yetmiş üçüncü…

 • Dini Sözlük

  Zuhruf Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin kırk üçüncü sûresi. Zuhrûf sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Seksen dokuz âyet-i kerîmedir. Otuz beşinci âyet-i kerîmede geçen…

 • Dini Sözlük

  Zilzâl Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin doksan dokuzuncu sûresi. Zilzâl sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). Sekiz âyet-i kerîmedir. İsmini ilk âyet-i kerîmede geçen ve…

 • Dini Sözlük

  Zâriyât Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin elli birinci sûresi. Zâriyât sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Altmış âyettir. Zâriyât kelimesi ile başladığından, bu isim verilmiştir.…

 • Dini Sözlük

  Yûsuf Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin on ikinci sûresi. Yûsuf sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Sâdece, 1, 2 ve 3. âyetleri Medîne’de nâzil oldu.…

 • Dini Sözlük

  Yûnus Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin onuncu sûresi. Yûnus sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Sâdece 40, 94, 95 ve 96. âyetler Medîne’de nâzil oldu.…

 • Dini Sözlük

  Yâsîn Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz altıncı sûresi. Yâsîn sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil olmuştur (inmiştir). Seksen üç âyet-i kerîmedir. Yâsîn diye başladığı için,sûre…

 • Dini Sözlük

  Vâkıa Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin elli altıncı sûresi. Vâkıa sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Doksan altı âyet-i kerîmedir. İsmini ilk âyette geçen Vâkıa…

 • Dini Sözlük

  Tûr Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin elli ikinci sûresi. Tûr sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). İsmini birinci âyette geçen Tûr kelimesinden alır. Kırk dokuz…

 • Dini Sözlük

  Tîn Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin doksan beşinci sûresi. Tîn sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Sekiz âyettir.Tîn, dağ adı veya incir demektir.Sûrede dört şeye…

 • Dini Sözlük

  Tevbe Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin dokuzuncu sûresi. Berâe sûresi de denir. Tevbe sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). 128 ve 129. âyet-i kerîmeleri Mekke’de…

 • Dini Sözlük

  Tekvîr Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin seksen birinci sûresi. Tekvîr sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yirmi dokuz âyet-i kerîmedir. Birinci âyet-i kerîmede geçen ve…

 • Dini Sözlük

  Tekâsür Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yüz ikinci sûresi. Mekke’de nâzil oldu (indi). Sekiz âyettir. Tekâsür, çokluk ve çoklukla övünmek demektir. Sûrede, insanların âhiret…

 • Dini Sözlük

  Tegâbün Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin altmış dördüncü sûresi. Tegâbün sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). On sekiz âyet-i kerîmedir. Dokuzuncu âyette geçen ve aldanma…

 • Dini Sözlük

  Tebbet Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yüz on birinci sûresi. Tebbet sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Beş âyettir.Tebbet, kurusun mânâsında bedduâdır.Sûre, Ebû Leheb hakkında…

 • Dini Sözlük

  Tebâreke Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin altmış yedinci sûresi. (Bkz. Mülk Sûresi) Ey oğul! Yatacağın zaman, Tebâreke sûresini oku. Peygamberimiz aleyhisselâm buyurdu ki: Yatarken…

 • Dini Sözlük

  Târık Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin seksen altıncı sûresi. Târık sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). On yedi âyet-i kerîmedir. İsmini ilk âyet-i kerîmede geçen…

 • Dini Sözlük

  Talâk Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin altmış beşinci sûresi. Talâk sûresi on iki âyet-i kerîme olup, Medîne-i münevverede nâzil oldu (indi). Boşanma konularından bahsettiği…

 • Dini Sözlük

  Hûd Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin on birinci sûresi. Mekke-i mükerremede indi. Yüz yirmi üç âyet-i kerîmedir. Hûd sûresi on beşinci ve on altıncı…

 • Dini Sözlük

  Hucurât Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin kırk dokuzuncu sûresi. Hucurât sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). On sekiz âyet-i kerîmedir. Dördüncü âyet-i kerîmede geçen Hucurât…

Başa dön tuşu