Sûresi

 • Kureyş Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yüz altıncı sûresi. Kureyş sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Dört âyet-i kerîmedir. Kureyş kavmine câhiliyet devrinde verilen bâzı…

  Devamını Oku »
 • Kıyâme Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yetmiş beşinci sûresi. Kıyâme sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Kırk âyet-i kerîmedir. Kıyâmet hâllerinden bahsedildiği için Sûret-ül-Kıyâme denilmiştir.…

  Devamını Oku »
 • Kevser Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yüz sekizinci sûresi. Kevser sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Üç âyet-i kerîmedir. Peygamber efendimize ihsân buyrulan Kevser’i bildirdiği…

  Devamını Oku »
 • Kehf Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin on sekizinci sûresi. Kehf sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yüz on âyet-i kerîmedir. Eshâb-ı Kehf’in kıssasını anlattığı için,…

  Devamını Oku »
 • Kasas Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yirmi sekizinci sûresi. Kasas sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Seksen sekiz âyet-i kerîmedir. Mûsâ aleyhisselâmın kıssası geniş şekilde…

  Devamını Oku »
 • Kâria Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yüz birinci sûresi. Kâria sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). On bir âyet-i kerîmedir. Kâria’dan yâni kıyâmet gününden haber…

  Devamını Oku »
 • Kamer Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin elli dördüncü sûresi. Kamer sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli beş âyet-i kerîmedir. Ayın yarılıp bölünmesi mûcizesi anlatıldığından…

  Devamını Oku »
 • Kalem Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin altmış sekizinci sûresi. Nûn sûresi de denir. Kalem sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli iki âyet-i kerîmedir. İlk…

  Devamını Oku »
 • Kâfirûn Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yüz dokuzuncu sûresi. Kâfirûn sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Altı âyet-i kerîmedir. Kâfirlerden bahsedildiğinden sûre bu ismi almıştır.…

  Devamını Oku »
 • Kâf Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin ellinci sûresi. Kâf sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Kırk beş âyet-i kerîmedir. Kâf harfi ile başladığı için Sûre-i…

  Devamını Oku »
 • Kadr (Kadir) Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin doksan yedinci sûresi. Kadir sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Beş âyet-i kerîmedir. Kadir gecesinden bahsedildiği için sûre bu…

  Devamını Oku »
 • İhlâs Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yüz on ikinci sûresi. Tevhîd, Tefrîd, Tecrîd, Necâd, Vilâyet ve Mârifet sûresi de denilmiştir. İhlâs sûresi, Mekke’de nâzil…

  Devamını Oku »
 • İbrâhim Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin on dördüncü sûresi. İbrâhim sûresinin 28 ve 29. âyetleri Medîne’de, diğerleri Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli iki âyet-i…

  Devamını Oku »
 • Hümeze Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yüz dördüncü sûresi. Hümeze sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Dokuz âyet-i kerîmedir. Birinci âyet-i kerîmede geçen hümeze kelimesinden…

  Devamını Oku »
 • Haşr Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin elli dokuzuncu sûresi. Yirmi dört âyet-i kerîme olan Haşr sûresi, Medîne-i münevverede nâzil oldu (indi). Bu sûrede yahûdîlerin…

  Devamını Oku »
 • Hadîd Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin elli yedinci sûresi. Hadîd sûresi Medîne-i münevverede nâzil olmuştur (inmiştir). Yirmi beşinci âyet-i kerîmede demir mânâsına olan hadîdin…

  Devamını Oku »
 • Hac Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yirmi ikinci sûresi. Hac sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). Yetmiş sekiz âyet-i kerîmedir. Sûrede, hac ibâdetinin ilk önce…

  Devamını Oku »
 • Gâşiye Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin seksen sekizinci sûresi. Gâşiye sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Yirmi altı âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen Gâşiye…

  Devamını Oku »
 • Fussilet Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin kırk birinci sûresi. Secde sûresi ve Hâ mîm de denir. Fussilet sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli dört…

  Devamını Oku »
 • Furkân Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin yirmi beşinci sûresi. Furkân sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yetmiş yedi âyet-i kerîmedir. Hakkı bâtıldan ayıran mânâsına Kur’ân-ı…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu