Müctehid

 • Dini SözlükMüctehid Fil-Mezheb Nedir?

  Müctehid Fil-Mezheb Nedir?

  Mezhebde müctehid; mezheb reisinin (imâmının) koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dört delîlden (Kitâb, yâni Kur’ân-ı kerîm, sünnet, icmâ’, kıyâs, (Bkz.…

 • Dini SözlükMüctehid Fil-Mes'ele Nedir?

  Müctehid Fil-Mes’ele Nedir?

  Mezheb reîsinin (imâmının) bildirmediği mes’eleler için mezhebin usûl ve kâidelerine göre hüküm çıkaran İslâm âlimi. Müctehid fil-mes’elenin, çıkan mes’elelere âit…

 • Dini SözlükMüctehid Nedir?

  Müctehid Nedir?

  İctihâd makâmına yâni Kur’ân-ı kerîmden, hadîs-i şerîf ve diğer dînî delillerden hüküm çıkarma derecesine yükselmiş büyük din âlimi. Bütün İslâm…

 • Dini SözlükMutlak Müctehîd Nedir?

  Mutlak Müctehîd Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş olan hükümleri ve mes’eleleri, açık olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. Ehl-i…

 • Dini SözlükMukayyed Müctehid Nedir?

  Mukayyed Müctehid Nedir?

  Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dînî delillerden (kaynaklardan) yeni hüküm çıkaran İslâm âlimi. Müctehid fil mezheb de denir.…

 • Dini SözlükMezhebde Müctehid Nedir?

  Mezhebde Müctehid Nedir?

  Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dînî delîllerden (kaynaklardan) yeni hükümler çıkarabilen İslâm âlimi. Buna müctehid-i mukayyed ve müctehid-i…

 • Dini SözlükMes'elede Müctehid Nedir?

  Mes’elede Müctehid Nedir?

  Mezheb reîsinin bildirmediği mes’eleler için, mezhebin usûl ve kâidelerine bağlı kalarak, dînî delillerden hüküm çıkaran âlimler. Tahâvî, Hassâf, Kerhî, Şems-ül-eimme…

Başa dön tuşu