Aleyhisselâm

 • Dini Sözlük

  Muhammed Aleyhisselâm Nedir?

  Allahü teâlânın insanlara gönderdiği son peygamber. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) , peygamberlerden…

 • Dini Sözlük

  Mîkâil Aleyhisselâm Nedir?

  Dört büyük melekten biri. Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak, ferah ve huzûr getirmek ve her maddeyi hareket ettirmekle görevli melek.…

 • Dini Sözlük

  Lût Aleyhisselâm Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmde ismi bildirilen peygamberlerden. Bugün Ürdün ile Filistin arasında bulunan Lût gölü yanındaki Sedûm şehri halkına peygamber olarak gönderildi.…

 • Dini Sözlük

  Kâlib Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Yâkûb aleyhisselâmın on iki oğlundan Şem’ûn’un neslindendir. Babasının ismi Yuknâ’dır. Kendisine Yûşâ aleyhisselâmdan sonra peygamberlik verildi. Mûsâ…

 • Dini Sözlük

  İdrîs Aleyhisselâm Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: İsmâil, İdris ve Zülkifl hakkında anlattığımızı da hâtırla.…

 • Dini Sözlük

  İbrâhim Aleyhisselâm Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmde ismi bildirilen peygamberlerden. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: (Ey Resûlüm!) Kitabda (Kur’ân-ı kerîmde) İbrâhim’in kıssasını anlat.…

 • Dini Sözlük

  Hârûn Aleyhisselâm Nedir?

  Kur’ân-ı kerîm’de adı geçen peygamberlerden. Allahü teâlâ kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Selâm, Mûsâ ve Hârûn üzerine olsun. (Saffât sûresi:…

 • Dini Sözlük

  Hâlid Bin Sinân Abesî Aleyhisselâm Nedir?

  Îsâ aleyhisselâmdan sonra gönderilen peygamberlerden. Îsâ aleyhisselâm ile son peygamber Muhammed aleyhisselâm arasında geçen fetret devrinde, Aden beldesinde bulunan bir…

 • Dini Sözlük

  Eyyûb Aleyhisselâm Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Nûh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahy ettiğimiz ve…

 • Dini Sözlük

  Ermiyâ Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hârûn aleyhisselâmın neslindendir. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini bildirmekle vazîfelendirilmişti. Peygamber olan Şa’yâ aleyhisselâmın şehîd edilmesinden sonra, isyânları…

 • Dini Sözlük

  Elyesa Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. İlyâs aleyhisselâmdan sonra peygamber olarak gönderilmiş ve Mûsâ aleyhisselâmın dînini yaymakla vazîfelendirilmişti. İsmi Kur’ân-ı kerîmde bildirilmiştir. Allahü…

 • Dini Sözlük

  Dâvûd Aleyhisselâm Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmde adı geçen ve İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdâr idi. Soyu Yâkûb aleyhisselâmın Yehûda adlı…

 • Dini Sözlük

  Danyal Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini insanlara tebliğ etti (duyurdu). İsrâiloğulları, Mûsâ aleyhisselâmdan sonra kendilerine gönderilen peygamberleri dinlemeyip isyân…

 • Dini Sözlük

  Circîs (Aleyhisselâm) Nedir?

  Îsâ aleyhisselâmdan sonra gönderildiği rivâyet edilen peygamber veya velî. Şam diyârında ve Filistin’de yaşadı. Îsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini insanlara bildirdi.…

 • Dini Sözlük

  Aleyhisselâm Nedir?

  Allahü teâlânın selâmı onun üzerine olsun mânâsına daha çok peygamberler ve dört büyük melek için kullanılan duâ ve tâzim (saygı)…

 • Dini Sözlük

  Âdem Aleyhisselâm Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden. Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen…

Başa dön tuşu