Aleyhisselâm

 • Dini Sözlük

  Zülkifl Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Asıl ismi Bişr’dir. Elyesâ aleyhisselâmdan sonra; kızmadan, sabır göstererek Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmeyi üzerine aldığı,…

 • Dini Sözlük

  Zülkarneyn Aleyhisselâm Nedir?

  Peygamber veya velî. Kur’ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya düzenlediği seferleri zikr edilmiştir. Asıl ismi, İskender olup, doğuya ve batıya…

 • Dini Sözlük

  Zekeriyyâ Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Yahyâ aleyhisselâmın babasıdır. Soyu Süleymân aleyhisselâma ulaşır. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. Yahûdîler…

 • Dini Sözlük

  Yûşâ Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına, Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra gönderilen peygamber. Mûsâ aleyhisselâmın yeğeni ve vekîli idi. İsmi Yeşû olup hıristiyanlar Yeşû diyorlar. Annesi…

 • Dini Sözlük

  Yûsuf Aleyhisselâm Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden. Mısır ahâlisine gönderilen peygamber. Yâkûb aleyhisselâmın oğludur. Yâkûb aleyhisselâmın neslinden gelen ilk peygamberdir. Allahü teâlâ…

 • Dini Sözlük

  Yûnus Aleyhisselâm Nedir?

  Musul yakınındaki Nineve (Ninova) ahâlisine gönderilen peygamber. Babasının ismi Metâ’dır. Yûnus aleyhisselâm Âsûr Devleti’nin başşehri ve önemli bir ticâret merkezi…

 • Dini Sözlük

  Yâkûb Aleyhisselâm Nedir?

  Ken’an diyârındaki (Fenike denilen Sayda, Sur ve Beyrut ile Filistin ve Sûriye’nin bir kısmından ibâret olan eski bir memleket) insanlara…

 • Dini Sözlük

  Yahyâ Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Zekeriyyâ aleyhisselâmın oğludur. Annesinin ismi Elîsa olup, hazret-i Meryem’in kızkardeşi ve İmrân’ın kızı idi. Dâvûd aleyhisselâmın neslinden…

 • Dini Sözlük

  Uzeyr Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamber veya velî. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini İsrâiloğullarına tebliğ etti. Peygamber olup olmadığı Kur’ân-ı kerîmde açıkça bildirilmedi. Babası…

 • Dini Sözlük

  Hûd Aleyhisselâm Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Âd kavmine kardeşleri Hûd’u (peygamber olarak) gönderdik. Hûd…

 • Dini Sözlük

  Hızır Aleyhisselâm Nedir?

  İbrâhim aleyhisselâmdan sonra yaşamış bir peygamber veya velî. Hızır aleyhisselâm Zülkarneyn aleyhisselâmın askerinin kumandanı ve teyzesinin oğludur. Mûsâ aleyhisselâm ile…

 • Dini Sözlük

  Hazkîl Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden veya Allahü teâlânın velî kullarından biri. Yâkûb aleyhisselâmın oğullarından Lâvî’nin neslindendir. Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra gönderilen üçüncü…

 • Dini Sözlük

  Şuayb Aleyhisselâm Nedir?

  Medyen ve Eyke ahâlisine gönderilen peygamber. İbrâhim aleyhisselâmın, dînini insanlara tebliğ etti. İbrâhim aleyhisselâmın veya Sâlih aleyhisselâmın neslinden olduğu rivâyet…

 • Dini Sözlük

  Şit (Şîs) Aleyhisselâm Nedir?

  Âdem aleyhisselâmdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselâmın oğludur. Babası vefât edince peygamber oldu. Kendisine elli suhuf kitâb verildi. Şit ismi…

 • Dini Sözlük

  Şem’ûn Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğulları’na gönderilen peygamberlerden. İsminin Şemsûn olduğu da bildirilmiştir. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; “Geçmiş zamanda Şem’ûn (Şemsûn aleyhisselâm) adlı…

 • Dini Sözlük

  Şa’yâ Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Mûsâ aleyhisselâmın dînini yayıp, Tevrât-ı şerîfin hükümlerini bildirdi. Mûsâ aleyhisselâmdan sonra hak yoldan ayrılıp, bozuk yollara sapan…

 • Dini Sözlük

  Süleymân Aleyhisselâm Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Biz Dâvûd’a Süleymân’ı (aleyhisselâm) verdik. O (Süleymân aleyhisselâm)…

 • Dini Sözlük

  Sâlih Aleyhisselâm Nedir?

  Semûd kavmine gönderilen peygamber. Nûh aleyhisselâmın oğullarından Sâm’ın neslindendir. Hazret-i Âdem’in on dokuzuncu kuşaktan torunudur. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen…

 • Dini Sözlük

  Nûh Aleyhisselâm Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden. Peygamberlerin büyükleri olan ve kendilerine Ülü’l-azm denilen altı peygamberin ikincisi. İdrîs aleyhisselâmdan sonra peygamber olarak…

 • Dini Sözlük

  Mûsâ Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Ülü’l-azm adı verilen altı büyük peygamberden biridir. Yâkûb aleyhisselâmın soyundan, İmrân adında bir zâtın oğlu, Hârûn aleyhisselâmın…

Başa dön tuşu