HutbelerManşetÖzel Bölüm

Camiler Haftası

Muhterem Müminler

Yüce dinimiz, insanlar arasında sevgi ve şefkatin yayılması, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanmasını gerekli kılmış, bu amaca uygun olarak da müesseseler ihdas edilmiştir. Bunların başında da gönül dünyamıza huzur veren camilerimiz gelir.

 

Hicret etmek için yola çıkan Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere’ye çok yakın olan Kuba’da ilk fırsatta bir cami yapımını sağlamış, Medine’ye ulaşınca da Mescidi Nebevi’yi inşa etmişlerdir. Peygamberimiz bu camilerin inşasında bizzat çalışarak ümmetine örnek olmuş, cami yapmayı ve yaptırmayı teşvik etmiş ve “kim Allah’ın rızasını kazanmak için mescit bina ederse, Allah o kimseye cennette bir benzerini bina eder”(2) müjdesini vermiştir.

 

İslam toplumunda hayatın merkezi olan camiler elbette ki sadece taş ve beton yığınlarından ibaret değildirler. Müminleri Allah’a yaklaştıran namaz ibadetinin ifa edildiği camilerimiz, aynı zamanda müslümanlar arasında kardeşliğin, hoşgörü ve dayanışmanın pekiştirildiği, eğitim ve yardımlaşma işlevlerini de içinde barındıran mekânlardır.

 

 

Efendimiz (s.a.v.) bir başka hadîslerinde “Yeryüzünde Allah’a en sevimli yerlerin mescidler”(3) olduğunu bildirmiştir.

 

Muhterem Cemaat,

Camilerin müminler tarafından imar edileceği ise Rabbimiz tarafından bizlere şu ayet-i kerime ile bildirilmiştir.

 

“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve âhiret gününe iman eden, namazlarını dosdoğru kılan, zekâtlarını veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imâr eder. İşte, doğru yola erenlerden olmaları umulanlar bunlardır.”(1)

 

Âyette geçen ‘imâr etme’ eylemi, maddî anlamda inşâ, tamir, tefriş hizmetleri, mânevî olarak ise bu mekânlarda; başta beş vakit namaz olmak üzere her türlü ibadet ve taatin ifâ edilmesi, Allah’ın dininin anlatılması, anlaşılması ve yaşanması anlamlarına gelmektedir.

 

Aziz Müslümanlar,

Ülkemizde Ekim ayının ilk haftası “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bu haftada konferans, seminer, panel gibi programlar yapılmaktadır.

 

Bu vesileyle camilerimizin yapılması ve onarımında emeği geçip ahirete irtihal eden bilcümle hayır sahiplerini, din hizmeti veren hocalarımızı rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve afiyetler diliyoruz.

 

Abdurrahman BİNBİR

İl Müftü Yardımcısı

 

____________

[1] Tevbe, 9/18.

[2] Buhari, Salat-65

[3] Müslim, Mesacid-288

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu