camiiler haftası

  • HutbelerCamiler Haftası

    Camiler Haftası

    Muhterem Müminler Yüce dinimiz, insanlar arasında sevgi ve şefkatin yayılması, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanmasını gerekli kılmış, bu amaca uygun…

Başa dön tuşu