Hutbeler

Allah’ın Sınırları

Muhterem Müminler!
Yüce dinimiz İslâm’ın temel hedefleri arasında; canın, malın, dinin, neslin ve aklın korunması önemli bir yer tutar. Bunlara dinimizin istediği şekilde riayet eden insan dünyada ve âhirette mutlu olur, aksi takdirde huzursuzluklarla karşı karşıya kalır.
İnsan için esas olan iradesini özgürce kullanabilmesi ve dilediği gibi davranabilmesidir. Ancak insana sınırsız bir özgürlüğün tanınması başkalarının özgürlüğüne zarar vermekte ve çeşitli hak ihlallerine sebep olmaktadır. Bu yüzdendir ki, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamayı hedef edinen dinimiz, birçok şeyi mubah kılarken bazı şeyleri de yasaklamış yani haram kılmıştır. Allah Teâla bazı haramları ve hikmetlerini şöyle açıklamıştır: “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Onlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz. Muhakkak ki şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” Bu ayette işaret buyrulduğu gibi haram kılınan kumarın, nice aileleri yıktığını ve nice sermayeleri eritip işyerlerini kapattırdığını görmekteyiz. Günümüzde suç işleme sebeplerine bakıldığında, içki ve uyuşturucunun insanları suça sürüklemede, önemli bir tesirinin olduğu görülür. Bu durum sevgili Peygamberimizin “İçkiden sakının çünkü o, bütün kötülüklerin anasıdır ikazının ne kadar hayati bir önem taşıdığını göstermektedir.

Değerli müminler!
Dinimizdeki haramlar hayatı zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak, dünyada daha nezih ve temiz yaşamak, ahirette de ilahi huzura yüzümüz ak çıkabilmek içindir. Nitekim Allah c.c. neslimizi ve nesebimizi korumak için zinayı haram kılmış, nikâhı emretmiştir. İffet ve haysiyetimizi korumak için başkasının haysiyet, ırz ve namusuna dokunan sözleri haram kılmıştır. Malımızı korumak için hırsızlığı haram kılmış bu yasağı çiğneyenleri tehdit etmiştir. İnsan hayatını korumak için cana kıymayı haram kılmış, adam öldürenlerin devamlı cehennemde kalacaklarını bildirmiştir. Ekonomik bir zulüm olduğu için Allah faizi haram kılmış ve : “Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur” buyurarak faizin zulme sebep olduğunu beyan etmiştir.

Değerli Mü’minler!
Haramlar Allah’ın koymuş olduğu sınırlardır. Şüphesiz O’nun her emrinde ve her yasağında hikmetler vardır. O bir kısmını bilemediğimiz bu hikmetleri gözeterek hayatımıza sınırlar koymuştur. Onun sınırlarına riayet edelim. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor: “İşte bu (hükümler) Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, ebedî kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve O’nun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedî kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.”

Sözlerimi Efendimizin bir hadis-i şerifiyle noktalıyorum. “Helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında birçok kişinin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden uzak durursa dinini ve ırzını korumuş olur. Bunlardan bazısını yapan kimse ise, haram işlemeye çok yaklaşmış olur… Dikkat edin! her hükümdarın bir korusu vardır. Allah’ın korusu da haram kıldığı şeylerdir.”

Dr. Hüseyin SARAÇ
Galippaşa Camii İmam- Hatibi /Kadıköy

Maide, 90-91.
Nesai,”Eşribe”, 44.
Nisa 4/13, 14
Buhari,”Buyu”, 2.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu