HutbelerManşet

İstanbul’un Fethi

Aziz Kardeşlerim!

Müslümanlar tarih boyunca insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Bu hizmetlerden biri de İslam nurunu değişik coğrafyalara ulaştırmış olmalarıdır.   İslamı dünyaya tanıtmak,      Allah ve Resulünün Müminlere gösterdiği en ulvi hedeflerden biridir. İşte bu gayeye ulaşma gayretleri, fetih ve zaferler doğurmuştur. Bundan dolayıdır ki İslam tarihi, şanlı fetihlerle doludur. Hiç şüphesiz İstanbul’un fethi de bu gayenin gerçekleştiği fetihlerden biridir. Nitekim Fatih, bir şiirinde fethin maksadını şöyle dile getirmiştir:

“İmtisali ‘cahidu fillah’ olubdur niyetim,

Din-i İslamı’ın mücerret gayretidir gayretim”

Değerli Cemaat!

Sevgili Peygamberimizin “Kostantiniyye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur”[1] hadis-i şerifinden işaret alan Müslümanlar, Ashab-ı Kiramdan itibaren İstanbul’u fethetmek istemişlerdir. İstanbul’un manevi Sultanı Ebu Eyyüb el-Ensarî hazretleri de bu gaye uğruna şehid olan mücahitlerden biridir. Ancak, Efendimizin müjdelediği bu şeref Osmanlının genç padişahı Sultan Fatih’e nasip olmuştur. Fetihle  Kostantiniyye İstanbul olmuş ve İslam’la şereflenmiştir. Bu ecdadın torunları olan bizler her yıl 29 Mayısta bu tarihî heyecanı yeniden yaşar ve onları rahmet ve minnetle yâd ederiz.

 

Değerli Müminler

İslam’ın ülkeleri fethetmedeki hedefi imha değil ihyadır. İnsana insan gibi yaşama hakkı sunmak; onu dünyevî ve uhrevî saadete kavuşturmaktır. Tüm insanlığa yardım elini uzatmak, adaleti yaygınlaştırmak zulmü ortadan kaldırmak ve İslam’ın cihana yayılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla Müslümanların gaza meydanlarına koşmalarından maksat sömürmek değil, insanlığın huzur ve saadetini temin etmek olmuştur. Nitekim Fatih Sultan Mehmet de fetihten sonra çıkardığı bir fermanla Bizans halkının din ve vicdan hürriyetini, can ve mal güvenliğini teminat altına almıştır.

Aziz Müminler

Fethin bu anlamlı yıldönümünde bugün bize düşen görev, genç nesli “Fetih Ruhuyla” tanıştırmak, bu ruhtan aldığımız heyecanla daha çok çalışarak İslam âleminin sahip olduğu izzet ve şerefi daha da ileriye götürmektir. Fatihler büyüten analar, fatihler yetiştiren öğretmenler ve cihana adalet dağıtan nesiller yetiştirmektir. Ayrıca Peygamber (s.a.v) müjdesi ve ecdadın emaneti olan bu güzel şehri, şanına layık bir şekilde gelecek nesillere bırakabilmenin hesabını yapmaktır.

Hutbemi okuduğumuz ayet-i kerimenin meali ile bitirmek istiyorum: “Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah iyilik yapanlarla beraberdir.”[2]

 

Muhterem Müminler

Fatih Camii Restorasyon sonrası tekrar ibadete açılacaktır. Bu amaçla 29 Mayıs Salı günü öğle namazını müteakip Fatih Camiinde Kur’an Ziyafeti programı düzenlenmiştir.

 

İstanbul Müftülüğü

Hutbe Komisyonu[1] Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV,325

[2] Ankebut, 29/69

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu