Senelik Dualar

 • Ağu- 2021 -
  17 Ağustos

  Aşura Gününün Faziletleri

  Rubeyyı’ binti Muawiz -radıyallahu anha-nın rivâyet etdiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Ensârın köylerine Aşûre Günü kuşluk zamanı…

 • Tem- 2012 -
  20 Temmuz

  Berat Gecesi Duası

  “Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente…

 • 20 Temmuz

  Muharrem’in 1’inde (Senenin Birinci Günü) Okunacak Dua

  Senenin birinci gününde üç defa okunacakdır:

 • 20 Temmuz

  İftarda Yapılacak Dua

  “Allâhumme leke sumtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve alâ rızkıke eftartu veli savmi ğadin neveytu fağfir limâ kaddemtu…

 • 20 Temmuz

  Muharrem Ayının Birinci ve Onuncu Günleri Okunacak Dua

  Her kim Muharrem ayının birinci ve onuncu Aşû-ra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü’l-celâl Hazretleri’nin o kimseyi…

 • 20 Temmuz

  10 Muharrem’de Yedi Defa Okunacak Dua

  Yetmiş defa:  ‘dan sonra

 • 20 Temmuz

  Kadir Gecesi Yapılacak Dua

  “Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa’fu annî.” Anlamı: “Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (Tirmizi,…

 • 20 Temmuz

  Kurban Duası

  Kurban usulüne uygun olarak kesmek için dikkat gösterilir. Bunun için kurban, kesileceği yere sürüklenmeksizin, zahmet vermeden getirilir, yol yanı yere…

 • 20 Temmuz

  Safer Ayında Okunacak Dualar

  Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi gece yarısından sonra, yeryüzüne nâzil olacak belâlardan biiznillah teâlâ muhafaza olmak için sabah…

 • 20 Temmuz

  Salavat-ı Şerife

  Sallallahu hi Vessellem: “Kim bana bir salât getirirse, Allah ona bununla on salât getirir.” buyurmuştur. (Müslim: 1/228) Sallallahu Aleyhi Vessellem: “Kabrimi…

 • 20 Temmuz

  Salat-ı Tefriciye

  İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle buyurmuş: “Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam…

 • 20 Temmuz

  Salaten Tüncina

  “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ…

 • 20 Temmuz

  Receb Ayında Okunacak Dua

  Receb-i Şerîf girdiği zaman Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-: “Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı mübarek kıl ve bizi…

 • 20 Temmuz

  Leyle-i Regaib (Regaib Gecesi)

  Leyle-i Regâib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edâdan sonra iki rek’atta bir selâm…

 • 20 Temmuz

  Mirac Gecesi Namazı

  Receb-i Şerifin yirmiyedinci gecesine müsâdif olan mübarek Leyle-i Mi’rac’da oniki rek’at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek’at-da Fâtihâ-i şerîfeden…

 • 20 Temmuz

  Üç Aylara Girildiğinde Okunan Dua

  Receb, Şaban ve Ramazan’dan ibaret üç ayların ilkine girildiği günlerde Resûlullah Aleyhisselâm şöyle duâ ederdi: “Allahümme bârik lenâ fî Recebe…

 • 20 Temmuz

  Leyle-i Kadir (Kadir Gecesi)

  Evvelâ iki rek’at namaz, her rek’atta Fâtiha’dan sonra yedi kere İhlâs-ı şerîf okunacak, selâmdan sonra yetmiş kere istiğfar edilecektir. Sonra…

 • 20 Temmuz

  Senenin Sonunda Okunacak Dua

 • 20 Temmuz

  Arefe Günü Duası

  Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-: Arefe gününde en ziyâde şöyle derlerdi:

 • 20 Temmuz

  Bayram Geceleri

  “Ramazan bayramı gecesini ve Kurban Bayramı gecesini ihyâ edenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez.”

Başa dön tuşu