ManşetRamazan

İlk Teravih namazı saat kaçta kılınacak? – 2018 teravih namaz vakitleri!

İslam dünyası için çok değerli olan ve on bir ayın sultanı olarak adlandırılan mübarek Ramazan başlangıcına sayılı günler kaldı. ‘Teravih namazı saat kaçta’ sorusunun yanıtı İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. 2018 İlk teravih namazı vakitlerini bu başlık altında sizler için derledik. Ellerin semaya yükseleceği, dua ve ibadetler ile geçirilecek on bir ayın sultanının ilk gününde tüm bilgilere buradan erişebileceksiniz. Peki İstanbul’da teravih namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte ayrıntılar…

Teravih namazı ne zaman saat kaçta cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi oldu. Ramazan ayının gelmesi ile yine eller semaya yükselecek, camiler dolup taşacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar teravih namaz vakitleri sayfamız ile tüm bilgilere bu başlık altından erişebilecekler. Bu önemli aya girmenin mutluluğunu yaşayanlar ilk teravih akşamını da sabırsızlıkla bekliyor. Peki İstanbul’da teravih namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak? Ezan saatleri sayfamız ile hemen öğrenebilirsiniz.

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan binlerce vatandaş, on bir ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala ‘teravih namazı ne zaman saat kaçta’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Camilerin dolup taşacağı bu önemli günde teravih namazı saatleri buradan bulabileceksiniz.

15 Mayıs Salı günü milyonlarca kişi teravih namazı için camileri dolup taşıracak. İstanbul’da teravih namazı vakti 22:00, Ankara’da 21:39’da kılınacak. Diğer tüm iller için teravih namazı saatlerine aşağıda bulunan sayfaya tıklayarak ulaşabileceksiniz.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer’in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer’in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır. Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

Ramazan Duası ve Anlamı

Allâhümme inni es’elüke bismikel Hüsna

Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâh

Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an

Yâ Rahiym, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıym

Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin* Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm

Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk

Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm

Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz

Yâ Aziyz ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ

Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir

Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn

Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil ehram

Yâ Bâriül Musavvir

Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin

Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr

Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd

Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin

Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû

Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm

Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd

Yâ Haliym innehû le aliymün haliym

Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ

Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym

Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb’ase

Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir

Yâ Bâis, innellâhe yeb’asü men fil kubûr

Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn

Yâ Vâris, ve LillÂhi miyrâsüs semâvati vel ard

Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz

Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey’in şehiyd

Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü

Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa

Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ

Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb

Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm

Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ

Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ

Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü’miniynel kıtâl

Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd

Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn

Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ

Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym

Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym

Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn

Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey’in kadiyr

Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym

Yâ Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk

Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ

Yâ Refiy’u, refiud deracâti zül arş

Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh

Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ

Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk

Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym

Yâ Vitr, veş şef’ı vel vetr

Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ

Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn

Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd

Yâ Mennân, be lillâhü yemünnü aleyküm

Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm

Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad

Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn

Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ

YÂ Bedi, bediy’as semâvâti vel ard

Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh

Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym

Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta’melûne muhıyt

Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk

Yâ Samed, Allâhüs samed

Yâ Hasib, ve kânellâhü alâ külli şey’in hasiba

Yâ Nasıyr, ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr

Yâ Vâsiu, ve kânellâhü vâsian hakiyma

Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih

Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl

Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad

Yâ Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym

Ramazan Duası Anlamı

Ey Rabbim!

Yüce Esma-ül Hüsna ismin hürmetine yalnız senden istiyorum,

Ey Rabbim senden başka ilah yoktur

Ey Merhamet yüce olan Rabbim! Affeden, bağışlayan acıyan sensin. Yüce kitabımız olan kuran-ı kerimi öğreten sensin.

Ey Rabbim kıyametin ve mülkün tek sahibi sensin.

Ey noksanlıklardan münezzeh olan Rabbim! Güven veren, Malik olan sensin.

Hak, selam ve Melik isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir.

Allah Teâlâ bütün insanları kurtuluş yurduna çağırır.

Ey görüp gözeten ve güven veren, zor kullanma gücüne sahip olan Yüce Rabbim!

Ey Hâkim ve Aziz olan Rabbim! Ey kuvvetin ve gücün sahibi olan Rabbim! Yücelik, kuvvet ve güç yalnız ve yalnız sana aittir

Ey yokken var eden Rabbim! Yoktan var etme yetkisine yalnız sana aittir

Ey şekil veren Allah’ım Anne rahimlerinde bulunanlara yalnız sen istediğin şekli verebilirsin.

Evvel, ahir, batın, zatın ve dışarı da sana karşı söylenenlerden beri duran, yapılan duaları, şükürleri kabul eden Allah’ım! Muhakkak ki bağışlayan ve şükürleri kabul eden tek sensin

Ey merhametlilerin en merhametlisi, kullarına çok acıyan ve bağışlayan Rabbim!

Ey mutlak adaletin sahibi, her şeyi ayakta tutan ve zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim!

Ey Hay, sıfatının sahibi olan Rabbim! Sen birsin ve teksin.

 

Kaynak: Sabah

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu