Manşet

2017 Yılı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Bilgilendirme Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca;

 1. a) Cami görevlilerinin görev yeri değişikliği,
 2. b) Başkanlığımız personelinden başka unvanlarda görev yapmakta iken Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarına müktesebi olanların naklen, müktesebi olmayanların ilk defa naklen atanmaları,
 3. c) Kariyer basamaklarında yükselmeler,
 4. d) Yurtdışı ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hizmetleri için müftü, vaiz ve eğitim görevlileri hariç) din görevlisi görevlendirmeleri için,

Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyenlere yönelik Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

​I- BAŞVURU ŞARTLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli (kadrolu ve sözleşmeli) bu sınava başvurabilecektir.

II- BAŞVURULARIN ALINMASI

 1. Sınav başvuruları, 17 Şubat – 27 Şubat 2017 tarihlerinde ÖSYM tarafından alınacaktır.
 2. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.
 3. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde kaydı bulunmayan adaylar ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan (Son 50 ay içerisinde çekilmiş) adaylar başvurularını Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. Başvuru merkezlerine yapılacak başvurularda adayların, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır) doldurmuş olmaları, ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen müracaat etmeleri ve başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 4. Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer almaktadır.
 5. ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak veya bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, 110,00 TL olan sınav ücretini 17 Şubat – 28 Şubat 2017 tarihleri arasında kılavuzda belirtilecek bankalara yatıracaklardır. Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
 6. Adaylar süresi içinde sınav ücretlerini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
 7. Bir başvuru merkezinden veya ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden başvurusunu yapan ancak, sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları tamamlanmamış olacağından bu adaylara “Sınava Giriş Belgesi” düzenlenmeyecek, bu adaylar sınava alınmayacaktır.
 8. Engelli adaylar elektronik ortamda başvuru esnasında engel durumlarını belirteceklerdir.
 9. Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, “Genel Amaçlı Dilekçe örneği” ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığına ulaştırılacaktır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler, “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılmayacaktır.

  YURT DIŞINDA HALEN GÖREVLİ OLAN PERSONELİN BAŞVURULARI

 1. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olmayan adaylardan (Aday İşlemleri Sisteminde kaydı bulunmayan adaylar ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar) başvuruların yapılacağı tarihler arasında görev, eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar başvurularını aşağıdaki şekilde yapacaklardır.
 1. Yurt dışından başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Çağrı Merkezi’ni başvuru süresi içerisinde bir yurt dışı telefon numarasından arayarak sınava yurt dışından başvuracaklarını bildireceklerdir. Çağrı Merkezi Personeli ilgili adayın sınava yurt dışından başvuru yapacağını sisteme kayıt edecektir.
 2. Adaylar, T.C Kimlik / YU Numarası ve şifresiyle Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme kaydedeceklerdir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar, ÖSYM’nin Çağrı Merkezinden şifrelerini edineceklerdir.
 3. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar; fotoğraf alanını boş bırakacaklardır.
 4. Başvuru işlemini yapan adaylar 110,00 TL olan sınav ücretini 17 Şubat – 28 Şubat 2017 tarihleri arasında www.osym.gov.tr internet adresinde bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.
 5. Yurt dışından başvuru yapan adaylar, sınav tarihinden önceki son resmi iş günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğüne (Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No:2 Yukarı Öveçler-ANKARA), Ankara Ulus ÖSYM Bürosuna veya İstanbul Üsküdar Sınav Koordinatörlüğüne, doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi ve başvuru tarihinde yurt dışında bulunduğunu belirten resmî bir belge (pasaportun aslı ve pasaport giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfanın onaylı bir örneği) ile şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamlayacaklardır. Bu belgelerden biri eksik olan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
 6. Belgeler, başvuru merkezi görevlisince kontrol edilecektir. Adayın geçerli bir fotoğrafı bulunmaması durumunda fotoğrafı çekilecektir.
 7. Pasaportundaki giriş-çıkış tarihleri doğrultusunda yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını içermediği tespit edilenlerin (başvuru yaparak sınav ücretini yatırmış olsalar bile) başvuruları kabul edilmeyecektir.
 8. Belgelerinde eksiklik/tutarsızlık olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için bu işlemler yapılmayacak, bu durumdaki adaylar için Sınav Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. Bu adaylar sınava alınmayacaklardır. Bu adayların başvuru kayıt bilgileri silinecektir.
 9. Başvuru merkezi görevlisince adayın pasaportu, incelendikten sonra adaya geri verilecek, diğer belgeler başvuru merkezi görevlisince teslim alınacaktır.
 10. Yurt dışından başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde engel/sağlık bilgisi bulunmayanların veya bu bilgilerinde değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
 1. Bu adaylar, sınava Ankara-Çankaya veya İstanbul-3’de girecekler ve sınava sadece pasaportları ile kabul edileceklerdir. Bu adaylar için sınavda pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
 2. Sınavla ilgili yapılan duyurulara uygun olmayan başvurular ile posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır
 3. Başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara ayrıca duyurulacaktır.
 4. Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
 5. Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve http://ais.osym.gov.tr internet adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
 6. Sınavda adayların uyması gereken kurallar, yanlarında bulundurmaları ve bulundurmamaları gereken belge ve eşyalar 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilmiştir.

III- SINAV TARİHİ ve SINAV MERKEZLERİ

 1. Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
 2. Sınav; 8 Nisan 2017 tarihinde saat 14.30’da aşağıda belirtilen 34 sınav merkezinde yapılacaktır.
 3. Adaylar başvuru esnasında sınava girmek istedikleri sınav merkezini tercih edeceklerdir.

 

SIRA İl Kodu Sınav Merkezi SIRA İl Kodu Sınav Merkezi
1 010 ADANA/MERKEZ 18 370 KASTAMONU/MERKEZ
2 030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ 19 380 KAYSERİ/MERKEZ
3 062 ANKARA/ÇANKAYA 20 410 KOCAELİ/MERKEZ
4 070 ANTALYA/MERKEZ 21 420 KONYA/MERKEZ
5 100 BALIKESİR/MERKEZ 22 450 MANİSA/MERKEZ
6 160 BURSA/MERKEZ 23 460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ
7 190 ÇORUM/MERKEZ 24 470 MARDİN/MERKEZ
8 200 DENİZLİ/MERKEZ 25 510 NİĞDE/MERKEZ
9 210 DİYARBAKIR/MERKEZ 26 520 ORDU/MERKEZ
10 230 ELAZIĞ/MERKEZ 27 530 RİZE/MERKEZ
11 250 ERZURUM/MERKEZ 28 540 SAKARYA/ADAPAZARI
12 260 ESKİŞEHİR/MERKEZ 29 550 SAMSUN/MERKEZ
13 270 GAZİANTEP/MERKEZ 30 580 SİVAS/MERKEZ
14 330 MERSİN/MERKEZ 31 610 TRABZON/MERKEZ
15 341 İSTANBUL-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir) 32 630 ŞANLIURFA/MERKEZ
16 343 İSTANBUL-3

(Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kâğıthane/Sarıyer)

33 650 VAN/MERKEZ
17 352 İZMİR/KUZEY (Karşıyaka/Bornova/Çiğli) 34 670 ZONGULDAK/MERKEZ

 

IV- SINAV GİRİŞ BELGESİ ve SINAVA İLİŞKİN BAZI KURALLAR

 1. Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir.
 2. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.
 3. Adaylar, saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylar sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunacaklardır.
 4. 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelikte Sınavda adayların uyması gereken kurallar, yanlarında bulundurmaları ve bulundurmamaları gereken belge ve eşyalar belirtilmiş olup yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı davranış sergileyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 5. Yönetmeliğe göre adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmeleri yasaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 6. 17.02.2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca sınavda; a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden, b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan, c) Kopya çektirilmesine imkân sağlayan, kişi/kişiler; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
 7. Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilecektir. Aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramayacak ve giremeyecektir. Bu sınavdaki başarısına dayalı olarak sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde kendisine sağlanan haklar geri alınacaktır.

V- SINAV SÜRESİ, SORU SAYISI ve DEĞERLENDİRME

 1. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan test uygulanacaktır.
 2. Sınav süresi 90 dakikadır.
 3. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
 4. ÖSYM tarafından veya yargı kararı ile iptal edilen sorular, tüm adaylar için değerlendirme dışında bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
 5. Adaylar, testteki soruların cevaplarını sınav kitapçığının ilgili alanında işaretleyeceklerdir. Kitapçıkların tüm sayfaları ÖSYM’de taranacak, sayfa görüntüleri üzerinden görüntü işleme yöntemleriyle adayların işaretleri belirlenecek ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adaylara ayrıca cevap kağıdı verilmeyecektir.

 

VI- SINAV KONULARI

SIRA SINAV KONULARI
1 Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
2 Tefsir
3 Akaid ve Kelam
4 Fıkıh ve İlmihal
5 Hadis
6 Siyer ve İslam Tarihi
7 Dinler ve Mezhepler Tarihi

 

VII- KAYNAK ESERLER

SIRA KİTAP ADI YAZAR ADI (YAYINEVİ) BASKI VE BASIM YILI
1 Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon (DİB Yayınları) 5. Baskı, Ankara, 2014.
2 Tefsir Usulü Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU

(TDV Yayınları)

22. Baskı, Ankara, 2012.
3 İlmihal I. ve II. Ciltler Komisyon (TDV Yayınları) 21. Baskı, Ankara, 2013.
4 Hac İlmihali Doç. Dr. İsmail Karagöz, Mehmet Keskin

Doç. Dr. Halil Altuntaş,(DİB Yayınları)

10. Baskı, Ankara, 2013.
5 Haccı Anlamak Dr. Ekrem KELEŞ, Prof. Dr. Bünyamin ERUL, (DİB Yayınları) 10. Baskı, Ankara, 2012.
6 Dini Kavramlar Sözlüğü Komisyon (DİB Yayınları) 5. Baskı, Ankara, 2010.
7 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM

(DİB Yayınları)

8. Baskı, Ankara, 2014.
8 Hadis Usûlü Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV) 12. Baskı, Ankara, 2013.
9 Riyazü’s-Sâlihîn–Metin ve Çeviri Ebû Zekeriyya en-Nevevî (DİB Yayınları) 2. Baskı, Ankara, 2013.
10 Yaşayan Dünya Dinleri Komisyon (DİB Yayınları) 3. Baskı, Ankara, 2010.
11 Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA (DİB Yayınları) 6. Baskı, Ankara, 2014.
12 Diyanet İslam Ansiklopedisi TDV Yayınları  

 

VIII- SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

 1. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
 2. Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye yapacaklardır.
 3. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye yapacaklardır.
 4. Sınav soru ve sonuçlarına itiraz edecek adayların inceleme masrafları karşılığı,  ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılacaktır.
 5. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

 

IX- İLETİŞİM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

Adres: ÖSYM 06800 Bilkent / ANKARA

Telefon: 444 6796 (OSYM) (Çağrı Merkezi)

Diyanet İşleri Başkanlığı

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Telefon: (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Duyuru

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu