Manşet

2017 Yılı İhtisas Kursuna Kursiyer Seçim Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığınca en az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla 2017 yılı Eylül ayından itibaren hizmet içi eğitim ihtisas kursu düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu kursa katılacak personeli belirlemek için yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.

Kursiyer seçim sınavı ile ilgili işlemler şunlardır:

I.                   ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

  1. Son başvuru tarihi itibariyle (10 Nisan 2017):

 

 1. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
 2. Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, (Dört yıllık dinî yüksek öğrenim son sınıf öğrencisi olan personelin başvuruları; Fakülte Dekanlıklarından veya e-devletten aldıkları durumlarını gösterir yeni tarihli belgeyi sisteme yüklemeleri halinde kabul edilecektir.)
 3. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 31 Ağustos 2017 tarihine kadar kaldırılacak olmak,
 4. Uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak, (31 Ağustos 2017 tarihinden önce yurtdışı görevini tamamlayacakların başvuruları kabul edilecektir.)
  1. 01 Ocak 1977 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak,
  2. Önceki yıllarda hizmet içi eğitim ihtisas kursuna katıldığı halde kurstan herhangi bir sebeple birden fazla ilişiği kesilmemiş olmak.

 

II.                       BAŞVURU, SINAV, YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR

1.      Başvuru işlemleri:

 

 1. Adaylar başvurularını DİBBYS’ye (https://dibbys.diyanet.gov.trkendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek, İKYS sınavlar menüsünden 2017 Yılı İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı bölümünden yapacaklardır.
 2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 10 Nisan 2017 tarihi saat 17.30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.

 

2.      Sınav İşlemleri:

 

 1. Kursiyer seçim sınavı yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
 2. Sözlü-uygulamalı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar kursa katılmaya hak kazanacaklardır.

A.     Yazılı Sınav:

 

 1. Yazılı sınav, Başkanlığımızca belirlenecek sınav merkezlerinde 30 Nisan 2017 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.
 2. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak ve toplam 100 sorudan oluşacaktır.
 3. Adaylar; “sınav giriş belgesi” alma ve “sınav sonuç öğrenme” işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 4. Adaylar sınava gelirken “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

B.     Sözlü-Uygulamalı Sınav:

 

 1. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan itibaren ilk 1000 aday sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır. (1000‘inci adayla aynı puana sahip diğer adaylar da sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır.)
 2. Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve sınav merkezi/merkezlerinde sözlü-uygulamalı sınava alınacaklardır.
 3. Adaylar; sözlü-uygulamalı sınav öncesinde, “sınav giriş belgesi” alma ve “sınav sonuç öğrenme” işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 4. Adaylar sınava gelirken; “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 5. Adaylara sınava girecekleri günün sabahında sözlü-uygulamalı sınavda değerlendirilmek üzere kompozisyon yazdırılacaktır. Kompozisyon konuları günlük olarak sözlü-uygulamalı sınav komisyonunca belirlenecektir.

3.              Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar:

 

 1. Kursa katılmaya hak kazanan adayların merkezlere yerleştirme işlemleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek kıstaslara göre yapılacaktır.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir.
 3. Kursa katılmaya hak kazandığı halde son sınıf öğrencisi olup dinî yüksek öğrenimden mezun olamayanlar ile memuriyette adaylığı belirtilen tarihe kadar kaldırılmayanlar kursa alınmayacak ve sınav sonuçları ileriki yıllarda müktesep teşkil etmeyecektir.
 4. Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmeyecektir.
 5. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 6. Kursa katılmaya hak kazanan adaylar; dinî yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli suretini, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi tasdikli suretini) kendilerine bildirilecek tarihe kadar Başkanlığımıza göndereceklerdir.
 7. Kursa katılmaya hak kazanan adaylar, ödenek yetersizliği sebebiyle kursa alınacakları Müdürlük emrine tayin edileceklerdir.
 8. Kursu başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple kursla ilişiği kesilenler Başkanlıkça verilecek göreve gitmekle yükümlü olacaklardır.

 

III.                      SINAV KONULARI:

 

1.              Yazılı Sınav Konuları:

 1. Arapça
 2. İlahiyat alanı ve Genel Kültür

2.              Sözlü-Uygulamalı Sınav Konuları:

 1. Kur’an-ı Kerîm
 2. Arapça
 3. İlahiyat alanı
 4. Temsil Kabiliyeti ve Genel Kültür (Kompozisyon, bu başlık altında değerlendirilecektir.)

IV.                   İLETİŞİM:

Telefon: 0312 295 81 44-295 80 65

Belgegeçer (Fax): 0312 287 68 59

 

V.                   SINAV SÜRECİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER;

 

SON BAŞVURU TARİHİ:                                              10 NİSAN 2017

YAZILI SINAV TARİHİ :                                              30 NİSAN 2017

SÖZLÜ-UYGULAMALI SINAV TARİHİ: DAHA SONRA İLAN EDİLECEK.

 

İlgililere duyurulur.

 

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu