Zâhir

 • Dini Sözlük

  Zâhir Mânâ Nedir?

  Lafızdan (sözden) anlaşılan, açık, görünen mânâ. Ehl-i sünnet âlimleri, nasslara (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflere) zâhir mânâlarını vermişlerdir. Zarûret olmadıkça,…

 • Dini Sözlük

  Zâhir Haberler Nedir?

  Hanefî mezhebinin, İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe ve talebelerinden gelen kuvvetli, güvenilir haberlerine verilen ad. Bu haberlere usûl haberleri de denir.…

 • Dini Sözlük

  Zâhir (Ez-Zâhir) Nedir?

  1. Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Varlığında şek ve şübhe olmayan, her eserinde varlığına deliller, işâretler bulunan yüce Allah.…

 • Dini Sözlük

  Âlem-i Zâhir Nedir?

  Görünen âlem, dünyâ.

Başa dön tuşu