ve

 • Dini Sözlük

  Ye’cûc ve Me’cûc Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmde adı geçen ve kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan zararlı ve bozguncu iki kötü kavim. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde…

 • Dini Sözlük

  Ümmîd ve Korku Nedir?

  Allahü teâlânın rahmetini ummak ve azâbından korkmak. (Bkz. Havf ve Recâ)

 • Dini Sözlük

  Usûl ve Fürû Nedir?

  1. Fıkıh ilminde usûl; baba ve dedeler, ana ve nineler; fürû’, çocuklar ve torunlar. Usûl ve furû’a ve zevceye (hanıma)…

 • Dini Sözlük

  Tebâreke ve Teâlâ Nedir?

  Allahü teâlânın ism-i şerîfi anıldığında ve yazıldığında, söylenen ve yazılan, “Yüce ve noksan sıfatlardan münezzeh (uzak, temiz)” mânâsına ta’zîm ve…

 • Dini Sözlük

  Teâlâ ve Tekaddes Nedir?

  Allahü teâlânın ism-i şerîfi anıldığında, işitildiğinde veya yazıldığında: “Yüce ve noksan sıfatlardan münezzeh (uzak, temiz)” mânâsına hürmet, saygı ifâdesi. Allahü…

 • Dini Sözlük

  Hubb-ı Fillâh ve Buğd-ı Fillâh Nedir?

  Allahü teâlâ için sevmek ve Allahü teâlâ için düşmanlık etmek. Allahü teâlâya Cebrâil aleyhisselâm gibi ibâdet etseniz; hubb-ı fillâh ve…

 • Dini Sözlük

  Hâzır ve Nâzır Nedir?

  Bulunucu, mevcut olucu ve gören. Allahü teâlâ, her zamanda ve her yerde hâzır ve nâzırdır derler. Halbuki Allahü teâlâ zamanlı…

 • Dini Sözlük

  Hazer ve Sefer Nedir?

  Memleketinde olma ve sefer, yolculuk hâli. Hastanın hazerde ve seferde farzları sedirde, sandalyede, ayaklarını sarkıtarak oturup, îmâ ile kılmaları câiz…

 • Dini Sözlük

  Takdîm ve Te’hîr Nedir?

  İkindi namazını öğle namazı ile veya öğleyi ikindi ile ve yatsı namazını akşam namazı ile veya akşamı yatsı ile birleştirerek…

 • Dini Sözlük

  Seyr ve Sülûk Nedir?

  Tasavvuf yolculuğu, tasavvuf yolunda ilerlemek. Seyr ve sülûktan maksad, nefsi kötü huylardan ve çirkin sıfatlardan temizlemektir. Bu çirkin sıfatların başı…

 • Dini Sözlük

  Sarf ve Nahv İlmi Nedir?

  Arabî dilbilgisi. Sarf; kelime bilgisi; kelimelerde meydana gelen değişikliklerden ve birbirlerinden türemelerinden bahseden ilim. Nahv; cümle bilgisi; kelimelerin cümle içinde…

 • Dini Sözlük

  Sallallahü Aleyhi ve Sellem Nedir?

  Peygamber efendimizin ism-i şerîfi anıldığı, işitildiği ve yazıldığında söylenen ve yazılan, Allahü teâlâdan, O’nun dünyâda ve âhirette her türlü iyiliğe…

 • Dini Sözlük

  Safâ ve Merve Nedir?

  Kâbe-i muazzamanın yakınındaki iki tepenin adı. Hac ve umre esnâsında sa’y denilen hac vazîfesini yaparken Safâ tepesinden sonra Merve tepesine…

 • Dini Sözlük

  Nefy ve İsbât Zikri Nedir?

  “Lâ ilâhe illallah” mübârek sözünü diyerek yapılan zikr (Lâ ilâhe) yâni Allahü teâlâdan başka ilâh yoktur, nefy; (illallah) yâni Allahü…

 • Dini Sözlük

  Nâfi ve Dârr (En-Nâfi’ ve’d-Dâr) Nedir?

  “Fayda ve zarar, iyilik ve kötülük kendisinden olan” mânâsına Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden).

 • Dini Sözlük

  Münker ve Nekir Nedir?

  Kabirde suâl soran melekler. Münker ve nekir melekleri, suâl ve cevâbdan sonra meyyite (ölüye) “Cehennem’deki yerine bak, Allahü teâlâ değiştirerek,…

 • Dini Sözlük

  Men ve Selvâ Nedir?

  Mûsâ aleyhisselâmın duâsı ile Allahü teâlânın İsrâiloğullarına gökten yağdırdığı kudret helvası (men) ve bıldırcın eti (selvâ). Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu…

 • Dini Sözlük

  Mebde ve Meâd Nedir?

  Başlangıç ve sonuç, dünyâ ve âhiret; mahlûkların (yaratılmışların) nereden ve nasıl vücûda geldiği, onları kimin yarattığı, yaratılış hikmetleri, sonunda ne…

 • Dini Sözlük

  Kitâb ve Sünnet Nedir?

  Kur’ân-ı kerîm ve Peygamber efendimizin hadîs-i şerîfleri (söz, iş ve görüp de bir şey demedikleri hususlar) mânâsına olan bir terim.…

 • Dini Sözlük

  Kazâ ve Kader Nedir?

  Allahü teâlânın meydana gelecek hâdiseleri ilm-i ezelîsi (başlangıcı olmayan ilim sıfatı) ile ezelde (başlangıcı olmayan öncelerde) bilip takdîr etmesi ve…

Başa dön tuşu