Seâdet

 • Dini SözlükHilye-i Seâdet Nedir?

  Hilye-i Seâdet Nedir?

  Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem görünüşü veya O’nun görünen bütün uzuvlarının şeklini, sıfatlarını, isimlerini ve güzel huylarını anlatan yazılar.…

 • Dini SözlükHırka-i Seâdet Nedir?

  Hırka-i Seâdet Nedir?

  Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem, Eshâb-ı kirâmdan (Peygamberimizin arkadaşlarından), Kâ’b bin Züheyr’e, yazdığı güzel kasîdesinden dolayı hediye ettiği bu…

 • Dini SözlükŞebeke-i Seâdet Nedir?

  Şebeke-i Seâdet Nedir?

  Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek kabrinin bulunduğu Hücre-i seâdet denilen yerin dış duvarı etrâfında yerden Mescid-i Nebî’nin tavanına…

 • Dini SözlükSeâdet Nedir?

  Seâdet Nedir?

  Mutluluk, bahtiyarlık. Dünyâda ve âhirette mutluluk. Eshâbım için, fakir olmak seâdettir. Âhir zamanda gelecek olan ümmetim için, zengin olmak seâdettir.…

 • Dini SözlükNâme-i Seâdet Nedir?

  Nâme-i Seâdet Nedir?

  Peygamber efendimizin mektubu şerîfi. Peygamber efendimizin Mısır (Kıpt) hükümdârı Mukavkıs’ı İslâmiyet’e dâvet için yazdığı Nâme-i seâdet, deriden olup on iki…

 • Dini SözlükMuvâcehe-i Seâdet Nedir?

  Muvâcehe-i Seâdet Nedir?

  Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek kabrinin bulunduğu Hücre-i Seâdetin (odanın) kıble tarafında ziyâret sırasında önünde durulan duvar. Peygamber…

 • Dini SözlükMescid-i Seâdet Nedir?

  Mescid-i Seâdet Nedir?

  Mescid-i Nebî. Mescid-i Seâdeti tâmir ve tezyîn için Sultan Abdülmecîd Han kadar çok para harcayan ve gayret eden hiçbir kimse…

 • Dini SözlükLıhye-i Seâdet Nedir?

  Lıhye-i Seâdet Nedir?

  Peygamber efendimizin sakal-ı şerîfleri. Hırka-i seâdet dâiresinde Peygamber efendimizin altmışa yakın Lehye-i seâdeti bulunmaktadır. Bunlardan yirmi dört kadarı altın ve…

 • Dini SözlükKabr-i Seâdet Nedir?

  Kabr-i Seâdet Nedir?

  Peygamber efendimizin mübârek kabr-i şerîfleri. Hücre-i seâdet de denir. Kabr-i seâdetin bulunduğu yer hazret-i Âişe vâlidemizin odası idi. Peygamber efendimiz…

 • Dini SözlükHücre-i Seâdet Nedir?

  Hücre-i Seâdet Nedir?

  Medîne-i münevverede Mescid-i Nebevî içinde Peygamber efendimizin mübârek kabirlerinin bulunduğu oda. Peygamber efendimizin sağlığında burası, hanımlarından hazret-i Âişe vâlidemizin odasıydı.…

 • Dini SözlükDendân-ı Seâdet Nedir?

  Dendân-ı Seâdet Nedir?

  Peygamber efendimizin Uhud muhârebesinde şehîd olan, kırılan mübârek dişinin bir parçası. Dendân-ı seâdet, Osmanlı pâdişâhlarından Sultan Mehmed Reşâd tarafından yaptırılan…

 • Dini SözlükAsr-ı Seâdet Nedir?

  Asr-ı Seâdet Nedir?

  Mutluluk devri. Peygamber efendimizin yaşadığı mübârek, bereketli ve hayırlı devir. Zamân-ı seâdet ve vakt-i seâdet de denir. Asr-ı seâdet, zamanların…

Başa dön tuşu