Satışı

 • Dini Sözlük

  Tevliye Satışı Nedir?

  Bir malın alış fiyatını söyleyerek aynı fiyatla, satmak. Bir kimse aldığı bir malı kendisine kaça mal olmuş ise onu söyleyerek…

 • Dini Sözlük

  Sarf Satışı Nedir?

  Nakd hâlindeki veya işlenmiş altını ve gümüşü birbirleri karşılığında satmaktır. Sarf satışında satanın ve alanın sözleşmeden sonra, ayrılmadan kabz etmeleri…

 • Dini Sözlük

  Mukâyada Satışı Nedir?

  Altın ve gümüşten başka, ayn (belli) olan bir malı yine ayn olan mal karşılığında satmak. İki kile buğdayı, yüz yumurta…

 • Dini Sözlük

  Berâât Satışı Nedir?

  Zekât toplayan âmillerin (memurların), köylüden alacakları zekât ve uşrun cins ve miktârını gösteren ve berâât adı verilen senedlerin satışı (Bkz.…

 • Dini Sözlük

  Bât Satışı Nedir?

  Şartsız, kesin satış, alış-verişte şart koşmama. Bât satışında ikrah (zorlama), muhayyerlik gibi şartlar bulunmaz ve satın alınan mal geri verilmez.…

Başa dön tuşu