Nahv

  • Dini Sözlük

    Sarf ve Nahv İlmi Nedir?

    Arabî dilbilgisi. Sarf; kelime bilgisi; kelimelerde meydana gelen değişikliklerden ve birbirlerinden türemelerinden bahseden ilim. Nahv; cümle bilgisi; kelimelerin cümle içinde…

  • Dini Sözlük

    Nahv İlmi Nedir?

    Cümle bilgisi. Kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef’ûl (nesne, tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i’râbdan…

Başa dön tuşu