Mutlak

 • Dini SözlükNezr-i Mutlak Nedir?

  Nezr-i Mutlak Nedir?

  Şarta bağlı olmadan yapılan adak. Allahü teâlâ için bir sene oruç tutacağım demek Nezr-i mutlak olup bunu söylerken kasd (niyet)…

 • Dini SözlükMüctehid-i Mutlak Nedir?

  Müctehid-i Mutlak Nedir?

  Dînî hükümleri, Kur’ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden ve diğer dînî delillerden (kaynaklardan) istinbât ederken, çıkarırken kendine mahsûs kâide ve usûl…

 • Dini SözlükMutlak Zuhûr Nedir?

  Mutlak Zuhûr Nedir?

  Bir kayda bağlı olmayan zuhûr, akis. Bir şeyin bir başka şeyde görünmesi meselâ insanın aynada, Hakk’ın, velînin kalb aynasında tecellî…

 • Dini SözlükMutlak Vilâyet Nedir?

  Mutlak Vilâyet Nedir?

  Evliyâlık. Vilâyet, husûsî veya umûmî olur. Umûmî vilâyet, mutlak vilâyettir. Vilâyet-i hâssa (husûsî vilâyet) de vilâyet-i Muhammedîdir ki, tam fenâ…

 • Dini SözlükMutlak Su Nedir?

  Mutlak Su Nedir?

  Yaratıldıkları hâl (durum) üzere bulunan sular. (Bkz. Mâ-i Mutlak) Yağmur, kar, deniz, göl, kuyu ve ırmak suları mutlak sular olup,…

 • Dini SözlükMutlak Nezr Nedir?

  Mutlak Nezr Nedir?

  Şarta bağlı olmayan adak. (Bkz. Nezr) Allahü teâlâ için bir sene oruç tutacağım demek mutlak nezr olup, bunu söylerken kasd…

 • Dini SözlükMutlak Müctehîd Nedir?

  Mutlak Müctehîd Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş olan hükümleri ve mes’eleleri, açık olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. Ehl-i…

 • Dini SözlükMutlak Fenâ Nedir?

  Mutlak Fenâ Nedir?

  Allahü teâlâdan başka her şeyin kalbden çıkıp, isimlerinin bile unutulması. (Bkz. Fenâ) Mutlak fenâ hâsıl olmadıkça, Hakk’ın şühûdü (yâni Allahü…

 • Dini SözlükMutlak Adâlet Nedir?

  Mutlak Adâlet Nedir?

  Bir şeyi yerli yerine koymak. Kendi mülkünde olanı kullanmak. (Bkz. Adâlet) Âlemleri yaratan Allahü teâlâ hâkimler hâkimi, her şeyin asıl…

 • Dini SözlükMutlak Nedir?

  Mutlak Nedir?

  Kayıtsız, şartsız. Teklik, çokluk veya herhangi bir vasıf ile kayıtlı olmayan, delâlet ettiği (gösterdiği) fertlerden (şeylerden) her hangi birini ifâde…

 • Dini SözlükMâ-i Mutlak Nedir?

  Mâ-i Mutlak Nedir?

  Yaratıldıkları hâl üzere olan yâni ismi yanında başka kelime söylenmeyen, yalnız su denilen sular. Yağmur, dere, nehir, kaynak, kuyu, deniz…

Başa dön tuşu