Mukayyed

 • Dini SözlükMüctehid-i Mukayyed Nedir?

  Müctehid-i Mukayyed Nedir?

  Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, delîllerden yeni hükümler çıkaran İslâm âlimi. Mukayyed müctehid. (Bkz. Müctehid fil-Mezheb) Müslümanlar, ya…

 • Dini SözlükMukayyed Su Nedir?

  Mukayyed Su Nedir?

  Cinsi ve sıfatı birlikte söylenen ve herhangi bir şeyle kayıtlanmış sular. (Bkz. Mâ-i Mukayyed) Mukayyed sular iki türlü olup, biri…

 • Dini SözlükMukayyed Müctehid Nedir?

  Mukayyed Müctehid Nedir?

  Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dînî delillerden (kaynaklardan) yeni hüküm çıkaran İslâm âlimi. Müctehid fil mezheb de denir.…

 • Dini SözlükMukayyed Nedir?

  Mukayyed Nedir?

  Kayıtlanmış, bağlanmış; mutlak olmayan, bir sıfat, hâl, gâye veya şarta bağlı olan lafız (söz). Nisâ sûresinin doksan ikinci âyet-i kerîmesinde…

 • Dini SözlükMâ-i Mukayyed Nedir?

  Mâ-i Mukayyed Nedir?

  Çiçek, üzüm, kavun-karpuz suyu gibi cinsi ve sıfatı birlikte söylenen sular. Mâ-i mukayyed ile namaz abdesti ve gusl abdesti alınmaz.…

Başa dön tuşu