islami terimler

 • İslami Haberler

  Yemen’de Arabistan’a destek gösterisi

  Yemen‘in Taiz kentinde, Suudi Arabistan‘ın öncülüğündeki ülkelerin, Ensarullah Hareketi’ne (Husiler) yönelik başlattığı ”Kararlılık fırtınası” operasyonuna destek gösterisi düzenlendi. Cemal Caddesi’nde…

 • Dini Sözlük

  Züyûf Nedir?

  Altın ve gümüş oranı yarıdan az olan paralar. Züyûf ile ödünç verdikten sonra, o züyûfun kıymeti kalmasa, İmâmeyne yâni İmâm-ı…

 • Dini Sözlük

  Zürriyyet Nedir?

  Soy, nesil. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Ey Rabbimiz! Bizi sana teslîmde, boyun eğmekte ve ihlâsta sâbit kıl. Zürriyyetimizden bir…

 • Dini Sözlük

  Zünnâr Nedir?

  Papazların bellerine bağladıkları ipten veya kıldan örme kaba sert ve uçları öne sarkık kuşak. Allahü teâlânın evliyâsını, enbiyâsını (peygamberlerini) ve…

 • Dini Sözlük

  Zümer Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin otuz dokuzuncu sûresi. Zümer sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yetmiş beş âyettir. İsmini yetmiş bir ve yetmiş üçüncü…

 • Dini Sözlük

  Zülkifl Aleyhisselâm Nedir?

  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Asıl ismi Bişr’dir. Elyesâ aleyhisselâmdan sonra; kızmadan, sabır göstererek Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmeyi üzerine aldığı,…

 • Dini Sözlük

  Zülkarneyn Aleyhisselâm Nedir?

  Peygamber veya velî. Kur’ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya düzenlediği seferleri zikr edilmiştir. Asıl ismi, İskender olup, doğuya ve batıya…

 • Dini Sözlük

  Zülcenâhayn Nedir?

  “İki kanatlı” mânâsına hem ilim hem de mârifette (tasavvufta) yüksek dereceye ulaşmış olan âlimlere verilen lakab (isim). Mürşid-i kâmiller, ictihâd…

 • Dini Sözlük

  Zül-Celâli Ve’l-İkrâm Nedir?

  Esmâ-i hüsnâdan (Allahü teâlânın güzel isimlerinden). Kemâl mertebesinde (noksansız, kusursuz) şeref, kerem (ikrâm, ihsân, iyilik) celâl (büyüklük ve şeref) sâhibi…

 • Dini Sözlük

  Zühd Nedir?

  1. Şüpheli olmak korkusu ile mübâh şeylerin çoğundan sakınmak. Zühd, insanın kalbini dünyâ sıkıntılarından uzak tutar. Allahü teâlânın yüceliğini ve…

 • Dini Sözlük

  Zulmet Nedir?

  Karanlık, kalbin kararması. Dört haslet kalbin zulmetindendir. Karnı tıka basa doyurmak, zâlimlerle sohbet etmek, geçen günâhları unutmak, uzun emel. (Abdullah…

 • Dini Sözlük

  Zulm (Zulüm) Nedir?

  Adâletsizlik, adâletin sınırını aşmak, başkasının hakkına tecâvüz etmek. Bir şeyi kendi yerinden başka bir yere koymak, haksızlık. Allahü teâlâ Kur’ân-ı…

 • Dini Sözlük

  Zuhruf Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin kırk üçüncü sûresi. Zuhrûf sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Seksen dokuz âyet-i kerîmedir. Otuz beşinci âyet-i kerîmede geçen…

 • Dini Sözlük

  Zrâ (Zirâ) Nedir?

  Kırk sekiz santimetrelik bir ölçü birimi. Misâfirin; bir milden yâni 1920 metreden az uzakta su bulacağını alâmetlerle veya âkıl bâliğ…

 • Dini Sözlük

  Zinnûreyn Nedir?

  İki nûr sâhibi. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem iki kızıyla evlendiği için hazret-i Osman’a verilen lakab. Eshâb-ı kirâmın (Peygamber…

 • Dini Sözlük

  Zînet Nedir?

  Fâidesi, menfaati olmayıp, yalnız gösteriş için kullanılan şey, süs. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Dünyâ hayâtı elbette la’b, yâni oyun…

 • Dini Sözlük

  Zinâ Nedir?

  1. Âkıl ve bâliğ olan (akıllı, ergenlik çağına ulaşmış) kadın ve erkeğin aralarında nikâh olmadan gayr-i meşrû münâsebette bulunmaları. Allahü…

 • Dini Sözlük

  Zilzâl Sûresi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin doksan dokuzuncu sûresi. Zilzâl sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). Sekiz âyet-i kerîmedir. İsmini ilk âyet-i kerîmede geçen ve…

 • Dini Sözlük

  Zillet Nedir?

  Aşağılık, horluk, hakîrlik. Zillete düşmeyecek şekilde tevâzu gösteren, meşrû kazancını meşrû yolda sarfeden, düşkünlere acıyan, fakîr ve hakîmler ile oturup…

 • Dini Sözlük

  Zilhicce Nedir?

  Kamerî senenin ayları olan Arabî ayların sonuncusu. Zilhicce ayının onuncu günü Kurban bayramı günüdür. Her kim o gün bayram namazından…

Başa dön tuşu