İlmi

 • Dini SözlükVücûh İlmi Nedir?

  Vücûh İlmi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin çeşitli okunuş şekillerini bildiren ilim.

 • Dini SözlükSarf ve Nahv İlmi Nedir?

  Sarf ve Nahv İlmi Nedir?

  Arabî dilbilgisi. Sarf; kelime bilgisi; kelimelerde meydana gelen değişikliklerden ve birbirlerinden türemelerinden bahseden ilim. Nahv; cümle bilgisi; kelimelerin cümle içinde…

 • Dini SözlükNahv İlmi Nedir?

  Nahv İlmi Nedir?

  Cümle bilgisi. Kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef’ûl (nesne, tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i’râbdan…

 • Dini SözlükMe'ânî ilmi Nedir?

  Me’ânî ilmi Nedir?

  Sözün yerinde kullanılmasından, hâle, duruma göre uğrayacağı değişikliklerden bahseden ilim. (Bkz. İlm-i Meânî)

 • Dini SözlükLedünnî İlmi Nedir?

  Ledünnî İlmi Nedir?

  Allahü teâlânın vergisi, ihsânı olan mânevî ilim. (Bkz. İlm) Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki: Orada kendi indimizden bir…

 • Dini SözlükKırâet İlmi Nedir?

  Kırâet İlmi Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin kelimelerinin okunuş şekillerini râvileriyle berâber bildiren ilim. Kırâet ilminin faydası; Kur’ân-ı kerîmin kelimelerini hatâlı, yanlış okumaktan korumaktır. (Taşköprüzâde)…

 • Dini SözlükKalb İlmi Nedir?

  Kalb İlmi Nedir?

  Evliyâdan bir zâtın rehberliğinde kazanılan ilim. (Bkz. İlim)

 • Dini SözlükBeyân İlmi Nedir?

  Beyân İlmi Nedir?

  Düzgün ve yerinde söz söyleme yolunu öğreten belâgat ilminin teşbîh (benzetme), mecâz, kinâye gibi konularını anlatan ilim. (Bkz. İlm-i Beyân)

 • Dini SözlükBedî İlmi Nedir?

  Bedî İlmi Nedir?

  Lafz (söz) ve mânâ ile ilgili bâzı san’atlar ile sözün süslenmesini öğreten ilim. Kur’ân-ı kerîm Bedî’, Meânî ve Belâğat ilimlerinin…

 • Dini SözlükAkâid İlmi Nedir?

  Akâid İlmi Nedir?

  Îmân esaslarını anlatan ilim dalı. Akâid ilmi, îmânın esaslarını geniş ve derin olarak anlatır. Bu ilme önceleri Fıkh-ı ekber, sonraları…

 • Dini SözlükAhlâk İlmi Nedir?

  Ahlâk İlmi Nedir?

  Kötü huylardan uzaklaşıp, güzel huylar edinme yollarını öğreten ilim. Ahlâk ilmi, çok şerefli, pek kıymetli, en lüzumlu bir ilimdir. Çünkü…

Başa dön tuşu