hz. ebubekir ve hayatları

  • Hulefa-i Raşidin

    Hz. EBU BEKİR

    Hz. Muhammed (s.a.s.)’in İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Sıddîk,…

Başa dön tuşu