hicri

 • Dini SözlükHicrî Şemsî Takvim Nedir?

  Hicrî Şemsî Takvim Nedir?

  Resûlullah efendimizin Medîne’ye hicreti esnâsında Kubâ köyüne ayak bastığı Rebî’ul-evvel ayının sekizinci Pazartesi gününe rastlayan mîlâdî Eylül ayının yirminci gününü…

 • Dini SözlükHicrî Şemsî Sene Nedir?

  Hicrî Şemsî Sene Nedir?

  Resûlullah efendimizin hicret ederek Medîne’ye girdiği Eylül ayının 20’nci Pazartesi günü başlayan ve dünyânın güneş etrâfında bir defâ dönmesini (365,242…

 • Dini SözlükHicrî Sene Nedir?

  Hicrî Sene Nedir?

  Resûlullah efendimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicret ettiği seneyi başlangıç olarak alan takvim senesi.

 • Dini SözlükHicrî Kamerî Takvim Nedir?

  Hicrî Kamerî Takvim Nedir?

  Peygamber efendimizin Medîne’ye hicret ettiği senenin Muharrem ayının birinci gününü başlangıç olarak alan ve gökteki ayın, dünyâ etrâfında on iki…

 • Dini SözlükHicrî Kamerî Sene Nedir?

  Hicrî Kamerî Sene Nedir?

  Resûlullah efendimizin hicret ettiği senenin 1 Muharrem gününü (Mîlâdî 16 Temmuz 622 Cumâ gününü) başlangıç olarak alan ve ayın dünyâ…

 • Dini SözlükHicrî Nedir?

  Hicrî Nedir?

  Resûlullah efendimizin hicreti ile başlayan hicrî kamerî veya hicrî şemsî takvime göre olan târih.

 • HutbelerHicret: Fıtrata Yapılan Yolculuk

  Hicret: Fıtrata Yapılan Yolculuk

  Muhterem Kardeşlerim! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, şüphesiz bunlar Allah’ın…

Başa dön tuşu