Hadîs-i

 • Dini SözlükHadîs-i Merdûd Nedir?

  Hadîs-i Merdûd Nedir?

  Mânâsı olmayan ve rivâyet şartlarını taşımayan söz.

 • Dini SözlükHadis-i Mensuh Nedir?

  Hadis-i Mensuh Nedir?

  Peygamber efendimiz tarafından ilk zamanda söylenip, sonra değiştirilen hadîsler.

 • Dini SözlükHadis-i Maktu Nedir?

  Hadis-i Maktu Nedir?

  Söyleyenleri (râvîleri), Tâbiîn-i kirâmakadar bilinip, Tâbiîn’den rivâyet olunan hadîs-i şerîfler. Tâbiîn’den rivâyet edilen, bildirilen maktû’ hadîslerin sonraki râvîleri (nakledenleri) Ehl-i…

 • Dini SözlükHadîs-i Kudsî Nedir?

  Hadîs-i Kudsî Nedir?

  Mânâsı, Allahü teâlâ tarafından, kelimeleri ise, Resûl-i ekrem sallallâhü aleyhi ve sellem tarafından olan hadîs-i şerîfler. Hadîs-i kudsîleri söylerken, Peygamber…

 • Dini SözlükHadîs-i Kavî Nedir?

  Hadîs-i Kavî Nedir?

  Resûlullah efendimizin, söyledikten sonra, peşinden bir âyet-i kerîme okuduğu hadîs-i şerîfler.

 • Dini SözlükHadîs-i Hasen Nedir?

  Hadîs-i Hasen Nedir?

  Bildirenler (râvîler) sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olmakla beraber hâfızası, anlayışı sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan kimselerin bildirdiği hadîs-i…

 • Dini SözlükHadîs-i Hâs Nedir?

  Hadîs-i Hâs Nedir?

  Bir kimse için söylenmiş hadîs-i şerîfler. Her ümmetin bir emîni vardır. Ey ümmetim! Bizim emînimiz de Ebû Ubeyde bin Cerrâh’tır.…

 • Dini SözlükHadîs-i Garîb Nedir?

  Hadîs-i Garîb Nedir?

  Yalnız bir kişinin bildirdiği sahîh hadîs. Yahut, aradaki râvîlerden (nakledenlerden) birine, bir hadîs âliminin muhâlefet ettiği hadîs. Saûd, ateşten bir…

 • Dini SözlükHadîs-i Cibrîl Nedir?

  Hadîs-i Cibrîl Nedir?

  Peygamber efendimiz Eshâbı (arkadaşları) ile otururlarken, Cebrâil aleyhisselâmın insan sûretinde gelip; İslâm’ı, îmânı ve ihsânı sorduğunda Resûlullah efendimizin verdiği cevabları…

 • Dini SözlükHadîs-i Âmm Nedir?

  Hadîs-i Âmm Nedir?

  Herkes için söylenmiş hadîs-i şerîfler.

 • Dini SözlükHadîs-i Âhâd Nedir?

  Hadîs-i Âhâd Nedir?

  Hep bir kimse tarafından rivâyet edilen, bildirilen, müsned-i muttasıl (Resûlullah efendimize varıncaya kadar, rivâyet edenlerden yâni nakledenlerden hiçbiri noksan olmayan)…

Başa dön tuşu