hadis

 • Manşet

  Müslümanların Müslümanlarla Sınavı

  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim! Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ki birçok yerde, birçok alanda birlik-beraberlik, kardeşlik, sevgi-saygı, hürmet, misafirperverlik…

 • Hutbeler

  DÎN-İ MÜBÎN-İ İSLAM

  Bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey İnsanlar! ‘Şeytana tapmayın. O, sizin apaçık düşmanınızdır. Sadece bana kulluk edin. İşte…

 • Dini Sözlük

  Sahîh Hadîs Nedir?

  Âdil yâni yalancılıktan uzak, büyük günah işlemeyen ve hadîs ilmini bilen kimselerden işitilen, Resûlullah efendimize kadar, rivâyet edenlerden hiçbiri noksan…

 • Dini Sözlük

  Mütevâtir Hadîs Nedir?

  Birçok sahâbînin Resûl-i ekremden ve başka birçok kimsenin de bunlardan işittiği ve kitaba yazılıncaya kadar, böyle hep, çok kimselerin haber…

 • Dini Sözlük

  Müsned Hadîs Nedir?

  Peygamber efendimize isnâd eden sahâbînin ismi bildirilen hadîs-i şerîfler. (Bkz. Hadîs)

 • Dini Sözlük

  Mürsel Hadîs Nedir?

  Sahâbe-i kirâmın (Resûlullah efendimizin sohbetinde yetişen mübârek insanların) ismi söylenmeyip, Tâbiîn’den (Sahâbe-i kirâmı görüp, sohbetinde yetişen kimselerden) birinin, doğruca, Resûl-i…

 • Dini Sözlük

  Müfterâ Hadîs Nedir?

  Peygamberlik iddiâsında bulunan Müseylemet-ül-Kezzâb’ın ve ondan sonra gelen münâfıkların (kalbi ile inanmayıp, sözleriyle inandık diyenlerin), zındıkların (kâfirlerin), müslüman görünen dinsizlerin…

 • Dini Sözlük

  Müdelles Hadîs Nedir?

  Resûlullah efendimizin hadîs-i şerîflerini toplama işinde, baştan yalnız birinci râvisi (rivâyet edeni, nakledeni) bildirilmeyen hadîs. (Bkz. Hadîs)

 • Dini Sözlük

  Mevdû Hadîs Nedir?

  Bir hadîs imâmının (üç yüz binden daha çok hadîs-i şerîfi, râvîleri ve senedleri ile birlikte ezbere bilen âlimin) şartlarına uymayan…

 • Dini Sözlük

  Meşhûr Hadîs Nedir?

  İslâm’ın ilk asrında bir kişi bildirmişken, ikinci asırda şöhret bulan, yâni bir kimsenin Resûl-i ekremden, o kimseden de, çok kimselerin…

 • Dini Sözlük

  Merfû Hadîs Nedir?

  Sahâbe-i kirâmın (Resûlullah efendimizin sohbetinde yetişmiş mübârek arkadaşlarının); “Resûlullah’tan işittim, böyle buyurdu” diyerek haber verdikleri hadîs-i şerîf. Buna, hadîs-i mevsûl…

 • Dini Sözlük

  Hasen Hadîs Nedir?

  Bildirenler sâdık (doğru) ve emîn (güvenilir) olup, fakat hâfızası (anlayışı) sahîh hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan râvîlerin, kimselerin bildirdiği hadîs-i…

 • Dini Sözlük

  Hadîs İmâmı Nedir?

  Üç yüz binden çok hadîs-i şerîfi, râvîleri (rivâyet edenleri, nakledenleri) ile birlikte bilen büyük hadis âlimi. Buna, hadîs müctehidi de…

 • Dini Sözlük

  Hadîs Âlimi Nedir?

  Hadîs-i şerîf sahasında mütehassıs kimse.

 • Dini Sözlük

  Hâdis Nedir?

  Yaratılmış. Yok iken var, var iken yok olabilir. Sonradan olan. Âlemin hâdis olduğunu gösteren ikinci bir delil de âlemin her…

 • Sorularla İslam

  Hadis

  Soru 1 : Rasülullah (s.a.v.) Efendimizin takip edip uyguladığı dini yol ve tutumlara ve bunları genel prensipler çerçevesi içinde ümmetine…

Başa dön tuşu