HutbelerManşetÖzel Bölüm

Yaz Kur’an Kursları

Göz aydınlığı yavrularımızı bizlere bahşeden Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun! İnsanlığın yolunu aydınlatan bütün peygamberlere ve her konuda rehberimiz, örneğimiz Efendimize salât ve selâm olsun!

Kardeşlerim!

Bir kitap düşünün! İnsanlığı tevhide, sadece Allah’a kulluğa, ahlak ve fazilete çağırmaya, hak ve adaleti yüceltmeye, sevgi ve saygıyı yaymaya gelmiştir. Bir kitap düşünün! İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, hayır ile şerri fark etmeyi öğretmeye gelmiştir. Faziletin, hakkın yanında yer almak olduğunu göstermeye gelmiştir.  Bir kitap düşünün! Tüm insanlığı aklı kullanmaya, düşünmeye, okumaya, hakikati öğrenmeye, öğretmeye davet etmiştir.

Kardeşlerim!

İşte Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim böyle ilahi bir kitaptır. Bu nedenle zihinlerimizi ve gönüllerimizi hiçbir zaman bu yüce kitabın mesaj ve anlam dünyasından mahrum etmeyelim. Gerçek şu ki;  bizler Kur’an-ı Kerim’e yöneldikçe, onun emir ve yasaklarına itaat ettikçe o bize bütün kapılarını, ufuklarını cömertçe açacaktır. Bizi insana huzur ve mutluluk veren mana saraylarında ağırlayacaktır.

Değerli Kardeşlerim!

Yavrularımızın da Kur’an’ın bu mana saraylarıyla tanışmaları ve buluşmaları için büyük bir fırsat olan zaman dilimindeyiz. Bilindiği gibi bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ancak çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız devam etmekte… Yaz döneminde bizlere düşen önemli bir görev ve sorumluk vardır. O da yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın dinî eğitimlerini en iyi şekilde almalarını sağlamaktır. Her yaz döneminde bütün camilerimizde yaz Kur’an kursları düzenlenmektedir. Bu yıl da 24 Haziranda başlayacak olan bu kurslarda çocuklarımız Kur’an-ı Kerim’i tanıyıp öğrenecekler. Kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi öğrenecekler. Rabbimizi tanıyıp bilecekler. Peygamberimizin örnek hayatını, inancımızı, ibadetlerimizi, abdesti, namazı, zekâtı, haccı, orucu öğrenecekler. İnsanî ve ahlâkî erdemleri, sevgiyi, saygıyı, doğruluğu, dürüstlüğü öğrenecekler. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, merhameti, kardeşliği, birlik ve beraberliği öğrenecekler. Camiyle, cemaatle, mihrapla, minberle, kürsüyle, maneviyatla buluşacaklar.

Kıymetli Kardeşlerim!

Yaz Kur’an kursları, evlatlarımızın dinimiz İslâm hakkında doğru bilgi elde etmeleri için önemli bir fırsattır. Onların kendileriyle ve toplumla barışık iyi birer insan olarak yetişmeleri için atılan çok önemli bir adımdır. Bu kurslar, yavrularımızın kimliklerinin inşası, özgüvenlerinin yüksek olması, gençlik çağlarında yanlış telkinlerden korunmaları ve manevi anlamda beslenmeleri açısından son derece mühimdir.

Kardeşlerim!

Çocuklarımızı Kur’an-ı Kerimle buluşturmak, hem görevimiz hem de evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirastır. Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.s), “Hiçbir anne-baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir miras bırakamaz.”1 hadisiyle bu gerçeği ifade etmiştir. Bu kutlu müjdeye mazhar olabilmek için “Gel, bu yaz Kur’an’ı gönlüne yaz” sloganıyla göz aydınlığı yavrularımızın yaz Kur’an kurslarına katılmasına öncülük edelim. Bu kursları akraba ve komşularımıza duyuralım. Yavrularımızı cami ile buluşturalım. Bırakın camilerde koşsunlar, yaramazlık yapsınlar, gürültü çıkarsınlar. Bundan mutluluk duyalım. Onları hoş görelim, zihin ve gönül dünyalarında güzel hatıralar bırakalım. Tıpkı Efendimiz gibi onlarla birlikte namaz kılalım, saf tutalım, kendilerine her zaman sevgi dolu bir kalple bakalım.

Hutbemi, Kur’an’a gönül veren bahtiyarlara, Rabbimizin şu müjdesini vererek bitirmek istiyorum.

Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir;  iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” 2

 

1 Tirmizî, Birr ve Sıla, 33.

2 İsrâ, 17/9.

Hazırlayan: Diyanet İşleri Başkanlığı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu