HutbelerManşetÖzel Bölüm

Üç Aylar ve Regaib Kandili

Muhterem Müminler!
Yüce Rabbimizin rahmetini Müslümanlara bol bol ihsan ettiği belli vakitler vardır. Kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan, manevi bereketi bol olan zamanlardır. Perşembeyi Cumaya bağlayan gece ise Regaib kandilini idrak edeceğiz. İslam Ümmeti tarafından üç aylar bereket ve mağfiret mevsimi olarak kabul edilmiştir. Sevgili peygamberimiz (s.a.s) Recep ayı girdiğinde; “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize bereketli, Ramazan ayını da mübarek kıl.”1 diye dua ederdi.
Bu mübarek zamanlar, dünya hayatının meşguliyetleriyle bunalan ruhlarımızı dindirmek, Yüce Allah’ın merhametine sığınmak için büyük fırsatlardır. Unutmamak gerekir ki yapılacak dualar, tövbeler, istiğfarlar, iyilikler, hayır ve hasenatlar, üzüntü ve sevinçlerin paylaşılması, Rabbimizin katında mükâfatını bulacaktır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: “Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan, cennete koşun”2 buyurulmaktadır. Zamanımızı bu bilinçle değerlendirirsek, hem Mevla’mızın af ve mağfiretine kavuşur hem de ruhlarımızı huzura erdiririz.

Muhterem Cemaat!
Öncelikle bu ayları fırsat bilerek, yüce Rabbimizin “ Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar
için yol göstericidir”3 buyurduğu Kur’an’ı çokça okumalı, ayetlerdeki hikmetleri düşünmeli, emir ve yasaklarından ders almalı, gökleri ve yeryüzünü, zerreden küreye varıncaya kadar – başta kendi yaratılışımız olmak üzere – bütün mahlûkatı tefekkür ederek, hikmetini kavramaya çalışmalıyız. Namazın her rekâtında okuduğumuz Fatiha suresinde;“(Allah’ım!) yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz”4 ilahi buyruğunu idrak ederek, kulluğumuzun derecesini bir daha gözden geçirmeli; “Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil”5 duasıyla da, Kur’an yolunda daim olmaya çalışmalıyız.

Kardeşlerim!
Bu gecede Rabbimizle, yakınlarımızla ve çevremizle bağlarımızı yeniden gözden geçirmeli, bu vesileyle iyi bir mümin olmanın iman-ibadet-ahlak bütünlüğünü sağlamaktan geçtiğini, bir kez daha hatırlamalıyız. Doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, saygının insani erdemlere ulaşılabilecek, en üstün değerler olduğunu bilmeliyiz.

Değerli kardeşlerim, değerli hanımlar, sevgili gençler ve çocuklar; her birinizin kandilini tek tek tebrik ediyor, bütün müminlere ve insanlığa hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Dualarımız kabul, ibadetlerimiz makbul, hal ve hareketimiz sünnet üzere olsun.

 

1Ahmet B. Hanbel, 1/259
2Al-i İmran,3/133
3Bakara, 2
4Fatiha, 5
5Fatiha, 6-7

Hazırlayan: İsmail KÖSEBEY
Redaksiyon: İst. Müftülüğü Hutbe Komisyonu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu