HutbelerManşetÖzel Bölüm

Hac

Muhterem Müslümanlar

İnancın hayata yansıması olan ibadetlerimiz, Yüce Yaratıcımız ile aramızdaki en sağlam ve en güzel bağdır. Bu ibadetlerden birisi de hac ibadetidir. Yüce Allah (c.c.): “Yolculuğuna gücü yetenlerin Beytullah’ı haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmedir ki Allah bütün âlemlerden müstağnidir.”(1) buyurarak, gerekli şartları taşıyan müminleri hacca çağırmaktadır.

Hac ibadeti, en kısa ifadeyle Yüce Allah’a kulluk maksadıyla, belirli zamanda ihramlı olarak Arafat’ta vakfe yapmak, sonra Ka’be-i Muazzama’yı usulüne uygun ziyaret ve tavaf etmektir. İslam dininin beş temel esasından biridir. Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Erkek, kadın şartlarını taşıyan her Müslüman’a ömründe bir kere haccetmesi farz kılınmıştır.

Dünyanın her tarafından gelen dilleri, ırkları, renkleri, kültürel ve ekonomik durumları farklı müminler, ortak inanç ve duygularla beyaz ihramlar içinde aynı zikir ve hareketlerde İslam’ın tevhit inancını birlikte yaşarlar.

 

Aziz Müminler

Hac, Hz.Adem (a.s.) den itibaren Peygamberlerin ve özellikle Hz. İbrahim’in hatırasını benliğimizde yaşamaktır. İlahî vahyin beşiğini, Hz. Peygamberin tebliğini ve tevhit mücadelesini yakından tanımak, tarihle bütünleşmek, İslam dünyasından bu topraklara sınırlı sayıdaki temsilciden biri olmanın hazzını ve sorumluluğunu hissetmektir.

Hac yolculuğuna çıkan kardeşlerimiz, bu mukaddes yolculuk esnasında yerine getirilen ibadetlerin görünen yönleri yanında daha nice hikmetleri ifade ettiğinin bilincinde olmalıdırlar. Ka’beyi tavaf ve sa’yi, Allah’ı yüceltmek; şeytan taşlamayı, her türlü kötülüğü terk etmek; Arafat ve Müzdelife’deki vakfeyi, Allah’ın rızasını her şeyden önde görmek; ihram yasaklarına uymayı, Allah’ın emrine amade olmak; kurban ibadetini de gerektiğinde, malını Allah yolunda harcaya-bileceğinin bir sembolü olarak düşünmek hac ibadetine ayrı bir anlam ve güzellik kazandıracaktır.

Bunun için sabırlı ve Müslümanlara karşı tahammüllü olmalı, ihramlı olduklarını devamlı hatırda tutmalı, kusurları görmeyip sevgi ve şefkat duygularıyla yaklaşmaya çalışılmalıdır. Hacı adaylarının tam ve makbul bir hac yapabilmeleri için, kendilerine tavsiye edilmiş dini, ahlaki ve insani kurallara uymaya gayret göstermelidirler.

 

Muhterem Kardeşlerim

Hac ibadeti bize yeni bir kulluk şuuru kazandırıp, hayatımızda yeni ve güzel bir sayfa açmalıdır

Hutbemi Peygamberimizin iki Hadis-i Şerifi ile bitirmek istiyorum:

“Bir kimse Allah için hacceder, kötü sözlerden ve fenalıklardan uzak kalırsa, o kimse (kul hakkı hariç) anasından doğduğu günkü kadar temiz ve günahsız olur.” (2)

Allah katında makbul haccın karşılığı ancak cennettir.” (3)

Rabbimiz Hac’a giden kardeşlerimizin haccını kabul buyursun, sağlık ve sıhhat içinde ailelerine dönmeyi müyesser eylesin, bu ibadet için hasret ile bekleyenlere mebrur bir hac nasib eylesin.

 

1-Al-i İmran, 3/97

2-Buhari, Hac 4; Müslim, Hac 438

3-Buhari, Umre 1; Müslim, Hac 437

Faik AKTAŞ

Eyüp Vaizi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu