Medine Dönemi

 • May- 2012 -
  19 Mayıs
  Hicretin Birinci Senesi

  Hicretin Birinci Senesi

  Medine ve Ahalisi Resûl-i Ekrem Efendimizin hicretiyle Medine, İslâm merkezi haline gelmiş oluyordu. Bu bakımdan o zamanki Medine ve ahalisi…

 • 19 Mayıs
  Hicretin İkinci Senesi

  Hicretin İkinci Senesi

  Seriyye ve Gazâlar Buvat Gazâsı Hicretin 2. senesi, Rebiülevvel ayı. Bu tarihte Peygamber Efendimiz, beraberinde 200 Muhacirle Medine’den yola çıktı.…

 • 19 Mayıs
  Bedir Muharebesi

  Bedir Muharebesi

  Hicretin 2. senesi: 17 Ramazan Cuma (Mîlâdî: 13 Mart 624). Kureyş’in ticâret kervanı Hicretin ikinci senesinde Kureyş müşrikleri bir ticâret…

 • 19 Mayıs
  Hicretin İkinci Senesinin Diğer Mühim Hâdiseleri

  Hicretin İkinci Senesinin Diğer Mühim Hâdiseleri

  Ramazan orucunun farz kılınması Ramazan orucu, Kıble’nin Kâbe tarafına çevrilişinden bir ay sonra, Pegamberimizin Medine’ye hicretinin 18. ayının başlarında, Şaban…

 • 19 Mayıs
  Hicretin Üçüncü Senesi

  Hicretin Üçüncü Senesi

  Şair Kâ’b bin Eşref’in Öldürülmesi Kâ’b bin Eşref, muhteris bir Yahudî, meşhur bir şâirdi. Bilhassa muhteşem Bedir muzafferiyetinden sonra, kıskançlık…

 • 19 Mayıs
  Hicretin Dördüncü Senesi

  Hicretin Dördüncü Senesi

  Reci’ Vak’ası Hicretin 4. senesi, Sefer ayı. Uhud Harbinden sonra Müslümanların harpteki mağlubiyetleriyle zaafa uğradıkları zannına kapılan etraftaki bazı Arap…

 • 19 Mayıs
  Hicretin Beşinci Senesi

  Hicretin Beşinci Senesi

  Dûmetü’l-Cendel Gazâsı Hicretin 5. senesi, Rebiülevvel ayı (Milâdî, 626). Birkaç Arap kabilesi Medine’ye on beş gece uzaklıkta bulunan Şam beldelerinden…

 • 19 Mayıs
  Hendek Savaşı

  Hendek Savaşı

  Hicretin 5. senesi, 29 Şevval. Milâdî 24 Ocak 627. Uhud Harbinden iki yıl sonra vuku bulan Hendek Muhârebesi, İslâmî gelişmenin…

 • 19 Mayıs
  Hicretin Altıncı Senesi

  Hicretin Altıncı Senesi

  Kurata Seferi Hicretin 6. senesi, Muharrem ayı. Bu tarihte, Peygamber Efendimiz (a.s.m.), Ashabdan Muhammed bin Mesleme Hazretlerinin kumandasında otuz kişilik…

 • 19 Mayıs
  Hicretin Yedinci Senesi

  Hicretin Yedinci Senesi

  Peygamberimizin, Hükümdarları İslâma Daveti Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (a.s.m.) dini ve dâveti umumidir. Hitabı, bütün insanlığadır. Diğer Peygamberler gibi bir kavme,…

 • 19 Mayıs
  Hicretin Sekizinci Senesi

  Hicretin Sekizinci Senesi

  Hazret-i Zeyneb’in Vefatı  Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hicretin sekizinci senesine kızı Hz. Zeyneb’in vefatı hadisesi ile girdi. Hz. Zeyneb, Resûl-i Ekrem…

 • 19 Mayıs
  Mekke’nin Fethi

  Mekke’nin Fethi

  Hicretin 8. senesi, Ramazan ayı, Cuma günü. (Milâdî, Ocak 630.) Mekke, yeryüzünde Tevhidin timsali ilk Mâbed olan Kâbe’nin bulunduğu şehir.…

 • 19 Mayıs
  Huneyn Muharebesi

  Huneyn Muharebesi

  Hicretin 8. yılı, 5 Şevval, Cumartesi. (Mîlâdî 27 Ocak 630) Mekke’nin fethi ile Kureyş’in hemen hemen tamamı İslâmiyetle şereflenmişti. Fetih,…

 • 19 Mayıs
  Hicretin Dokuzuncu Senesi

  Hicretin Dokuzuncu Senesi

  Etrafa Vali ve Zekât Memurlarının Gönderilmesi Hicretin 9. senesi Muharrem ayı. Bu tarihe kadar bir çok kabile İslâmla şereflenmiş, birçok…

 • 19 Mayıs
  Hicretin Onuncu Senesi

  Hicretin Onuncu Senesi

  Hazret-i İbrahim’in Vefatı Hicretin 10. senesi, Rebiülevvel ayının onuncu günü, Salı. Peygamber Efendimizin mübârek kalbi, bütün insanlara karşı bir şefkat…

 • 19 Mayıs
  Veda Haccı

  Veda Haccı

  Hicretin 10. senesi, Zilhicce ayı. (Milâdî, Mart 632.) Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hicretin onuncu yılının Zilkàde ayında iken hacca hazırlandı. Medine’deki…

 • 19 Mayıs
  Vefatı

  Vefatı

  Peygamberimizin hastalanması Bu emri verişinden bir gün sonra âniden hastalandı. Fakat, cihad için yola çıkacak ordunun hazırlığından vazgeçmedi. Bir gün…

 • 19 Mayıs
  Kaynaklar

  Kaynaklar

  Kaynak: Salih Suruç‘un “Peygamberimizin Hayatı” isimli kitaptan alınmıştır.

Başa dön tuşu