Aşere-i Mübeşşere

Hayatta iken Cennet ile müjdelenen sahabeler

 • Photo of Hz. EBU BEKİR

  Hz. EBU BEKİR

  EBU BEKİR ES SIDDÎK (r.a) (571-634) Hz. Muhammed (s.a.s.)’in İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin,…

  Devamını Oku »
 • Photo of SAİD B. ZEYD

  SAİD B. ZEYD

  Hayattayken Cennetle müjdelenen on sahabiden biri. Babası Zeyd b. Amr olup, nesebi Ka’b da Rasûlüllah (s.a.s) ile birleşmektedir. Künyesi Ebul-A’ver’dir.…

  Devamını Oku »
 • Photo of ÖMER B. HATTAB (r.a)

  ÖMER B. HATTAB (r.a)

  İkinci Raşid Halife. İslâmı yeryüzüne yerleştirip, hakim kılmak için Resulullah (s.a.s)’ın verdiği tevhidî mücadelede ona en yakın olan sahabilerden biri.…

  Devamını Oku »
 • Photo of TALHA B. UBEYDULLAH (r.a)

  TALHA B. UBEYDULLAH (r.a)

  Talha b. Ubeydullah b. Osman b. Amr b. Sa’d b. Teym b. Mürre b. Katb b. Lüeyy b. Gâlib el-Kuraşî…

  Devamını Oku »
 • Photo of OSMAN B. AFFÂN (r.a)

  OSMAN B. AFFÂN (r.a)

  Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi’ş-Şems b. Abdi Menaf el-Kureşî el-Emevî; Raşid Halifelerin üçüncüsü. Ümeyyeoğulları ailesine mensup…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZÜBEYR B. el-AVVAM

  ZÜBEYR B. el-AVVAM

  Zübeyr b. el-Avvam b. Huveylid b. Esed b. Abdi’l-Uzza b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b. b. Lüeyy el-Kuraşî…

  Devamını Oku »
 • Photo of ALİ İBN EBİ TÂLİB

  ALİ İBN EBİ TÂLİB

  Resulullah’ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi Kureyş’ten Fâtıma binti Esed, dedesi Abdulmuttalib’tir. Künyesi Ebu’ı Hasan ve…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU UBEYDE B. el-CERRAH

  EBU UBEYDE B. el-CERRAH

  Emînü’l-Ümme lâkabıyla anılan, ilk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşere* ‘den olan sahâbî. Asıl adı Amir b. Abdullah b. el-Cerrâh’tır. Kureyş kabîlesinin…

  Devamını Oku »
 • Photo of SA’D B. EBİ VAKKAS

  SA’D B. EBİ VAKKAS

  Sa’d b. Ebî Vakkas Malik b. Vuheyb b. Abdi Menaf b. Zühre. Babası Malik b. Vuheyb’dir. Malik’in künyesi Ebî Vakkas…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDURRAHMAN İBN AVF

  ABDURRAHMAN İBN AVF

  ABDURRAHMAN İBN AVF (590 ? – 32/652) Rasûlullah’ın hayatta iken Cennetle müjdelediği on sahâbîden ve ilk müslümanlardan biri. Kureyş* kabîlesinin…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı