İtikadi Mezhebler

 • May- 2012 -
  20 Mayıs

  MATÜRİDİ MEZHEBİ

  İslâm akaidinde imam Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Matüridiyye nisbet edilen mezhep. İmam Ebu Mansur el-Mâturidinin akaiddeki mezhebine…

 • 20 Mayıs

  ES’ARİ MEZHEBİ

  Ebu’l-Hasen el-Eş’ârî’nin (324/935-36) öncülüğünü yaptığı, kelâm metodunu benimseyen kelâm ekolü. Çoğulu “Eşâ’ira” gelir. Eş’ariyye ismi, her ne kadar, Ehl-i Sünnete…

Başa dön tuşu